Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava > Školní rok 2019/2020 > 7. třída

7. třída

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo ještě neprezentoval nebo nemá referát ve škole, prosím o vypracování a zaslání na email jitkavlk@seznam.cz.

 

domácí příprava TV.docx

ZEMĚPIS

Zeměpis instrukce 19.3 Z7.docx

Zeměpis - Austrálie pracovní list.pdf

Zeměpis - Řešení pracovního listu z 19.3. Z7.pdf

Zeměpis - Úkoly 24.3..docx

Zeměpis - 30.3. - Cvičně vypracuj níže uvedený test. Správné řešení bude zveřejněno 2.4..

Z7 Austrálie a Oceánie.pdf - test

Z7 Austrálie a Oceaánie řešení.pdf

Zeměpis 2.4. - Podívej se na videa o Austrálii na Youtube. Adresy najdeš v souboru Videa Austrálie.

Videa austrálie.docx

6.4. Na mail bilek@zsmikulovice mi pošli výsledek testu: počet bodů a známku, kterou by si dostal/a.

6.4. Do 14.4 vypracuj pracovní list Poloha a rozloha Asie. Poloha_a_rozloha_Asie.doc

14.4. Pracovní list - podnebí Asie.pdf , vypracuj do 20.4.

Řešení pracovního listu - podnebí Asie.pdf

20.4. Pracovní list vodstvo Asie.pdf   Vypracuj do 27.4. do 12.00

Zhlédni video na Youtube  Vodstvo Asie  

Vodstvo ASIE - řešení.pdf

27. 4. Do sešitu zapiš, které přírodní krajiny zasahují na území Asie. Atlas str. 20 - 21.

4. 5. Obyvatelstvo Asie - pracovní list.pdf  Zpracuj do 11. 5. do 12.00.

Zhlédní toto video: https://www.youtube.com/watch?v=PgSeW2BrYlA&t=23s

11.5. Ze strany 99 v učebnici vypiš na jaké regiony rozdělujeme Asii. Na straně 100 - 101 vypiš, které státy přiřazujeme k regionu Blízký východ a vypracuj pracovní list do 18.5.2020. Blízký východ - pracovní list

18.5. Ze strany 101 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 102 vypiš státy, které patří ke střednímu východu. Ze strany 103 opiš shrnutí.

25. 5. Ze strany 105 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 104 vypiš státy, které patří k Zakavkazsku.

Podívej se na video o Gruzii. https://www.youtube.com/watch?v=stAAtka2XRU

3.6. Ze strany 111 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 110 vypiš státy, které patří k Jihovýchodní Asii. Ze strany 115 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 108 vypiš státy, které patří k Jižní Asii.

11.6. Ze strany 107 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 106 vypiš státy, které patří ke Střední Asii. Ze strany 109 v učebnici opiš do sešitu shrnutí. Podle mapy ze str. 112 vypiš státy, které patří k Východní Asii.

Podívej se na dokument o Japonsku: Japonská města

 

PŘÍRODOPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11.-23.3. opakování učiva od opylení a jako nové učivo - přečíst strany 84 - 86 a zapsat do sešitu zástupce jehličnanů. Raputová dodá po zahájení výuky referát na jehličnany.

23.3. - 30.3. - opakování a jako nové učivo na straně 87 zapsat - Shrnutí a udělat tabulku srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin.

30.3. - 6.4. - opakování a jako nové učivo Listnaté stromy a keře na stranách 88 - 89. Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Referát dodá po zahájení výuky Elis.

6.4. -13.4. - opakování a jako nové učivo pryskyřníkovité rostliny (Bartošek) a brukvovité rostliny (Bulín). Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Referáty dodají po zahájení výuky Bartošek a Bulín. Pro dobrovolníky rozšíření zástupců na BioLib - Taxonomic tree of plants and animals with photos.url.

13.4. - 20.4. - opakování a jako nové učivo růžovité rostliny. Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Referát dodá Sobotka po zahájení výuky. Pro dobrovolníky rozšíření zástupců na BioLib - Taxonomic tree of plants and animals with photos.url.

20.4. - 27.4. - opakování a jako nové učivo bobovité (Fruhvirt) a miříkovité (Kurečka) rostliny. Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Referáty dodají po zahájení výuky Fruhvirt a Kurečka. Dobrovolníci mohou rozšířit zástupce z odkazu na BioLib. 

27.4. - 4.5. - opakování a jako nové učivo hluchavkovité. Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Kaláb dodá referát po zahájení výuky. Pro dobrovolníky - BioLib.

4.5. - 11.5. - opakování a jako nové učivo lilkovité. Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Jelínek referát.

