Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Poradenské služby

Poradenské služby

Školní metodik prevence,

Mgr. Vladimíra Poláková,

se zaměřuje na prevenci a řešení sociálně patologických jevů (šikana, kouření, návykové látky).
Žáci mají možnost sdělit anonymně své problémy ve schránce důvěry.

Výchovný poradce,

Mgr. Ludmila Slatinská,

nabízí radů žákům a rodičům v těchto oblastech

  • při profesní orientaci a přijímacím řízením na střední školy
  • při výchovných a vzdělávacích problémech žáků
  • při rozvíjení schopností a dovedností talentovaných žáků
  • při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami