Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava 20/21 > 7. třída 2020/2021

Listy.pdf7. třída 2020/2021

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo nevyplnil test č. II, vyplní Hudební nauka III. Mohou vyplnit i ti, kteří splnili test č. II....dobrovolně. Je přístupný do 26. 3. 23:45 hodin. Pokud nevyplníte ani jeden, píši 5. Najdete v MS Teams.

Vytvoř fotku, ze které bude poznat název nějaké české písně (slušné). Je jedno jaké, může být lidová, populární….fotku zašli na jitkamik@seznam.cz nejpozději do 12. 4. 2021.

 Vytvoř co nejoriginálnější houslový klíč – vyfoť – pošli zpět.

 

Test otevřít a vyplnit v MS Teams 22. 3. 2021

Kdo neodevzdal referát, pošlete ho na jitkamik@seznam.cz. do 10. 1. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=yu0T7gnpns4&ab_channel=LucieDittrichov%C3%A1 - 22. 3. bude na danou látku test

Do MS Teams budu vkládat odkazy pro rytmizaci a hru na tělo, pro pobavení.

 

ZEMĚPIS

https://www.cksen.cz/slepa-mapa/

 

13. 10.  Přírodní krajiny - pracovní list.pdf

              Obyvatelstvo Afriky.docx

              Obyvatelstvo - pracovní list.pdf

20.10.  Z nabídky pořadů České televize o Africe si vyber 3 a podívej se na ně. O tom, který tě nejvíce zaujal, napiš krátký článeček do sešitu pro své spolužáky.

Nabídka pořadů ČT zde.

 3. 11. Vypracuj zadané úkoly: Pobřeží středozemního moře.docx

25. 11. Vypracuj pracovní list do úterý 1. listopadu, bude se odevzdávat na hodině zeměpisu na známky.  Atlantský oceán.docx

26.11. test - Africké regiony.docx

Z7 Amerika_obyvatelstvo.pdf - zápis          Obyvatelstvo Ameriky - pracovní list

7. 1. 2021 Vzhledem k včerejšímu výpadku internetu nemohla proběhnou online hodina. Bude tedy nahrazena příští týden. Do té doby vypracujte pracovní listy.

Státy USA.pdf  Odešli na bilek@zsmikulovice.cz do pondělí 11.1.2021.

USA pracovní list.pdf  Odešli na bilek@zsmikulovice.cz do čtvrtku 14.1.2021.

13. 1. Střední Amerika - pracovní list  - Vypracuj do pondělí 18. 1. a odešli na  bilek@zsmikulovice.cz  do 12 hodin.

20. 1. Přístup na online test https://cz.pisomka.sk

Mexiko - dokumen

10. 2. Pracovní list - O dosažení jižního pólu soupeřily dvě výpravy.docx

Dokument - Smrtící závod k jižnímu pólu

24. 3. Přírodní poměry Austrálie  -  zápis vlep nebo přepiš do sešitu

31. 3. Obyvatelstvo Austrálie.docx- zápis do sešitu

31.3. Austrálie - pracovní list - vypracuj do 7. dubna

22.4. Podle atlasu str. 78 - 79 popiš, kudy prochází hranice mezi Evropou a Asií.

28. 4. Vypiš asijské zálivy podle atlasu str. 82 - 83. Do příští hodiny zašli ke kontrole.

 

PŘÍRODOPIS

4.1. - 8.1. 2021 - Udělat do sešitu tabulku Systém rostlin str. 60 bez obrázků, ale s příklady.

11.1. - 15.1. - Mechorosty - ( referát - Paulech ), napsat shrnutí, Scan Rodozměna mechorostů.pdf a zástupce. 

18.1.  22.1. - Přesličky a plavuně ( referáty Poláková a Grünwald ) napsat shrnutí a zástupce. 

25.1. - 29.1. - Kapradiny ( referát Doležal F. ) napsat shrnutí, Scan Rodozměna kapraďorostů.pdf a zástupce.