!! REFERÁTY I ZPĚTNĚ POSLAT NA MOJI ŠKOLNÍ ADRESU - Kraus@zsmikulovice.cz. !!

11.5. - 18.5. - opakování a jako nové učivo hvězdnicovité (Klouda) a liliovité (Hrůza). Napsat do sešitu - Shrnutí a vypsat zástupce. Klouda a Hrůza dodají referáty.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nové učivo lipnicovité (Smrčková) a vstavačovité (Madaková). Do sešitu napsat - Shrnutí a vypsat zástupce. Smrčková a Madaková dodají referáty.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nové učivo cizokrajné rostliny (Šlapák). Referát dodá Šlapák. Do sešitu napsat - Shrnutí a vypsat zástupce.

!! Školní kuchyně žádá o zaplacení stravného tyto žáky - BULÍN P. ( 175,- Kč ), FRUHVIRT J. ( 175,- Kč ) a ŠLAPÁK D. ( 175,- Kč ). Peníze můžete poslat na účet školy 181842310/0300 s poznámkou STRAVNÉ. !!

1.6. - 8.6. - opakování a jako nové učivo Společenstvo lesa. Do sešitu napsat - Shrnutí a příklady.

8.6. - 15.6. - opakování a jako nové učivo Společenstva vod a mokřadů a Společenstva luk, pastvin a travnatých strání. Do sešitu napsat - Shrnutí a příklady.

15.6. - 22.6. - opakování a jako nové učivo Společenstva polí a sídelní aglomerace. Do sešitu napsat - Shrnutí a příklady.

 

DĚJEPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11.-23.3.  nové učivo - Asijské země na sklonku středověku - Madaková dodá po zahájení výuky referát a ostatní si zpracují stručný zápis do sešitu.

23.3. - 30.3. - nové učivo - Zámořské objevy - Šlapák dodá po zahájení výuky referát a ostatní si zpracují stručný zápis do sešitu.

30.3. - 6.4. - nové učivo - Pokroky ve výrobě a obchodu (Kurečka)  a Reformace ve střední Evropě (Bulín) - Kurečka a Bulín dodají referáty po zahájení výuky a ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

6.4. - 13.4. - nové učivo - Evropské státy a šíření reformace (Smrčková) a Evropská kultura v 16. století a počátek protireformace (Kaláb) - Smrčková a Kaláb dodají referáty po zahájení výuky a ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

13.4. - 20.4. - nové učivo - Nástup Habsburků na český trůn (Bartošek) a Česká kultura v 16. století (Madaková) - Bartošek a Madaková dodají referáty po zahájení výuky a ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

20.4. - 27.4. - nové učivo - Útoky Turků a obrana proti jejich výbojům (Elis) a Sjednocení ruského státu a jeho vítězství nad Tatary (Sobotka). Elis a Sobotka dodají referáty po zahájení výuky a ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

27.4. - 4.5. - nové učivo - Nizozemský odboj proti španělské nadvládě. Šlapák dodá referát po zahájení výuky a ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

4.5. - 11.5. - nové učivo - Obrana proti Habsburkům v západní Evropě. Kurečka referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

 !!   REFERÁTY I ZPĚTNĚ POSLAT NA MOJI ŠKOLNÍ ADRESU - Kraus@zsmikulovice.cz. !!

11.5. - 18.5. - nové učivo - Boj českých stavů proti habsburským panovníkům. Bulín referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

18.5. - 25.5. - nové učivo - Třicetiletá válka. Jelínek referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

25.5. - 1.6. - nové učivo - České země a Slovensko za třicetileté války. Fruhvirt referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

1.6. - 8.6. - nové učivo - Počátky kapitalismu v Anglii. Hrůza referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

8.6. - 15.6. - nové učivo - První období koloniálního vykořisťování. Raputová referát. Ostatní zpracují stručné zápisy do sešitu.

15.6. - 22.6. - opakování.

 

FYZIKA

Fyzika7.docx

 Fyzika7_2.docx

Fyzika7_3.docx

Fyzika7_4.docx

Fyzika7_5.docx

Fyzika7_6.docx

Fyzika7_7.docx

Fyzika7_8.docx

Fyzika7_9.docx

 

MATEMATIKA

Matematika_procenta7.docx

Kontrola prvního zadání Mk7_1_1.jpgMk7_1_2.jpgMk7_1_3.jpg

Matematika_procenta_7_2.docx

Kontrola druhého zadání Mk7_2_1.jpgMk7_2_2.jpg

Matematika_procenta7_3.docx

 Kontrola třetího zadání Mk7_3_1.docxMk7_3_2.jpg

Matematika_procenta7_4.docx

 Matematika_7_5.docx

Matematika_7_6.docx

Matematika_7_7.docx

Matematika_7_8.docx

 

