Aktuality


„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“

Datum konání: 15. 12. 2014

Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydává edukativní brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Vydáním této brožury si klademe za cíl usnadnit budoucím středoškolákům, ale i jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál.

(více informací naleznete ZDE)


Publikováno 15. 12. 2014 12:12

Vánoční putování Evropou

Datum konání: 11. 12. 2014

11. prosince 2014 se deváťáci vypravili v rámci výuky zeměpisu na výstavu Vánoční putování Evropou do Minoritského kláštera ve Znojmě.

Prohlédli si vánoční výstavku v SOU Dvořákova a prošli si svátečně vyzdobené město. Hlavním cílem byla výstava o vánočních tradicích a zvycích v různých koutech Evropy. Zatímco zajímavosti o Vánocích v Británii jmenovali sami, informace z jiných zemí pro ně byly často překvapující.

Několik otázek pro vás:

Věděli byste, že v Itálii naděluje dárky čarodějnice Befana?
Napadlo by vás, že sv. Mikuláš dal podobu postavě Santa Clause? A že se známý Santa objevil poprvé jako propagační postavička ve vojenském táboře v době války Severu proti Jihu? A že jeho jméno vzniklo zkomolením holandského Sinterklaas?
Slyšeli jste o tom, že slavení pravoslavných vánočních svátků bylo v Rusku zakázáno a slavil se pouze Nový rok s dědou Mrázem?
Věděli jste, že v Řecku se zdobí a osvětlují o Vánocích lodě?
Uhodli byste, jakou podobu má španělský Vánoční strýček? Najdete ho na jedné z našich fotografii. Děti mu namalovaly obličej a vyrobily nožičky, krmily ho a zakrývaly, aby neprochladl.

 

FOTKY Z VÁNOČNÍHO PUTOVÁNÍ EVROPOU KE ZHLÉDNUTÍ ZDE


Publikováno 16. 12. 2014 12:49

Vesmír očima žáků

Datum konání: 28. 11. 2014


Publikováno 2. 12. 2014 15:02

Výzdoba školy - listopad 2014

Datum konání: 28. 11. 2014

VÝZDOBA ŠKOLY KE ZHLÉDNUTÍ - FOTOALBUM


Publikováno 1. 12. 2014 14:09

INFORMACE A DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU VŠI DĚTSKÉ (HLAVOVÉ)

Datum konání: 28. 11. 2014

Co je veš dětská?

Veš dětská - vlasová (Pedicullus capitis) je cizopasný hmyz napadající vlasatou část hlavy, kde saje krev. Jedná se o běžného parazita vyskytujícího se ve všech sociálních skupinách všude na světě, zejména v dětských kolektivech, nejčastěji dětí ve věku 6 – 15 let. Bodá a saje krev nejméně 3x denně. Mimo tělo hostitele přežívají vši průměrně 24 hod. Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění, zavšivenost je především problém společenský. Napadená místa nepříjemně svědí a často dochází k zánětlivým či alergickým reakcím na výměšky vší.

Samička klade vajíčka (hnidy), která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Výměšky slinných žláz vyvolávají silné svědění kůže. Tyto hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Hnidy jsou ve srovnání s velikostí těl vší poměrně veliké, asi 0,8 mm dlouhé. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Čerstvě vylíhlé larvy jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než larvy dospějí, 3x se svlékají. Celý vývoj vši dětské trvá 17 - 25 dní. Samičky se dožívají 3 – 5 týdnů a během života naklade každá z nich 50 – 150 vajíček.
Vlas mezitím trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly (hnidy) zůstávají pevně přilepené a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasů mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé nebo již vylíhlé. Při masivním zavšivení jsou na hlavě přítomna všechna stádia (hnidy, larvy a dospělí jedinci).

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu se zavšivenou osobou, nejčastěji v rodinách, mezi spolužáky ve škole či během společných mimoškolních pobytů. Veš nelétá ani neskáče. K přenosu dochází především půjčováním hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob apod.
Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy, někdy bývá příznakem i lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele.

Jak se lze vši dětské zbavit?

