Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Sdružení rodičů > Archiv článků > Zpráva ze schůzky výboru SR při ZŠ Mikulovice s vedením školy ze dne 14.3.2012

Zpráva ze schůzky výboru SR při ZŠ Mikulovice s vedením školy ze dne 14.3.2012Datum konání:
14.3.2012

Ve středu 14.3. se v odpoledních hodinách v budově školy konala schůzka rodičů,zástupců tříd ve SR při ZŠ Mikulovice, s ředitelem školy a jeho zástupkyní.

Nejprve byli rodiče seznámeni s postojem vedení školy a zřizovatele k plánovaným změnám ve financování regionálního školství. Změny, které pro školu znamenají nižší dotaci vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídě než je tzv. ideální počet 24 žáků na třídu, měly začít platit k 1.1.2013, ale vzhledem k politické neshodě v Parlamentu ČR je účinnost zákona zatím posunuta k 1.1.2014.Protože změny financování by se dotkly velké části venkovských škol a mohly by vést až k likvidaci řady škol, vznikla proti plánovaným změnám celorepubliková petice, ke které se mohou rodiče svým podpisem připojit a tudíž je celá situace zatím otevřená.Zřizovatel má vůli školu v Mikulovicích zachovat a proto celou situaci monitoruje a spolupracuje na možném řešení i s ostatními obcemi.Jednou z eventualit při snížení finanční dotace je i případná finanční spoluúčast obce a rodičů.

Dalším bodem jednání byla diskuse na téma používání referátů a prezentací při výuce vyšších ročníků. Tento problém je aktuální zejména v 8.třídě, jejíž zástupci z řad rodičů vznesli své připomínky k tomuto systému výuky.Rodiče se s vedením školy dohodli na lhůtě do příští třídní schůzky, ve které by se obě strany měly pokusit nepříjemnou situaci řešit.

Školní šatna a skříňky byly dalším diskutovaným bodem.Na poslední třídní schůzce rodiče žáků nižších tříd vznesli připomínky ohledně chování starších žáků, kteří mají skříňky ve stejných řadách, jako mladší žáci a které svým chováním omezují a zabraňují jim v přístupu ke skříňkám.Aby se toto chování omezilo,bylo dohodnuto, že lavičky budou odsunuty z prostor mezi skříňkami a tím se zvětší prostor pro převlékání.Dalším řešením problému se budou zúčastnění zabývat i na dalších schůzkách.

Sběr papíru je kontinuální během školního roku, ale stávalo se, že krabice s papírem se různě povalovaly před vchodem do školy nebo v šatně a proto bylo vybráno jedno sběrové místo, kam se bude všechen papír shromažďovat. Jedná se o prostor pod schody do školní jídelny.Prostor je přístupný kdykoliv a je chráněný před deštěm.

Na schůzce byla domluvena nová výše částky na nákup pracovních sešitů a pomůcek do výtvarné výchovy a to ve výši 300Kč na žáka. Ke zvýšení částky bylo nutné přistoupit vzhledem ke zvýšení DPH a ke snížené státní dotaci na pomůcky. I přes zvýšení částky je cena za pomůcky nižší než kolik by rodiče museli zaplatit při individuálním nákupu.Rodiče musí částku uhradit do 31.5.2012., aby bylo možné v červnu pomůcky koupit. V případě neuhrazení obdrží rodiče seznam nutných pracovních sešitů a pomůcek, které nakoupí sami.

Další schůzka SR s vedením školy se uskuteční 18.4. 2012 po třídních schůzkách.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

26. 6. 2017

Tablo 9. třídy

 

Od pravěku po renesanci. Výstava prací žáků 9., 8. a 6. třídy

z projektu věnovaného dějinám umění.

videogalerie

 

12. 6. 2017

Výlet do Českého ráje

videogalerie