Aktuality


Výlet do Británie krok za krokem (video je opatřeno titulky)

Datum konání: 28. 10. 2015

Videogalerie


Publikováno 28. 10. 2015 19:21

Volné dny

Datum konání: 26. 10. 2015 - 27. 10. 2015

Ředitel školy vyhlašuje na 26. a 27. října volné dny z důvodu malování tříd.


Publikováno 20. 10. 2015 8:48

První ochutnávka fotek z Británie

Datum konání: 17. 10. 2015

Uk, Flag, BritishNaše mise do hlavního města Británie a kouzelného kraje Jane Austenové byla úspěšná!

Projezdili jsme a prochodili Londýn křížem krážem.                                                     

Zvládli jsme nultý poledník i plachetnici Cutty Sark v Greenwichi, proběhli jsme tunelem pod řekou Temží, deštík nás provázel kolem Toweru a Tower Bridge, vyšlapali jsme 300 schodů na památník Velkého požáru, v prudkém dešti jsme kličkovali davem kolem Houses of Parliament, Big Benu a Westminsteru, prolétli jsme kolem Downing Street No 10, vyfotili se se stráží na koních, nasvačili jsme se na Trafalgarském náměstí, nahlédli do China Town a rozloučili se s Londýnem před sídlem královny v Buckinghamském paláci.                           

              Na jeden den opravdu slušný výkon!

Pobavili jsme se v muzeu věnovaném první ocelové lodi SS Great Britain v Bristolu, prošli jsme se kolem říčního přístavu, zamířili ke katedrále a k typické anglické hospůdce, díky které svět zná Robinsona Crusoa.

Poznávali jsme život ve starém Walesu ve skanzenu St Fagans a Wales, Flag, Country, Uk, United Kingdom, Britainobdivovali jsme rozsáhlý hrad v Cardiffu. Užili jsme si nákupy v proslulém obchodním domě Primark.

Obdivovali jsme Římské lázně v malebném městě Bath a svezli se lodí po řece Avon.

3 noci jsme strávili v anglických rodinách a 12 hodin jsme pilovali svou angličtinu s rodilými mluvčími v Bristol Language College.

Fotogalerie

 

 


Publikováno 12. 10. 2015 19:21

Dravci a sovy v Mikulovicích

Datum konání: 16. 10. 2015

Dne 16. října 2015 se uskuteční v 8.15 na hřišti výukový program společnosti Seiferos o životě dravců pro děti z MŠ, žáky ZŠ a veřejnost. Vstupné 50,- Kč.

 


Publikováno 23. 9. 2015 11:07

Jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro žáky

Datum konání: 4. 10. 2015 - 9. 10. 2015

S velkým potěšením oznamujeme, že naše škola byla úspěšná v předkládání žádosti o finanční podporu MŠMT Výzva č. 56 a má možnost nabídnout našim žákům jedinečnou možnost, jak navštívit Velkou Británii a vzdělávat se v anglické jazykové škole, aniž by tuto akci museli platit jejich rodiče.

 

Základní škola a Mateřská škola Mikulovice pořádá v rámci projektu „Komunikujeme v integrované Evropě“ jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii především pro žáky 2. stupně základní školy hrazený z prostředků Evropské unie z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pobytu se zúčastní 55 žáků s dozorem 5 učitelů.

Výběr uchazečů bude probíhat dle následujících kritérií

-          Platné cestovní doklady (pas nebo občanský průkaz)

-          Vyrovnané finanční závazky vůči škole

-          Bezproblémové chování v průběhu školní docházky

-          Zájem o jazykové vzdělávání

 

KOUZELNÝ KRAJ JANE AUSTENOVÉ S VÝUKOU ANGLIČTINY

 TERMÍN: 4. - 9. října 2015

Londýn - Bath - Bristol - Wales - Cardiff                             

1. den - v ranních hodinách odjezd od školy, přejezd přes Německo do Francie

2. den - příjezd do francouzského přístavu Calais, přejezd trajektem  či Eurotunnelem přes kanál La Manche, odjezd do LONDÝNA  - pěší okruh - Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Horse Guards Parade, Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo královny Alžběty a místo, kde se koná střídání stráží), Piccadilly Circus, China Town,přejezd metrem k návštěvě Victoria&Albert Museum, Science Museum, Natural History Museum či British Museum (dle výběru), odjezd na ubytování do rodin - Bath a okolí

3. den - dopoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím, obědová přestávka

odpoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím,  prohlídka parníku Great Britain v BRISTOLU (první osobní ocelová loď na světě, jedna z nejlépe hodnocených britských turistických atrakcí),  návrat na ubytování

4. den - dopoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím

odpoledne: výlet do jižního Walesu - návštěva St Fagans National History Museum - muzeum pod širým nebem, historické budovy seznamují s historií Walesu (přes 40 budov: kovárna, obchod, historická obydlí,...), odjezd k prohlídce hlavního města Walesu CARDIFF,návrat na ubytování 

5. den - dopoledne: 3 lekce AJ s rodilým mluvčím, slavnostní zakončení kurzu předáním certifikátů

odpoledne: jízda příměstským vláčkem do centra BATH - elegantní městečko s georgiánskou architekturou, návštěva komplexu Římských lázní, procházka kolem Bath Abbey a nábřeží řeky Avony k půlkruhové budově Royal Crescent, odpočinek v botanické zahradě, projížďka lodí po řece Avoně, večer odjezd zpět do ČR

6. den - ve večerních návrat zpět ke škole

 


Publikováno 4. 9. 2015 8:07

Schůzka rodičů 1. třídy

Datum konání: 22. 9. 2015

V úterý 22. září v 16 hodin se koná schůzka rodičů 1. třídy.


Publikováno 18. 9. 2015 7:59

Organizace školního roku 2015/2016

Datum konání: 1. 9. 2015 - 30. 6. 2016

1. pololetí                          1. září 2015 - 28. ledna 2016

2. pololetí                          1. února 2016 - 30. června 2016

Prázdniny:
Podzimní                           29. - 30. října 2015

Vánoční                             23. prosince 2015 - 3. ledna 2016

Pololetní                            29. ledna 2016

Jarní                                  29.února - 6. března 2016

Velikonoční                       24. - 25. března 2016

Hlavní prázdniny               1. července - 31. srpna 2016


Publikováno 14. 9. 2015 12:24

Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016

Datum konání: 1. 9. 2015

 

Žáci se svými rodiči, učitelé a zástupci obce se sešli 1. září 2015 na školním dvoře, aby slavnostně zahájili nový školní rok. Poprvé do školních lavic usedlo dvanáct prvňáčků. Pan starosta popřál všem žákům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům hodně tvůrčích nápadů.

Další foto


Publikováno 2. 9. 2015 10:06

Zahájení školního roku 2015/2016

Datum konání: 1. 9. 2015

Nový školní rok bude zahájen 1. září v 7.45 v prostorách školního dvora (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy).

Žáci 1. stupně končí v 10.00 a žáci 2. stupně v 10.30.


Publikováno 27. 8. 2015 11:44

Slavnostní ukončení školního roku 2014/2015

Datum konání: 26. 6. 2015

 

 

Foto zde


Publikováno 26. 6. 2015 12:07