Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava > Školní rok 2019/2020 > 2. třída

2. třída

VÝTVARNÁ VÝCHOVA + ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE:

2.4. Výtvarná výchova + Člověk a svět práce 1.docx

__________________________________________________________________

 ČLOVĚK A JEHO SVĚT:

19.3. Člověk a jeho svět 1.docx

19.3. Pracovní listy 1.pdf

27.3. Člověk a jeho svět 2.docx

2.4. Člověk a jeho svět 3.docx

9.4. Člověk a jeho svět 4.docx

16.4. Člověk a jeho svět 5.docx

23.4. Člověk a jeho svět 6.docx

30.4. Člověk a jeho svět 7.docx

7.5. Člověk a jeho svět 8.docx

14.5. Člověk a jeho svět 9.docx

25.5. -  29. 5. Člověk a jeho svět 10.docx

1.6. - 5.6. Člověk a jeho svět 11.docx

8. 6. - 12. 6., 15. 6. - 19. 6. Člověk a jeho svět 12.docx

___________________________________________________________

Středa 20. 5. 2020

ČJ 139/3 písemně do sešitu

M pracovní list na opakování sčítání a odečítání

Sčítání, odečítání.pdf

PS str. 24, 3 řádky, E, A, N

___________________________________________________________

Úterý 19. 5. 2020

ČJ 139/2 napsat do sešitu

M pracovní list na procvičení násobilky 2, 3, 4

Násobení, dělení 2, 3, 4.pdf

PS str. 24, 3 řádky, V, H, F

______________________________________________________________

Pondělí 18. 5. 2020

ČJ 138/1 a) b) – stačí vypsat pouze slova ve kterých chybí h/ch. (Kdo chce, napíše cvičení celé.) Do závorky napiš slovo, kterým odůvodňuješ pravopis. Jindřich (Jindřicha…), knih (knihou…)

Pracovní listy jsou na vypracování během celého týdne.

H - CH.pdf

h-ch.pdf

M pracovní list na procvičení sčítání a odečítání

Sčítání, odečítání.pdf

PS str. 24, 3 řádky, I, T, L

___________________________________________________________

Pátek 15. 5. 2020

ČJ 137/5 vypsat jen slova, kde chybí písmeno (rohož = hrubé pletivo z rákosí, lýka a podobně; též = také)

+ pracovní list

z - s, ž - š.pdf

M pracovní list opakování

Opakování + -.pdf

PS str. 23 hruška

____________________________________________

Čtvrtek 14. 5. 2020

ČJ 137/4 písemně

Pamatuj si opsat do sešitu.

+ pracovní list

ž - š.pdf

M pracovní list opakování 3

Opakování 3.pdf

PS str. 23 jablko

________________________________________________________________

Středa 13. 5. 2020

ČJ 137/3 písemně + pracovní list

z - s.pdf

M pracovní list opakování 2

Opakování 2.pdf

PS str. 23 třešně

_______________________________________________________________________

Úterý 12. 5. 2020

ČJ 136/1 ústně (ovčák = kdo pase nebo chová ovce; čtverák = šibal, šprýmař, taškář, filuta; vička = zdrobnělina od vikev – rostlina pěstovaná jako pícnina; čočovička = zdrobněle čočka)

137/2 napsat jen doplněná slova

M pracovní list

Opakování 1.pdf

PS str. 22 velké Ž + kaluž, Žatec, Žďár

________________________________________________________

Pondělí 11. 5. 2020

ČJ párové souhlásky – pracovní listy, děti si samy opraví a oznámkují

Párové souhlásky v - f.docx

Párové souhlásky v - f.pdf

M skládací násobilka 4

obrázek násobilka 4.pdf

PS str. 22 malé ž + žal, žvýká, nůžky

Párové souhlásky opravené.docx

Párové souhlásky opravené.pdf

___________________________________________________________

Čtvrtek 7.5. 2020

ČJ 135/3 písemně, cv. 4 ústně

M dělení str. 30, cv. 9 a 10 ústně

+ skládačka

SKLÁDAČKA nás. 4.docx

SKLÁDAČKA nás. 4.pdf

PS str. 21 velké Z + zazvoní, Zlín, Znojmo

__________________________________________________________________

Středa 6. 5. 2020

ČJ v/f 135/1 ústně

135/2 napsat na lístečky (nebo papír a rozstříhat) – splnit body c), d), e) b) odpovědět ústně

M dělení 4, str. 29

+ skládačka

Nasobeni_a_deleni_4.doc

Nasobeni_a_deleni_4.pdf

PS str. 21 malé z + zub, zrzek, zpěvák

__________________________________________________

Úterý 5. 5. 2020

ČJ pracovní list, procvičování d/t, b/p

d-t, b-p opakování.docx

d-t, b-p opakování.pdf

M str. 28, cv. 7 a 8 ústně

+ pracovní list

Násobilka 4.docx

Násobilka 4.pdf

Ps str. 20 hruška

_________________________________________________

Pondělí 4. 5. 2020

ČJ pracovní list k procvičená ď/ť + obrázek klaun

ď-ť.docx

ď-ť.pdf

Klaun obrázek.pdf

M násobení 4, učebnice str. 27

Pracovní list, spojování násobků, obrázek

Násobky čtyř obrázek.docx

Násobky čtyř obrázek.pdf

PS str. 20 jablíčko

_________________________________________

Čtvrtek 30. 4. 2020

ČJ 133/6 diktát (děti si sami červeně opraví)

134/7 ústně

M 32/ 3, 6, 7 + opakování učiva geometrie str. 31

Ps str. 19 jablíčko

Čarodějnici - kdo chce.

