Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Informace > Časový plán

Časový plán

Časový plán na šk. rok 2018/2019

Pedagogické rady:

1. 31. srpna 2018 
2. 20. listopadu 2018 
3. 15. ledna 2019 
4. 16. dubna 2019 
5. 18. června 2019

Třídní schůzky

18. září 2018 (1. tř.)
20. listopadu 2018 (1. - 9. tř.)
15. ledna 2019 (1. - 9. tř.)
16. dubna 2019 (1. - 9. tř.)

Zápis do 1. třídy

2. dubna 2019 – Mgr. M. Hrůzová, Mgr. J. Vlčková, Mgr. V. Poláková, Bc. Lapešová Jesika

  

                  PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY

 

I.pololetí

ZÁŘÍ:          1. Slavnostní zahájení školního roku za účasti zastupitelů obce, rodičů a žáků 

    (3. 9. 2018)

2. Poučení žáků o bezpečnosti a chování, seznámení s Vnitřním řádem  

    školy, řádem ŠD, ŠJ (4. 9. 2018)

3. Třídní schůzky 1. třídy (18. 9. 2018)

4. Drakiáda (žáci 1. stupně)

5. VIDA! Brno (žáci 2. stupně)

6. Den otevřených dveří (28. 9. 2018- projekt „Připomenutí významných  

   výročí“.)

7. Dračí lodě (8.+9. tř.)

 

                  19. 9.  Fotografování ( vánoční tématika)

 

ŘÍJEN:        1. Práce zájmových kroužků: (od 1. 10. 2018):

Včelařský

Logopedický

Keramický

Anglický jazyk (1. a 2. třída)

Sportovní

Dyslektický

Míčové hry

2. Setkání vých. poradců

3. Podzimní prázdniny (29., 30. 10. 2018)

 

                  Podzimní tvoření s rodiči

 

LISTOPAD:          1. Příprava na vánoční vystoupení (od 1. 11.2018)

2. Schůzka rodičů (20. 11. 2018 v 16:00hod.)

3. Burza škol( žáci 9. třídy)

4. Podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou

 

                              27.11. Divadlo „Rolničky“ (pohádka Krtek a myšička)   

 

PROSINEC:          1. Advent – rozsvěcování ván. stromků

2. „Mikulášský den“ (5. 12. 2018)

3. Vánoční dílničky

4. Vánoční prázdniny (22. 12. 2018 – 2. 1. 2018)

5. Dramatizace pohádky (ŠD)

 

                              Dopoledne s Mikulášem a čerty – nadílka

Odpolední tvoření s rodiči

10.12. Divadelní představení manželé Horákovi

 

LEDEN:                 1. Příjímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou

                                   2. Schůzka rodičů (15. 1. 2019 v 16:00 hod.)

           3. Pololetní hodnocení žáků, rozdávání vysvědčení (31. 1. 2019)