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů. Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“ nad bílou plochou). V případě nálezu vší je nutné neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání, mytí vlasů, barvení. K jejich odstranění je nutné používat pouze speciální přípravky k tomu určené, nejlépe po poradě s lékárníkem. Při použití je nezbytné vždy postupovat dle návodu výrobce. Přípravky na odvšivení zabíjí pouze larvy a dospělé vši, nikoliv vajíčka (hnidy), a proto je nutné opakovat odvšivení a striktně dodržovat návod na etiketě. Vysoce účinné je kombinovat použití speciálního přípravku s mechanickým vyčesáváním. Zároveň je nutné vyměnit a vyprat čepice a ložní prádlo a vyměnit a vyčistit hřebeny.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

Vzhledem k tomu, že veš dětská nepřenáší původce žádného infekčního onemocnění, nepodléhá zavšivení hlášení orgánu ochrany veřejného zdraví, a to ani při hromadném výskytu (viz Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče).

V případě výskytu zavšivení ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků.

Ve školním řádu je možné upravit takový postup, podle něhož při zjištění nebo důvodném podezření na výskyt zavšivení budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka. Nelze však rodiče nutit k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně - nejedná se o infekční onemocnění.
V případě, že zákonný zástupce nespolupracuje se školou a opakovaně posílá do kolektivu dítě neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Postup při výskytu vší v předškolním a školském zařízení by měl být upraven v provozním řádu těchto zařízení. Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s rodiči, popř. jejich zákonnými zástupci. Pokud zákonný zástupce dítěte či žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce, dle školského zákona, povinen vyhovět.

V případě dětí a žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, i přes upozornění předškolního a školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Brno, 2014


Publikováno 27. 11. 2014 18:37

MOBILNÍ TRILOPARK

Datum konání: 27. 11. 2014


Ve čtvrtek 27. 11. 2014 navštívil naši školu MOBILNÍ TRILOPARK. Program byl vytvořen v přímé spojitosti na očekávané výstupy a obsahy učiva Školního vzdělávacího programu.

Činnosti probíhaly na třech stanovištích:

- Odkrývání dinosaura - žáci si vyzkoušeli terénní práce paleontologa.
- Odlitky - vytváření sádrových modelů vyhynulých živočichů.
- „Co najdeme na zkamenělé pláži“ - žáci se pomocí všech smyslů seznámili s fosiliemi (trilobiti, chobotnatci, dinosauří zuby, přesličky..).

Program byl hrazen ze Sdružení rodičů.

Žáci měli možnost zakoupení suvenýrů (modely živočichů) za 50 - 100 Kč.

 

FOTKY Z AKCE MOBILNÍ TRILOPARK


Publikováno 25. 11. 2014 14:32

Rodičovské sdružení

Datum konání: 18. 11. 2014

Rodičovské sdružení se uskuteční v úterý 18. 11. 2014 v 16 h.


Publikováno 25. 11. 2014 14:31

Sběr starého papíru obnoven

Datum konání: 16. 10. 2014

Od 16.10.2014 je možné opět nosit starý papír do školy. Sběr prosím odevzdejte školníkovi p. Smrčkovi nebo ho nechte s lístečkem (jméno a příjmení žáka, počet kg sběru) v prostorách šaten.

Děkujeme za spolupráci.


Publikováno 25. 11. 2014 13:40

VÝLET DO VÍDNĚ

Datum konání: 7. 10. 2014

FOTOGALERIE Z VÝLETU DO VÍDNĚ KE ZHLÉDNUTÍ ZDE

CO NAPSALI ŽÁCI O VÝLETU


Publikováno 25. 11. 2014 13:44

MENSA ČR POŘÁDÁ PRO ŽÁKY SOUTĚŽ LOGICKOU OLYMPIÁDU

Datum konání: 1. 10. 2014 - 21. 10. 2014

Vážení rodiče,

MENSA ČR zve žáky naší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda 2014 pořádané Mensou ČR. Tato soutěž je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V roce 2014 proběhne již 7. ročník. Do soutěže se v roce 2013 zaregistrovalo 41 109 žáků a studentů z 1 969 škol z celé České republiky. Cílem soutěže je doplnit nabídku oborových olympiád o soutěž zaměřenou na logiku, o soutěž, která nevychází jen ze znalostí nabytých při školní docházce, ale podporuje samostatné myšlení účastníků. Daří se nám přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů, k čemuž potřebujeme i Vaši spolupráci a pokud možno zapojení celých škol plošně.

 

KE STAŽENÍ:

více informací - INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ

PROPAGAČNÍ LETÁK k Logické olympiádě

PROPAGAČNÍ VIDEO k Logické olympiádě


Publikováno 22. 9. 2014 10:54