1.2. - 5.2. - Semenné rostliny - kořen str. 68 - 69 udělat stručný výpis ( ne shrnutí ).

8.2. - 12.2. - Stonek str. 70 - 71 udělat stručný výpis ( ne shrnutí ).  ( Listy.pdf  pro P .Nečasovou )

15.2. - 19.2. - Listy str. 72 - 74 udělat stručný výpis ( ne shrnutí ). 

1.3. - 5.3. - Listy - fotosyntéza - ( referát Fousek ). 6 H2O.docx  

8.3. - 12.3. - Květy str. 75 - 76 udělat stručný výpis ( ne shrnutí ),( referát Votavová ), Rozlišování květů.docx  

15.3. - 19.3. - Opylení a oplození - str. 77 - udělat stručný výpis ( ne shrnutí ).

22.3. - 26.3. - Plody a jejich třídění - ( referát Braunsteinová ). Do sešitu přepsat a doplnit o příklady - Třídění plodů.docx  

29.3. - 31.3. - Rozmnožování rostlin a Růst a vývin rostlin str. 80 - 81udělat stručný výpis ( ne shrnutí ) a napsat 4 skupiny vývinu.

6.4. - 9.4. -  Pohlavní rozmnožování.docx  

12.4. - 16.4. - Nahosemenné rostliny - jinany a jehličnany str. 82 - 86 - udělat stručný výpis a příklady.

19.4. - 23.4. - Prezentace nahosemenných rostlin. Do sešitu udělat tabulku ze strany 87.

26.4. - 30.4. - Listnaté dřeviny str. 88 - 89 - napsat shrnutí a příklady.

3.5. - 7.5. - Pryskyřníkovité rostliny str. 90 - 91 - napsat shrnutí a zástupce.

17.5. - 21.5. - Miříkovité a Hluchavkovité rostliny str. 98 - 101- napsat shrnutí a zástupce.

 

DĚJEPIS

4.1. - 8.1. 2021 - Boj mezi Anglií a Francií o nadvládu v západní Evropě str. 27 - 30. Udělat stručný zápis do sešitu.

11.1. - 15.1. - Vpád Mongolů do východní Evropy str. 31 - 34. Udělat stručný zápis do sešitu.

18.1.  22.1. - Slovensko v období vrcholného rozmachu uherského státu str. 35 - 37, Gotický sloh str. 38 - 42. Udělat stručný    

                      zápis do sešitu.

25.1. - 29.1. - Český stát v době Karla IV. str. 43 - 47, Česká společnost v předhusitské době str. 48 - 51. Udělat stručný zápis do sešitu.

1.2. - 5.2. - Mistr Jan Hus str. 52 - 55. Udělat stručný zápis do sešitu.

8.2. - 12.2. - Počátek husitské revoluce a husitská vítězství str. 56 - 65. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

15.2. - 19.2. - Výsledky  husitské revoluce a Husitství na Slovensku str. 66 - 72. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

1.3. - 5.3. - Vláda Jiřího z Poděbrad str. 73 - 75. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

8.3. - 12.3. - Porobení jižních Slovanů osmanskými Turky a konec byzantské říše str. 76 - 79. Udělat stručný zápis do sešitu.

                     Možnost referátů !!

15.3. - 19.3. - Vznik španělského království a Renesance a humanismus str. 80 - 88. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !

22.3. - 26.3. - Český stát a Slovensko pod vládou Jagellonců str. 89 - 94Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

29.3. - 31.3. - Asijské země na sklonku středověku str. 7 - 10Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

6.4. - 9.4. - Zámořské objevy  str. 11 - 15. Pokroky ve výrobě a v obchodu str. 16 - 19Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

12.4. - 16.4. - Reformace ve střední Evropě str. 20 - 23. Šíření reformace str. 24 - 27Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

19.4. - 23.4. - Evropská kultura v 16..století a počátek protireformace str. 28 - 32Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

26.4. - 30.4. - Nástup Habsburků na český trůn str. 33 - 36. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

3.5. - 7.5. - Česká kultura v 16.stol. str. 37 - 40 a Útoky Turků a obrana proti jejich výbojům str. 41 - 43. Udělat stručný zápis

                   do  sešitu. Možnost referátů !!

17.5. - 21.5. - Nizozemský odboj proti Španělům str. 49 - 52. Udělat stručný zápis do sešitu. Možnost referátů !!

 

ČESKÝ JAZYK

4.1. - 8.1. - do cvičného sešitu přepsat cv. 3 / str. 52 a cv. 1/str. 53 učebnice. (kontrola ve čtvrtek 7.1.)

11.1. - 15.1. - Pravopis_20210107_0001.pdf  kontrola ve čtvrtek 14.1. ( zohledňovaní zkusí část testu - otázky si vyberte).

18.1.- 22.1. - do cvič. sešitu přepsat cv. 1 a 2 / str.54 učebnice ( kontrola 21.1.)  Další test Tvarosloví 7_20210116_0001.pdf  kontrola

                      až 26.1. (zohledňovaní opět část úkolů) 

25.1. . 29.1. - do cvič. sešitu přepsat cv. 3 / str.54 ( kontrola 26. nebo 28.1.)

1.2. - 5.2. -  do cv. sešitu přepsat cv. 4 a / str.55, 4 b - vypiš všechna zájmena a urči druh ( kontrola 4.2.)

8.2. - 12.2. - do cvič. sešitu přepsat cv. 5a / str.55 ( kontrola 9.2.) , přečíst v učebnici str. 144 - 148, přepsat cv.1 /str. 99, přečíst 

                    cv.5 / str.152 (kontrola 11.2.)

15.2. - 19.2. - napsat vypravování podle cv.5 / str.152 a odeslat na email nejpozději 15.2.

                     do cv. sešitu přepsat cv.2 / str.99 ( kontrola 16.2.) a přečíst si další vypravování na str.148 - 152

                     Test 1 pro 7_20210216_0001.pdf  (kontrola 18.2.)

1.3. - 5.3. - Scan pro 7 a 8.pdf  (kontrola 2. a 4.3.)

 8.3. - 12.3. - Václav IV..docx  korekturní cv. ( kontrola 9.3.),  Did. test 1 pro 7_20210305_0001.pdf  ( kontrola 11.3.)

15.3. - 19.3. - Jazykový rozbor.docx  (kontrola 16.3.), Oblíbený malíř.docx  (kontrola 18.3.)

22.3. - 26.3.-  Odkládání povinností.docx  (kontrola 23.3.), Doplň. cv. 20210319_0001.pdf  (kontrola 25.3.)

29.3. - 31.3.- přepiš do školního seš. Slova jednoznačná - Scan.pdf  (kontrola 30.3.) 

6.4. - 9.4. přepiš do škol. sešitu Rčení - Scan.pdf ,  Odborné názvy - Scan.pdf  (kontrola 6.4. a 8.4.)

12.4. - 16.4. - přepiš do škol. sešitu Slovní zásoba.pdf  (kontrola 13.4.), do cvič. sešitu přepiš cv.5, 6 / str.72 (kontrola 15.4.)

19.4. - 23.4. - do cvič. sešitu DÚ cv. 9 / str.75, cv.13 a / 75 - napsat jen podst. jména poslat 19.4.do 15 hod.,  

                      DÚ - cv.7,8 /str. 75 (dobrovolně poslat 21.4. do 20 hod.),kontrola 22.4).

26.4. - 30.4. - přepiš do škol. sešitu Skládání 7.tř..pdf , DÚ do cvič.sešitu cv.1 a / str.76 (kontrola 27.4.), cv. 4 / str.79 (kontrola 29.4.)

3.5. - 7.5. - přepiš do škol. sešitu Zkracování.pdf  (kontrola 4.5.), Mě, mně.pdf  (kontrola 6.5.)