ČARODĚJNICE.docx

ČARODĚJNICE.pdf

_____________________________________________

Středa 29. 4. 2020

ČJ 133/4 ústně

Pamatuj si! Opsat do sešitu do červeného rámečku

133/5 písemně

M 32/ 4, 5, 9, 13 + procvičujte násobení a dělení 2, 3

Ps str. 19 Ý + rychlý, strýček, významný

___________________________________________

Úterý 28. 4. 2020

ČJ 132/1 ústně, 133/2 písemně, 133/3 písemně

M str. 32/1, 2, 8, 14 + procvičujte násobení a dělení 2, 3

PS str. 19 ý + sýr, dým, rychlý

_____________________________________________

Pondělí 27. 4. 2020

ČJ pracovní list na procvičování P – B, prosím vrátit ke kontrole

Párové souhlásky procvičování.pdf

Párové souhlásky procvičování.docx

M šestistran – rozstříhat a zase složit

Obrázek.pdf

PS str. 18 jablíčko

________________________________________________

Pátek 24. 4. 2020

Dokončení všech úkolů a pracovních listů.

Pomalu připravit ke kontrole.

_________________________________________________

Čtvrtek 23. 4. 2020

ČJ 132/5 a) i b) ústně

Zvolit si a) nebo b) a napsat (kdo chce, může obojí)

M pracovní list, kdo chce, může vratit zpět k opravě a ohonocení

N á s o b i l k a 3.docx

N á s o b i l k a 3.pdf

Ps str. 18 velké Y + předepsané řádky

_____________________________________________________

Středa 22. 4. 2020

ČJ 132/3 ústně

132/4 a) písemně, b) kdo chce, ústně

+ pracovní list

Doplň správně věty pracovní list s obrázkem.pdf

M str. 26

Nasobeni_a_deleni_3.pdf

PS str. 18 malé y + lyžař, chytá, hory

___________________________________________________________

Úterý 21. 4. 2020

Nás. 3 + opak. 2 opravené z pondělí.doc

Nás. 3 + opak. 2 opravené z pondělí.pdf

ČJ napíšeš b, nebo p?

131/1 a) písemně, b) ústně

131/2 a), c), d) ústně, b) písemně

+ pracovní list

Doplň správně věty.docx

Doplň správně věty.pdf

M str. 25

Ps str. 17 dopsat foxtrot, box + jablíčko

___________________________________________________________

Pondělí 20. 4. 2020

násobky 3 (pátek) opravené.pdf

ČJ souhlásky na konci slova str. 129, 130 projít ústně

 • Kdo chce a bude mu to fungovat, podívá se na prezentaci probíraného učiva jako na přehled. Úkoly nemusíte plnit. Spíš jen třeba vyzkoušet. Mohou doplnit dospělí nebo starší sourozenci.
 • Spodoba_znelosti.ppt

 M pracovní list na opakování

Násobení 3 + opakování 2.doc

Násobení 3 + opakování 2.pdf

Ps str. 17 velké X + Xenie, Xaver

______________________________________________________________

Pátek 17. 4. 2020

ČJ 127/9 napiš

127/10 kdo chce, nechá si nadiktovat, diktát si pak děti mohou sami opravit podle učebnice

M str. 24 + pracovní list

násobky 3 (pátek).pdf

Ps str. 17 malé x + xerox a xylofon

_____________________________________________________________

Čtvrtek 16. 4. 2020

ČJ 126/7 ústně

126/8 napiš

127/11 napiš správně

M str. 23 + pracovní list

Násobky tří zvířátko.docx

Násobky tří zvířátko.pdf

Ps str. 16 jablíčko

_______________________________________________________________

Středa 15. 4. 2020

ČJ 126/5 a) písemně, b) ústně

126/6 a), b) ústně, c) napiš

M pracovní list – prosím dětem nepomáhat a vrátit ke kontrole.

