Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava > Školní rok 2019/2020 > 6. třída

6. třída

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo ještě neprezentoval nebo nemá referát ve škole, prosím o vypracování a zaslání na email jitkavlk@seznam.cz.

 

domácí příprava TV.docx

ZEMĚPIS

Zeměpis instrukce 19.3..docx

Zeměpis - Pracovní listy přírodní krajiny.pdf

Zeměpis 30.3. - Cvičně vypracuj níže uvedený test. Správné řešení bude zveřejněno 2.4..

Kdo ještě neposlal prezentaci s přírodními krajinami, nechť tak neprodleně učiní!!!

Z6 Přírodní krajiny test.pdf

Řešení testu - přírodní krajiny.docx

Zeměpis 2.4. - Do 6.4. se podívej na videa na youtube - přístup najdeš v dokumentu: Přírodní krajiny - videa.

Přírodní krajiny - videa.docx

Na mail bilek@zsmikulovice mi pošli výsledek testu: počet bodů a známku, kterou by si dostal/a.

6.4. S vyšší nadmořskou výškou se snižuje teplota. Zamysli se nad následujícími obrázky a situaci v Alpách si namaluj do sešitu.

Výškové stupně Kilimandžáro a Alpy.docx

14.4. Odpověz na otázky.docx

20.4. Lidé na Zemi - pracovní list.pdf         Vypracuj do 27.4. do 12.00

27. 4. Život ve městech - pracovní list.pdf    Vypracuj a zašli na mail Bilek@zsmikulovice.cz do 4.5. do 12.00

4.5. Les - odpověz na otázky.docx   Vypracuj a zašli na mail Bilek@zsmikulovice.cz do 11.5. do 12.00   

Zhlédni toto video: https://www.youtube.com/watch?v=Ooyng_oAcDM

11.5. Voda - pracovní list

Pracovní list vypracuj do 18.5.2020.

18.5. Zemědělství - pracovní list.pdf     Vypracuj do 25.5.2020

25. 5. Přírodní zdroje.pdf  Vypracuj do 1.6.2020

3.6. Vypracuj pracovní list do 8.6.. Doprava.pdf 

11.6. Ze strany 102 v učebnici opiš do sešitu tabulku Rozdělení služeb.   Vypracuj pracovní list: Služby

 

FYZIKA

Fyzika6.docx

Fyzika6_2.docx

Fyzika6_3.docx

Fyzika6_4.docx

 Fyzika6_5.docx

Fyzika6_6.docx

Fyzika6_7.docx

Fyzika6_8.docx

 Fyzika6_9.docx

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - 11.-23.3. zopakovat kapitolky o hygieně. Jako nové učivo pročíst v učebnici strany 37 - 39, stručný výpis.

23.3. -30.3. - platí nadále opakování a jako nové učivo pročíst strany 39 - 42, udělat stručný výpis do sešitu.

30.3. - 6.4. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 42 - 43, udělat stručný výpis do sešitu.

6.4. -13.4. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 43 - 45, udělat stručný výpis do sešitu.

13.4. - 20.4. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 45 - 46, udělat stručný výpis do sešitu.

20.4. - 27.4. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 46 - 48, udělat stručný výpis do sešitu.

27.4. - 4.5. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 48 - 50, udělat stručný výpis do sešitu. Nakreslit obr. zub v řezu.

4.5. - 11.5. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 50 - 51, udělat stručný výpis do sešitu.

11.5. - 18.5. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 51 - 52, udělat stručný zápis do sešitu.

18.5. - 25.5. - platí opakování a jako nové učivo pročíst strany 52 - 55, udělat stručný zápis do sešitu.

25.5. - 8.6. - platí opakování a jako poslední nové učivo pročíst strany 55 - 60, udělat stručný zápis do sešitu.

8.6. - 22.6. platí pouze opakování.

 PŘÍRODOPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 23.3. zopakovat členovce a jako nové učivo pročíst kapitolu KORÝŚI.

23.3. - 30.3. - provést zápis - Shrnutí - korýši a vypsat zástupce. Pročíst strany 74 - 75 a udělat zápis - Shrnutí.  

30.3. - 6.4. - opakování a jako nové učivo  - HMYZ - nakreslit a popsat obrázek na straně 76 a pročíst stranu 77.