 

 

ENGLISH

15. 10. English 7.1 podzim 2020.docx

18. 10. English 7.2 podzim 2020.docx

1. 11. Let´s celebrate Halloween

9. 11. English 7.3 podzim 2020.docx

11. 11. English 7.4 podzim 2020.doc,

16.11. English 7.5 podzim 2020.docx

18.11. English 7.6 podzim 2020.docx

23.11. English 7.7 podzim 2020.docx

25.11. English 7.8 podzim 2020.docx

7.12. English 7.9 prosinec 2020.docx

11.12. English 7.10 prosinec 2020.docx

4.1. English 7.11 leden 2021.docx

7.1. English 7.12 leden 2021.docx

11.1. English 7.13 leden 2021.docx

14.1. English 7.14 leden 2021.docx

18.1. English 7.15 leden 2021.docx

21.1. English 7.16 leden 2021.docx

25.1. English 7.17 leden 2021.docx

28.1. English 7.18 leden 2021.docx

1.2. English 7.19 únor 2021.docx

4.2.English 7.20 únor 2021.docx

8.2. English 7.21 únor 2021.docx

11.2. English 7.22 únor 2021.docx

15.2. English 7.23 únor 2021.docx

18.2. English 7.24 únor 2021.docx

1.3. English 7.25 březen 2021.docx

4.3. English 7.26 březen 2021.docx

8.3. English 7.27 březen 2021.docx 

11.3. English 7.28 březen 2021.docx

        Special test going to.docx     - pro ty, kdo nemají splněn minulý test

15.3. English 7.29 březen 2021.docx

18.3. English 7.30 březen 2021.docx

22.3. English 7.31 březen 2021.docx

25.3. English 7.32 březen 2021.docx

29.3. English 7.33 březen 2021.docx

Do příští hodiny si všichni vytiskněte tento materiál - seznam nepravidelných sloves. Budeme s ním dlouhodobě pracovat, proto je nutné mít ho v papírové podobě. Pokud byste měli s otevřením problém, napište mi.                         Irregular verbs.pdf 

8.4English 7.34 duben 2021.docx

       Irregular verbs.pdf

12.4. English 7.35 duben 2021.docx

15.4. English 7.36 duben 2021.docx 

19.4. English 7.37 duben 2021.docx

22.4. English 7.38 duben 2021.docx

26.4. English 7.39 duben 2021.docx

29.4. English 7.40 duben 2021.docx

3.5. English 7.41 duben 2021.docx

6.5. English 7.42 květen 2021.docx

17.5. English 7.43 květen 2021 po týdenní výuce ve škole.docx

20.5. English 7.44 květen 2021.docx

 

 

 

 

DEUTSCH

Die Hausaufgabe  1.docx 19. 10. - 23. 10.

Die Hausaufgabe.docx       2. 11. - 6. 11.

Die Hausaufbage 11, 11. - 15.11.docx

Die Hausaufgabe 7. 12. - 11. 12. ( naučit slovní zásobu 2. lekce, učeb. str. 29, cv. 11 - čtení, překlad, do škol. sešitu napiš Meine Familie)

Pracovní list  20201203130544492.pdf

 

 Die Hausaufgabe 6.1. - 10. 1.docx

 Slovní zásoba 3. lekce 20210113101234232.pdf

 Die Hausaufgabe 21.1. - 26. 1.docx

Die Hausaufgabe 27.1 - 2.2. docx

Die Hausaufgabe 10.2.-15.2.docx

Die Hausaufgabe 10.3. - 15. 3.docx

233e7ab1e666069b593b36dac17550c7.jpg

Die Hausaufgabe 18.3.- 24.3.docx

Die Hausaufgabe 25.3. - 30.3.docx

Die Hausaufgabe 6. 4. - 10.4..docx

Die Hausaufgabe 14. 4. - 19. 4.tř..docx

20210421085632388.pdf

Die Hausaufgabe 28. 4. - 3. 5,.docx

 

