Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava 20/21 > 6. třída 2020/2021

 

6. třída 2020/2021

Výtvarná výchova - zadání v MS Teams, přidávám i sem

Hotový obrázek přiložte fotkou k zadání v MS Teams nebo mi jej nahrajte do emailu. VV 6. třída.pdf
 
Termín odevzdání je do 31. března.
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo nevyplnil test č. II, vyplní Hudební nauka III. Mohou vyplnit i ti, kteří splnili test č. II....dobrovolně. Je přístupný do 26. 3. 23:45 hodin. Pokud nevyplníte ani jeden, píši 5. Najdete v MS Teams.

Vytvoř fotku, ze které bude poznat název nějaké české písně (slušné). Je jedno jaké, může být lidová, populární….fotku zašli na jitkamik@seznam.cz nejpozději do 12. 4. 2021.

 Vytvoř co nejoriginálnější houslový klíč – vyfoť – pošli zpět.

 

Test v MS Teams 18. 3. 2021

Kdo neodevzdal referát, pošlete ho na jitkamik@seznam.cz. do 10. 1. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=yu0T7gnpns4&ab_channel=LucieDittrichov%C3%A1 - 18. 3. bude na danou látku test

Do MS Teams budu vkládat odkazy pro rytmizaci a hru na tělo, pro pobavení.

 

ZEMĚPIS

13. 10.   Určování zeměpisné polohy - pracovní list.pdf

20.10.    Zeměpisná poloha - Najdi zloděje.docx  

 Vypracuj pracovní list a podívej se na videa na youtube: Zeměpisné souřadnice     Určování zeměpisné polohy

3. 11. Překontroluj si výsledky určování zeměpisné polohy z 13. 10. Řešení pracovního listu

10.11. Vypracuj pracovní list. Termín odevzdání je pondělí 16. 11. do 12.00. Vaše práce bude oznámkována.

Otáčení Země 

20.11. Vypracuj pracovní list a zašli na email bilek@zsmikulovice.cz do pondělí 23.11. do 12 hod. Práce je na známky.

Roční období.docx

Výsledky testu

Hodnocení pracovního listu.docx

25. 11. Vypracuj pracovní list a zašli na email bilek@zsmikulovice.cz do pondělí 30.11. do 12 hod. Práce je na známky.

Přirozená družice Země

2.12. Vypracuj pracovní list a přines v pondělí 7.12. na hodinu zeměpisu. Práce je na známky.   Měření vzdáleností

6. 1. 2021 Vypracuj zadané úkoly a odešli na bilek@zsmikulovice.cz do pondělí 11.1. do 12 hodin. Vypracuj zadané úkoly - jak se rodí hory.docx

6. 1. 2021Příští týden na hodině bude online test. Bude se týkat učiva v učebnici ze str. 32 - 37.

12. 1. 2021 Online test - https://cz.pisomka.sk/

19. 1. Úkoly z hodiny - Hydrosféra.docx

2. 2. Vypracuj pracovní list a odešli do pondělí 8. 2.  Počasí

16.2. Prirodni krajiny Zeme.pdf

2. 3. Polární kraje - pracovní list 

9.3. Tundra, lesy mírného pásu, pracovní list.pdf    Zašli vypracované do 15.3. do 12.00.

16.3. Stepi, středomoří - pracovní list   Zašli do 22. 3. do 12.00.

30.3. Pouště, savany - pracovní list   Zašli vypracované do 6.4. do 9.00.

20.4. Království hor - pracovní List  Vypracuj a zašli do další hodiny zeměpisu.

23.4. Lidé v ohrožení - pracovní list  Vypracuj a pošli do příští hodiny zeměpisu. 

 

DĚJEPIS

19. -25.10. 2020    Přečíst látku na straně 36 a 37. Odpovědět na otázky na konci kapitoly. Zápisek si uděláme až projdeme celou dobu 

                               kamennou.

9.-15. 11 2020    přečíst učebnici na straně  36 - 38 Společné opakování a vyhledávání otázek pravěk opakování.docx a zapsat doba železná.pdf

 16.-22. 11 2020  přečíst učebnici na straně  38 - 39 a  zapsat Keltové v Evropě.docx

23. - 29.11. 2020  Přečíst v učebnici stran 42-46 a udělat zápisek Starověk.docx

14. 20. 11. 2020 Starověký Egypt na straně  47 - 54 a udělat zápisek starověký Egypt.pdf

4.1. - 8. 1. 2021 Starověký Egypt na straně  54 - 59 a provést zápisek Kultura ve starověkém Egyptě.docx

11.1.-17.1. 2021 Starověká Indie strana 60 - 67 a provést zápisek starověká Indie.pdf

18.1. - 24. 1. 2021 Starověká Indie strana 60-67. Vypracovat pracovní list indie.docx

25.1 - 31.1. 2021 Starověká Čína- přečíst v učebnici 68-79.

1.2. - 7. 2. 2021 Starověká Čína starověká čína.docx Přečíst učebnici na straně 80 - 90.