6.4. - 13.4. - opakování a jako nové učivo - Rozmnožování hmyzu. Do sešitu přenést text ze stran 78 a 79. Dobrovolníci si mohou nakreslit obrázky ze spodních částí stran.

13.4. - 20.4. - opakování  a jako nové učivo - Vážky. Do sešitu zapsat shrnutí str. 81 a vypsat zástupce. BioLib - Taxonomic tree of plants and animals with photos.url - možnost prohlédnout obrázky a rozšířit seznam zástupců (pro dobrovolníky).

20.4. - 27.4. - opakování a jako nové učivo - Stejnokřídlí a Vši. Ke stejnokřídlým napsat shrnutí str.83 a k oběma řádům napsat zástupce. Dobrovolníci mohou použít k rozšíření zástupců řádů opět odkaz na BioLib.

27.4. - 4.5. - opakování a jako nové učivo - Ploštice. Napsat shrnutí str. 84 a vypsat zástupce. Pro dobrovolníky - BioLib.

4.5. -11.5. - opakování a jako nové učivo - Rovnokřídlí. Napsat shrnutí str. 85 a vypsat zástupce. Pro dobrovolníky - BioLib.

11.5. - 18.5. - opakování a jako nové učivo - Blechy a Síťokřídlí. Napsat shrnutí na straně 86 a u síťokřídlých první odstaveček. Vypsat zástupce a dobrovolně - BioLib.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nové učivo Motýli. Napsat shrnutí na straně 91 a vypsat zástupce. Dobrovolně - BioLib.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nové učivo Brouci. Napsat shrnutí na straně 95 a vypsat zástupce. Dobrovolně - BioLib.

!! Školní kuchyně žádá o zaplacení stravného tyto žáky - DOLEŽAL F. ( 175,- Kč ), DOLEŽAL Š. (175,- Kč ), PLECHATÁ K. ( 175,- Kč ) a POLÁKOVÁ A. ( 175,- + 182,- Kč ).  Peníze můžete poslat na účet školy 181842310/0300 s poznámkou STRAVNÉ. !!

 

29.5. 2020    !! DŮLEŽITÉ !!

!! DO 2.6. 2020 POŠLETE NA MŮJ ŠKOLNÍ EMAIL ZA KAŽDÉHO ŽÁKA, ZDA OD 8.6. 2020 ZÁVAZNĚ NASTOUPÍ NEBO NENASTOUPÍ DO DOBROVOLNÉ VÝUKY.  !!     Z.Kraus

!! Žáci, kteří nastoupí 8.6. 2020 do vyučování, přinesou ke kontrole a hlavně k opakování všechny vypracované materiály (doplněné sešity) zadané za dobu distanční výuky. Ti žáci, kteří zůstanou doma, mohou tyto materiály, které ovlivní známku, poslat na můj školní email ofocené či oskenované, nebo LÉPE po spolužácích, kteří do výuky nastoupí. !!

1.6. - 8.6. - opakování a jako nové učivo Dvoukřídlí. Napsat shrnutí na straně 98 a vypsat zástupce. Dobrovolně - BioLib.

8.6. - 15.6. - opakování a jako nová látka Blanokřídlí. Napsat shrnutí na straně 101 a vypsat zástupce. Dobrovolně - BioLib.

15.6. - 22.6. - opakování a jako nová látka Ostnokožci. Napsat shrnutí na straně 103 a vypsat zástupce. Dobrovolně - BioLib.

 

 ČJ - 20200319110452414.pdf

MATEMATIKA:

Matematika 6 DÚ - 19.3.2020.docx

DESETINNÁ ČÍSLA - 6. třída.docx

Matematika 6 DÚ - 24.3.2020.docx

Osová souměrnost - 6. třída.pptx

Matematika 6 DÚ - 30.3.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 6.4.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 14.4.2020.docx TROJÚHELNÍK.pptx

Matematika 6 DÚ - 20.4.2020.docx Troj. úhly 1.png Troj. úhly 2.jpg Troj. úhly 3.jpg

Matematika 6 DÚ - 27.4.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 4.5.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 11.5.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 18.5.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 25.5.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 1.6.2020.docx

Matematika 6 DÚ - 8. 6. 2020.docx

Matematika 6 DÚ - 15.6.2020.docx

DĚJEPIS:

