Aktuality


Animační dílna inspirovaná příběhem obrazu

Datum konání: 26. 4. 2019

Žáci 6. třídy se zúčastnili v rámci předmětu Multimediální výchova zajímavého projektového dne. V univerzitním kině Scala absolvovali vzdělávací program zaměřený na rozvoj filmové audiovizuální výchovy ve školní výuce s názvem: Animační dílna inspirovaná příběhem obrazu. Pomocí techniky ploškové animace vytvořili krátký film, který je inspirova­ný příběhem obrazu „Obležení Brna Švédy“ ze sbírky Muzea města Brna. Žákům byla přiblížena nejenom tato historická událost, kdy hrdinství Brňanů zvítězilo nad přesilou švédského vojska, ale byli i obeznámeni s principy a technologií vzniku animovaného filmu. Žáci pracovali v malých skupinách nad zadanými úkoly, na konci programu vytvořily všechny skupiny společný film.

Program začal v historické expozici Muzea města Brna, přímo před originálem obrazu, kde se o výklad postaral erudovaný pracovník. Následně dílna pokračovala v Univerzitním kině Scala.

 

 -5.jpg

Fotogalerie


Publikováno 6. 5. 2019 8:40

Den Země

Datum konání: 24. 4. 2019

V rámci Dne Země proběhl v naší škole projektový den. Žáci nejprve zhlédli film s ekologickou tématikou a následně problematiku zpracovali výtvarně.

DSC08534.JPG

Fotogalerie


Publikováno 6. 5. 2019 12:38

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Datum konání: 22. 4. 2019

Rozhodnutí o přijetí hromadné 2019.PNG


Publikováno 12. 4. 2019 13:09

Čteme dětem v MŠ

Datum konání: 18. 4. 2019

V rámci prohlubování čtenářské gramotnosti u žáků základní školy a rozvíjení čtenářské pregramotnosti u dětí v mateřské škole realizujeme projekt Čteme dětem. Žáci 5. třídy chodí každý čtvrtek předčítat dětem v mateřské škole pohádky.

IMG_20190321_121328.jpg

Fotogalerie


Publikováno 12. 4. 2019 10:58

Barevné dny

Datum konání: 15. 4. 2019 - 17. 4. 2019

Barevné dny

 

Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. 2019 organizovali žáci 9. třídy projekt Barevné dny. Všichni žáci školy soutěžili v těchto dnech o co nejvyšší počet oblečení

a doplňků v dané barvě (pondělí – bílá barva,

úterý – červená barva, středa – zelená barva).

Podle průměrného počtu se stanovilo pořadí tříd:

 Fotogalerie

 1. místo    6. třída

 2. místo    5. třída

 3. místo    3. třída

 4. místo    1. třída

 5. místo    2. třída

 6. místo    4. třída

 7. místo    8. třída

 8. místo    7. třída     DSC08525.JPG


Publikováno 17. 4. 2019 11:30

Barevné dny

Datum konání: 15. 4. 2019 - 17. 4. 2019

Pondělí  (15. 4.)       -    bílá barva

Úterý    (16. 4.)      -    červená barva

Středa   (17. 4.)       -    zelená barva


Publikováno 10. 4. 2019 8:35

Velikonoční Jarmark

Datum konání: 9. 4. 2019

V úterý 9. dubna proběhl v kulturním domě Velikonoční jarmark. Účastníci akce si mohli vyrobit a odnést různé velikonoční dekorace. Jarmark pořádalo Sdružení rodičů při ZŠ Mikulovice spolu se  základní školou. Výtěžek bude využit pro potřeby dětí.

DSC08493.JPG

Fotogalerie


Publikováno 12. 4. 2019 11:12

Anglie 2019

Datum konání: 9. 4. 2019

Zájezd do Anglie jsme si opravdu užili. 

Během prvního dne jsme navštívili The Tower of London, prošli se po lávce se skleněnou podlahou na Tower Bridge, putovali jsme po City ke katedrále sv. Pavla, vyšlápli jsme si k observatoři v Greenwiche a stanuli na nultém poledníku.

Druhý den ráno jsme obdivovali budovy Parlamentu a Westminsterské opatství, absolvovali jsme půlhodinovou jízdu na London Eye a shlíželi na Londýn z ptačí perspektivy. Odpoledne jsme zavítali do venkovského sídla královny Alžběty II.ve Windsoru.

Třetí den jsme si prohlédli Buckinghamský palác a pak jsme zamířili do okrajové části Londýna, kde nás čekala procházka ateliéry Warner Bros. s dekoracemi a rekvizitami z natáčení filmů o mladém čaroději Harry Potterovi.

Ubytování v rodinách pro mnohé představovalo první osobní kontakt s rodilými mluvčími. 

Program nabitý pamětihodnostmi, zajímavostmi a atrakcemi si můžete projí ve fotogalerii.

FotogalerieIMG_20190327_102357-01.jpeg


Publikováno 9. 4. 2019 13:58

Velikonoční Jarmark

Datum konání: 9. 4. 2019

Vel. jarmark.PNG


Publikováno 15. 3. 2019 10:27

Zápis do 1. třídy základní školy

Datum konání: 2. 4. 2019

Ředitel ZŠ a MŠ Mikulovice

 

vyhlašuje

ZÁPIS

 

do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020

 

Zápis proběhne

 

v úterý 2. dubna 2019

 

od 13 do 16 hodin

 

 

 

 • Zápis do základních škol je povinný (§36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 • Zákonní zástupci při zápisu předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo o dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

 • Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí.

 • K zápisu se musí dostavit i děti, pro které chtějí zákonní zástupci žádat odklad povinné školní docházky.

 • Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů účastnit zápisu, informace o náhradním termínu poskytne příslušná škola.


Publikováno 26. 2. 2019 8:48