8. 2 - 14. 2. 2021 Starověké Řecko strana 91 -99 Starověké Řecko 1.docx + odevzdat dle domluvy následující úkol čína opakování.jpg

15.2. -  21. 2. 2021 Starověké Řecko strana 100 - 109 a zápisek starověké Řecko 2.docx

1.3. -7.3. 2021 Starověké Řecko strana 96 - 109

8.3. - 14.3. 2021 Řecká mytologie.docx

15.3. - 21. 3. 2021 městské státy.docx

22. 3. - 28. 3. 20 21 Athény a Sparta.docx

29. 3. - 4. 4. 2021 Řecko - Perské války.docx

5.4. - 11.4. 2021 Peloponéská válka + Makedonie.docx

12.4. - 18.4. 2021 Kultura v Řecku.docx

3.5. - 9.5. 2021 Starověký Řím.docx

10.4. - 16.4. 20 21 Římská republika.docx

 

PŘÍRODOPIS

4.1. - 8.1. - Žahavci str. 48 a 49 - napsat shrnutí a ŽAHAVCI.docx ,  str. 50 a 51 napsat zástupce.

11.1. - 15.1. - Ploštěnci str. 52 - 55. - napsat shrnutí, Ploštěnci.docx   a zástupce.  Vývojové cykly - 20210113094141026.pdf   

18.1. - 22.1. - Hlísti str. 56 - 57 - napsat shrnutí, Hlísti.docx a zástupce. 

25.1. - 29.1. - Měkkýši str. 58 - 62 - napsat shrnutí, Měkkýši.docx a zástupce. 

1.2. - 5.2. - Kroužkovci str. 63 - 65 - napsat shrnutí, Kroužkovci.docx a zástupce. 

8.2. - 12.2. - Členovci str. 66 - 67 - napsat shrnutí, Členovci.docx a zástupce.

15.2. - 19.2. - Členovci str. 66 - 67 - napsat do sešitu  Hlavní rozlišovací znaky skupin členovců.docx  

1.3. - 5.3. - Pavoukovci str. 67 - 69 - napsat shrnutí a zástupce jednotlivých skupin pavoukovců.

8.3. - 12.3. - Korýši str. 70 - 73 - napsat shrnutí a zástupce jednotlivých skupin korýšů.

15.3. - 19.3. - Vzdušnicovci str. 74 - 75 - napsat shrnutí a zástupce jednotlivých skupin.

22.3. - 26.3. - Stavba těla hmyzu str. 76 - nakreslit a popsat obrázek. Přizpůsobení se hmyzu prostředí.docx  - předepsat do sešitu.

29.3. - 31 .3. - Rozmnožování hmyzu str. 78 - 79 - opsat, napsat příklady (zelené) a nakreslit vývoje bez barevných fotografií.

6.4. - 9.4. - Prezentace pavoukovců.

12.4. - 16.4. - Prezentace korýšů. 

19.4 - 23.4. - Vážky str. 80 - 81 - napsat shrnutí a zástupce.

26.4. - 30.4. - Mšicosaví a křísi (Stejnokřídlí) a Vši str.81 - 83 - napsat shrnutí a zástupce.

3.5. - 7.5. - Ploštice str. 83 - 84 - napsat shrnutí a zástupce.

10.5. - 14.5. - Kobylky a saranče - str.85 - napsat shrnutí a zástupce.

 

ČESKÝ JAZYK 

 4.1. - 8.1. -  do cvičného sešitu vypsat a určit podstatná jména - pokračování cv. 4 / str. 62

 Dnešní hodina ( 6. 1.) neproběhla z důvodu výpadku internetu. Zadaný úkol zkontrolujeme v pondělí 11.1.

11.1. - 15.1. do cvič. sešitu vypsat a určit podstatná jména  cv. 6 / str. 63  (kontrola 18.1.) 

18.1. - 22.1. - do cvičného sešitu přepište cv. 2 a, b  / str. 65 (kontrola 20.1.)

25.1. - 29.1. - do cvič. sešitu přepište cv. 2 c a 3 a / str. 65 (kontrola 25.1.) , ve cv. 3 a /str.65 urči slovní druhy (kontrola 28.1.)

1.2. - 5.2. -  do cvič. sešitu vypište základní skladební dvojice z cv. 3 a / str. 65 (kontrola 1.2.), přepište cv. 4 b ,c / str.66 (kontrola 3.2.) 

8.2. - 12.2. - do cvič. sešitu vypište přídavná jména z posledního odstavce cv.1 ( str. 69 ), přepište do cvič. sešitu cv. 1 a / str. 71 

                     ( kontrola 8.2. ) a cv. 5 a, b / str. 72 ( kontrola 10.2. )

15.2. - 19.2. - do cv. sešitu přepište cv. 4 a ,b ,c / str. 75, promyslet cv. 2 a, 3 / str. 74 (kontrola 17.2.)

1.3. - 5.3. - Scan pro 6..pdf  (kontrola 1. a 3.3.)