Násobilka čísla 2.pdf

Násobilka čísla 2.docx

Ps str. 16 velké W (4 řádky)

__________________________________________________

Úterý 14. 4. 2020

ČJ 125/1 a) ústně, b), c) písemně do sešitu

125/2 a), c) písemně b) ústně

125/4

M str. 22, cv. 5 ústně

 • skládací násobilka (šestiúhelník) – komu půjde vytisknout. Rozstříhat a složit.
 • Násobilka 2.pdf

Ps str. 16 malé psací w (3 řádky)

_______________________________________________________

násobení a delení 2 opravené.doc

Středa 8. 4. 2020

ČJ 123/5 – opiš, doplň, rozděl na slabiky

123/6,7

M str. 20

+ pracovní list – rozstříhat a opět složit (kdo má možnost tisku)

PS str. 15 hruška

násobení 2 čtverce.docx

_____________________________________________________________

Příprava-násobení opravené.pdf

Úterý 7. 4 .2020

ČJ 122/1 a), b)

Opsat pamatuj si str. 123

M str. 19

Ps str. 15 A, l, p, v

+ pracovní list

násobení a delení 2.doc

násobení a delení 2.pdf

__________________________________________________________________

Pracovní list pátek opravený.docx

Pondělí 6. 4. 2020

ČJ 121/5 a), b) d)

121/7 do sešitu

121/10 dobrovolně

M str.18+ pracovní list

Příprava-násobení a dělení.pdf

PS str. 15 třešeň + o, k

____________________________________________________________________

Pracovní list čtvrtek opravený.docx

Pátek 3. 4. 2020

ČJ

Str. 119/1 a) vypiš a přečti slova se skupinami bě, pě, vě. Tyto skupiny podtrhni.

 1. b) skupiny bě, pě, vě vyslovujeme j, ale nepíšeme ho. Písmeno ě ve skupinách bě, pě, vě označuje dvě hlásky – hlásku j a hlásku e.

Přečíst pamatuj si str. 120 (horní).

120/3 ústně

Opsat do sešitu pamatuj si (spodní):

(Písmeno ě ve skupinách bě, pě, vě označují dvě hlásky – hlásku j a hlásku e.)

M pracovní list opakování geometrie

Ps. Str. 14 předepsaná písmena (6 řádků)

+ pracovní list

Pracovní list pátek.docx

___________________________________________________________________

Čtvrtek 2. 4. 2020

Pracovní list středa opravený.docx

ČJ 118/8

119/9 a)

 M str. 17

 1. 3, 7, 8 ústně

cv.5  přepsat a vypočítat do sešitu

 PS str. 13 jablíčko + hruška

Pracovní list čtvrtek.docx

_________________________________________________________________________

Středa 1. 4. 2020

Pracovní list k procvičení úterý opravený.docx

ČJ 117/ 3 vyber slova, která se k sobě hodí, napiš, podtrhni skupiny dě, tě ně

117/4 doplňuj podle vzoru jaký? Jak?

Kdo chce, zazpívá si písničku 117/5

M str. 16 , cv. 9, 10 stačí ústně

K procvičování násobilky můžete použít vytrhávací kartičky uprostřed učebnice (růžové). Návod, jak s nimi pracovat je uveden jako poznámky pro práci s kartičkami

PS str. 13 předepsané řádky

Pracovní list středa.docx

_______________________________________________________________________________

Úterý 31. 3. 2020

Oprava úkolu z 30.3..doc

ČJ 116/1 a) b) c) ve skupinách dě, tě, ně píšeme písmena d, t, n a písmeno ě [ ije ], ale vyslovujeme souhlásky ď, ť, ň a samohlásku e

116/2 a)

+ Do sešitu opsat pamatuj si na str. 116

 M str. 15

 PS str. 12 – velké písmeno U + slova Udo, Uršula, kus

+ pracovní list k procvičení

Pracovní list k procvičení úterý.docx

_____________________________________________________________________________________

Pondělí 30. 3. 2020

ČJ – učebnice 115/1 – článek „Co se stalo v naší zoo“ přečíst

 • do sešitu
  • vypsat z článku slova s ě, ve slovech zakroužkovat (podtrhnout) písmena, po kterých se píše ě

(Pět, meddů….)

 • Vypsat z článku slova jednoslabičná

Kdo chce, vymyslí a může napsat k obrázku jiný příběh. (Ten mi můžete nějakým způsobem poslat zpět. )

 M – učebnice str. 14

 Ps – str. 12 psaní malého u + slova ucho, pusa, tuleň

Příprava na násobilku + procvičení ČJ.doc

_____________________________________________________

ČJ do 29.3.2020

Opakování ČJ 1.docx

Opakování ČJ 2.docx

Ufo ČJ.docx

Matematika do 29.3.2020

Opakování M 1, 2, 3.docx

Psaní do 29.3.2020

str. 11 jablíčko, hruška - přísloví dobrovolně

____________________________________________________

Český jazyk do 26.3.2020

ČJ 2 pro tisk.doc

Matematika do 26.3.2020

M 2 pro tisk.docx

Psaní do 26.3.2020

 • písanka str. 8, 9, 10

Čtení

 • libovolnou knížku z domácí knihovničky
 • po příchodu do školy seznámení s knihou spolužáky

 ___________________________________________________________

TĚLESNÁ VÝCHOVA:

 Tělesná výchova 1.docx

 ____________________________________________________________

Odkazy na sránky k procvičování a opakování učiva:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.skolasnadhledem.cz/ https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

https://www.umimecesky.cz/ střílečka, délka samohlásek, druhy vět

https://zsbcupice.cz/druhy-rocnik.html

http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html