 ČJ - 20200319111635321.pdf

ENGLISH

Pokyny k domácí práci.docx

English 7.1.docx

English 7.2.docx         

English 7.3 + episemka.docx                

English 7.4.docx           

English 7.5.docx         

English 7.6.docx         

English 7.7.docx        

English 7.8.docx         

English 7.9.docx         

English 7.10.docx       

English 7.11.docx        do 1. 6. 2020

English 7.12.docx        do 8. 6. 2020

English 7.13 po obnovení výuky.docx     do 15. 6. 2020

English 7.14 po obnovení výuky.docx     do 22. 6. 2020

 

 ČESKÝ JAZYK:

 ČJ - nový úkol - Úkol do cvičného sešitu.doc

 ČJ - úkoly  23.- 30.3. 20200323101533912.pdf20200323101944467.pdf, 20200323102013548.pdf20200323102044972.pdf 

 ČJ - úkoly 30.3.- 6.4. 20200330095108632.pdf  20200330095654802.pdf  20200330095753491.pdf

 ČJ - úkoly 6.4. - 13.4.  Scan_20200408_0010.pdf  Scan_20200408_0012.pdf  Scan_20200408_0013.pdf 

Opakovat ze cvičného sešitu a ze školního sešitu vše o velkých písmenech, Navážeme na to, co jsme se už naučili.

ČJ - úkoly 13.4. - 20.4. Korekturní cvičení a jazykový rozbor - 7.docx 

Vytisknout a přidat do školního sešitu, cvičení doplnit  Scan_20200415_0010.pdf  Scan_20200415_0011.pdf  

ČJ - úkoly 20.4. - 27.4. kontrola obtížnějších cvičení - Scan_20200421_0013.pdf  Scan_20200421_0014.pdf  Scan_20200421_0015.pdf  Scan_20200421_0016.pdf  Scan_20200421_0017.pdf  Kontola některých cvičení podle 6.třídy.

Nové úkoly - Scan_20200421_0010.pdf  Scan_20200421_0011.pdf  Scan_20200421_0012.pdf  Scan_20200421_0013.pdf

ČJ - nové úkoly 27.4. - 4.5. Scan_20200428_0013.pdf  Scan_20200428_0014.pdf  Scan_20200428_0015.pdf  Přidat do školního sešitu.

ČJ - nové úkoly 4.5. - 11.5. Scan_20200505_0001.pdf  Urči větné členy.docx

ČJ - nové úkoly 11.5. - 18.5. Scan_20200513_0003.pdf  Scan_20200513_0004.pdf   Scan_20200513_0001.pdf

ČJ - nové úkoly 18.5. - 25.5. Scan_20200519_0001.pdf  Scan_20200519_0002.pdf  Scan_20200519_0003.pdf

ČJ - nové úkoly 25.5 - 1.6. Scan_20200526_0001.pdf  Scan_20200526_0002.pdf  Scan_20200526_0003.pdf

 29.5.2020   !! DŮLEŽITÉ !!

Do 2.6.2020 pošlete na můj školní email za každého žáka, zda od 8.6.2020 závazně nastoupí do dobrovolné výuky. R. Krausová

Žáci,kteří nastoupí 8.6.2020 do vyučování, přinesou ke kontrole a hlavně k opakování všechny vypracované materiály (doplněné sešity) zadané za dobu distanční výuky. Ti žáci, kteří zůstanou doma, mohou tyto materiály, které ovlivní známku, poslat na můj školní email ofocené či oskenované, nebo po spolužácích, kteří do výuky nastoupí.

ČJ - nové úkoly 1.6. - 8.6. Scan_20200602_0001.pdf  Scan_20200602_0002.pdf

ČJ - nové úkoly 12.6. doplnit do školního sešitu 20200612103728351.pdf  20200612103751789.pdf

ČJ - nové úkoly 17.6. doplnit do školního sešitu  20200619101943788.pdf  20200619102002418.pdf  20200619102021341.pdf

Deutsch

Die Hausaufgabe 23.3.- 27.3..docx

Die Hausaufgabe 30. 3. - 3. 4..docx

Die Hausaufgabe   6.4 - 10.4..docx

Die Hausaufgabe 14. -17. 4..docx

Die Hausaufgabe 20.4. - 24. 4.docx

Die Hausaufgabe 27.4. - 30. 4.docx

Die Hausaufgabe 4.5. - 8. 5..docx

Die Hausaufgabe 11. 5.-15. 5.docx

Die Hausaufgabe 18.5. - 22. 5.docx

Die Hausaufgabe 25.5. - 29. 5 docx

Die Hausaufgabe 1. 6. - 5. 6. ocx