8.3. - 12. 3.- pročíst si skloňování příd. jmen přivlastňovacích na str.76, 77, 78 ( rámečky) a promyslet cv.2 a, b na str.78,

                    do cvič sešitu. přepište cv. 4 a /str.78, promyslete cv. 4 b

15.3. - 19.3. - do cvič. sešitu přepište cv. 4 b / str.78, promyslete cv. 3 a, b / str.78, ( kontrola 15.3.),

                      do cvič. sešitu přepište cv.8 a, b / str.79, promyslete cv.7 / str.79 ( kontrola 17.3.)

22.3. - 26.3. - do cv. sešitu přepište cv..9 a / str.79, pročíst a zopakovat stupňování příd. jmen str.80, 81 (kontrola 22.3.),

                        Doplň. cv. 20210319_0001.pdf  (kontrola 24.3.)

29.3. - 31.3. - přepiš do školního seš. Přídavná jména A - Scan.pdf  (kontrola 29.3.), do škol. seš. Jmenné tvary - Scan.pdf 

6.4. - 9.4. - přepiš do škol. sešitu Stupňování - Scan.pdf  (kontrola 7.4.)

12.4 - 16.4. - přepiš do škol. sešitu Zdvojené souhlásky.pdf  (kontrola 12.4.), do cvič.sešitu přepiš cv.12 a/ str.83 ( kontrola 14.4.) .

                      Doplň do školního sešitu - Scan_20210412_0001.pdf  . 

          14.4. -  Scan_20210414_0001.pdf  - ( DÚ poslat  nejpozději 18.4. 2021 do 15.00 hodin. ),

19.4 - 23.4. - do cvič. sešitu přepiš cv.13 b / str.84  (kontrola 21.4.)

26.4. - 30.4. - Skupiny hlásek mě, mně_20210422_0001.pdf  - přepiš do škol. sešitu (kontrola 26.4.), Cvičení 6.tř..pdf  (kontrola 28.4) 

3.5. - 7.5. - doplň cvičení Bě, vě, pě.pdf  (kontrola 3.5.), Mě, mně.pdf  (kontrola 5.5.)

10.5. - 14.5. - Scan_20210507_0001.pdf ( úterý 11.5. kontrola cv.4,5,6 - středa 12.5. kontrola cv.7,8,9 ) 

 

ENGLISH

15.10. Procvičujte si slovesa to have got a to be, zaměřte se na rozdíl v užití. Využijte materiály a listy, které jsme si dávali ve škole.                   Opakujte si slovní zásobu k tématům Jobs, Family.

18. 10. English 6.1 podzim 2020.docx

1. 11. Let´s celebrate Halloween

9. 11English 6.3 podzim 2020.docx

16.11. English 6.4 podzim 2020.docx

23.11. English 6.5 podzim 2020.docx

1.12. English 6.6 podzim 2020.docx

3.12 English 6.7 podzim 2020.docx

15.12. English 6.8 prosinec 2020.docx        

           1 Prepositons of time.docx   list k procvičení s klíčem 

           2 Prepositions of time.docx           "           "           "

17.12. English 6.9 prosinec 2020.docx        

5.1. English 6.10 leden 2021.docx

6.1. English 6.11 leden 2021.docx

12.1. English 6.12 leden 2021.docx

13.1. English 6.13 leden 2021.docx              

19.1. English 6.14 leden 2021.docx

20.1. English 6.15 leden 2021.docx

26.1. English 6.16 leden 2021.docx

27.1. English 6.17 leden 2021.docx

2.2. English 6.18 únor 2021.docx

3.2. English 6.19 únor 2021.docx

9.2. English 6.20 únor 2021.docx

10.2. English 6.21 únor 2021.docx

16.2. English 6.22 únor 2021.docx

17.2. English 6.23 únor 2021.docx

2.3. English 6.24 březen 2021.docx

3.3. English 6.25 březen 2021.docx

9.3. English 6.26 březen 2021.docx

10.3. English 6.27 březen 2021.docx

16.3. English 6.28 březen 2021.docx

 17.3. English 6.29 březen 2021.docx

23.3. English 6.30 březen 2021.docx

24.3. English 6.31 březen 2021.docx

30.3. English 6.32 březen 2021.docx

31.3. English 6.33 březen 2021.docx

6.4. English 6.34 duben 2021.docx

7.4. English 6.35 duben 2021.docx

13.4 English 6.36 duben 2021.docx

14. 4. English 6.37 duben 2021.docx

20.4. English 6.38 duben 2021.docx

21.4. English 6.39 duben 2021.docx

27.4. English 6.40 duben 2021.docx

28.4. English 6.41 duben 2021.docx

4.5. English 6.42 květen 2021.docx

5.5. English 6.43 květen 2021.docx

11.5. English 6.44 květen 2021.docx

12.5. English 6.45 květen 2021.docx

 

Matematika

Matematika6_2.docx

matematika_3.12.docx

FYZIKA

Fyzika6_1.docx

Fyzika6_1_pracovni_list.docx

Fyzika 6_2.docx