Dějepis - 19.3.2020.docx

Dějepis - 26.3.2020.docx

Dějepis - 2.4.2020.docx

Dějepis - 16.4.2020.docx

Dějepis - 23.4.2020.docx

Dějepis - 30.4.2020.docx

Dějepis -7.5.2020.docx

Dějepis - 14.5.2020.docx

Dějepis - 21.5.2020.docx

Dějepis - 28.5.2020.docx

Dějepis - 4.6.2020.docx

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:

VKO - 19.3.2020.docx

Státní symboly.jpg

VKO - 1.4.2020.docx

VKO - 22.4.2020.docx

VKO - 6.5.2020.docx

VKO - 20.5.2020.docx

 

ČESKÝ JAZYK:

 ČJ - nový úkol do literární výchovy. Na stránkách Databazeknih.cz/eknihy se nyní dají stáhnout knihy zdarma. Vaším úkolem je přečíst

si knihu Bajky od Jeana de La Fontaine.

ČJ - úkoly  23.- 30.3.- 20200323101144587.pdf, 20200323101216881.pdf.,20200323101330174.pdf,20200323101407698.pdf 

ČJ - úkoly  30.3.- 6.4..20200330094955437.pdf  20200330095022378.pdf  20200330095108632.pdf  20200330095331131.pdf

ČJ - úkoly  6.4. - 13.4. Scan_20200408_0010.pdf  Scan_20200408_0011.pdf  Scan_20200408_0012.pdf  Scan_20200408_0013.pdf

ČJ - úkoly  13.4. - 20.4. Korekturní cvičení a jazykový rozbor - 6.docx 

ČJ - úkoly  20.4. - 27.4. kontrola obtížnějších cvičení - Scan_20200421_0001.pdf  Scan_20200421_0002.pdf  Scan_20200421_0003.pdf  Scan_20200421_0004.pdf  Scan_20200421_0005.pdf  Scan_20200421_0006.pdf  Scan_20200421_0007.pdf  Scan_20200421_0008.pdf  Scan_20200421_0009.pdf  Scan_20200421_0010.pdf  Scan_20200421_0011.pdf  Scan_20200421_0012.pdf

Nové úkoly - Scan_20200421_0010.pdf  Scan_20200421_0011.pdf  Scan_20200421_0012.pdf

ČJ - úkoly 27.4. - 4.5. Scan_20200428_0010.pdf  Scan_20200428_0011.pdf

ČJ - úkoly 4.5. - 11.5. Urči podstatná jména.docx  Urči slovní druhy.docx

ČJ - úkoly 11.5. - 18.5. Scan_20200513_0001.pdf  Scan_20200513_0002.pdf

ČJ - úkoly 18.5. - 25.5. Scan_20200519_0001.pdf  Scan_20200519_0002.pdf  Scan_20200519_0003.pdf

ČJ - úkoly 25.5. - 1.6. Scan_20200526_0001.pdf  Scan_20200526_0002.pdf  Scan_20200526_0003.pdf

ČJ - úkoly 1.6. - 8.6. Scan_20200602_0001.pdf  Scan_20200602_0002.pdf

ČJ 8.6. do školního sešitu doplnit nové učivo  20200608120018474.pdf  20200608120040290.pdf

ČJ 15.6. do školního sešitu doplnit nové učivo  20200615115048535.pdf  20200615115016199.pdf

 

ENGLISH

Pokyny k domácí práci.docx

English 6.1 zadání.docx

English 6.2 zadání.docx

English 6.3 zadání.docx   

slovíčka U8   https://quizlet.com/_88thfo?x=1qqt&i=2rbaap

English 6.4 Happy Easter.docx    

English 6.5 zadání.docx    

IMG_20200417_130257_1.jpg          

English 6.6.docx    

English 6.7 zadání.docx   

English 6.8 zadání.docx       

English 6.9 zadání.docx   

English 6.10 zadání.docx  

English 6.11 zadání.docx   do 1. 6. 2020

English 6.12 zadání.docx   do 8. 6. 2020  + kód pro episemku

English 6.13 po obnovení výuky.docx    do 15. 6. 2020 

English 6.14 po obnovení výuky.docx     do 22. 6. 2020