FYZIKA

Fyzika7_1.docx

Fyzika7_2.docx

Fyzika7_3.docx

teziste_NPZ.docx

F7(3.3.-8.3.2021).docx

Do 11. 3. 2021 F7(8.3.-12.3.).docxF7(8.3.-12.3.).pdf

Do 23. 3. 2021 F7(22.3.-24.3.).docxF7(22.3.-24.3.).pdf

Dobrovolné - do 6. 4. 2021 F7Dobrovolne.docxF7Dobrovolne.pdf

Do 11. 4. 2021 F7(8.4.-12.4.).docxF7(8.4.-12.4.).pdf

Do 17. 4. 2021 F7(14.4.-19.4.).docx, F7(14.4.-19.4.).pdf, článek o meteorologickém altánku ve Znojmě ze stránky amet.cz: meteorologicky altanek.pdf, dostupné na www: Znojemský meteorologický altánek včera a dnes (amet.cz)

 

MATEMATIKA

M7 2.11.2020.docx

M7(9.11.-12.11.2020).docx

M7(12.11.-16.11.2020).docx

M7(16.11.-19.11.2020).docx

M7(19.11.-23.11.2020).docx

M7(23.11.-26.11.2020).docx

 M7(7.12.-10.12.2020).docx

M7(4.1.-7.1.2021).docx

M7(7.1.-11.1.2021).docx

M7(11.1.-14.1.2021).docx

M7(14.1.-18.1.2021).docx

M7(18.1-21.1.2021).docx

M7(21.1.-25.1.2021).docx

M7(25.1.-28.1.2021).docx

M7(28.1.-1.2.2021).docx

M7(1.2.-4.2.2021).docx

M7(4.2.-8.2.2021).docx

M7(8.2.-11.2.2021).docx

M7(11.2.-15.2.2021).docx

M7(15.2.-18.2.2021).docx

M7(18.2.-1.3.2021).docx

M7(1.3.-4.3.2021).docx

M7(4.3.-8.3.2021).docx

Do 10. 3. M7(8.3.-10.3.).docx, M7(8.3.-10.3.).pdf 

Do 12. 3. M7(11.3.-12.3.).docxM7(11.3.-12.3.).pdf

Do 17. 3. M7(15.3.-18.3.).docxM7(15.3.-18.3.).pdf

Do 20. 3. M7(18.3.-22.3.).docxM7(18.3.-22.3.).pdf

Do 24. 3. M7(22.3.-25.3.).docxM7(22.3.-25.3.).pdf

Do 24. 3. (zadáno 23. 3.) M7(23.3.-25.3.).docxM7(23.3.-25.3.).pdf

Do 26. 3. do 13 hod. M7(25.3.-29.3.).docxM7(25.3.-29.3.).pdf

Do 30. 3. M7(29.3.-30.3.).docxM7(29.3.-30.3.).pdf

Dobrovolné do 7. 4. M7Dobrovolne.docxM7Dobrovolne.pdf

Do 7. 4. M7(6.4.-8.4).docxM7(6.4.-8.4).pdf

Do 10. 4. M7(8.4.-12.4.).docxM7(8.4.-12.4.).pdf

Do 13. 4. M7(12.4.-13.4.).docxM7(12.4.-13.4.).pdf

Do 17. 4. M7(15.4.-19.4.).docxM7(15.4.-19.4.).pdf

Do 20. 4. Dopočítat příklad z dnešní hodiny (str. 59, cv. 10)

Do 21. 4. M7(20.4.-22.4.).docxM7(20.4.-22.4.).pdf

Do 24. 4. M7(22.4.-26.4.).docxM7(22.4.-26.4.).pdf

Do 28. 4. M7(26.4.-29.4.).docxM7(26.4.-29.4.).pdf

Do 1. 5. M7(29.4.-3.5.).docxM7(29.4.-3.5.).pdf

Do 3. 5. M7(3.5.-4.5.).docxM7(3.5.-4.5.).pdf

Do 5. 5. M7(4.5.-6.5.).docxM7(4.5.-6.5.).pdf

Do 10. 5. (pište do sešitu na DÚ) M7(6.5.-10.5.).docxM7(6.5.-10.5.).pdf

Do 16. 5. (posílejte na mail) M7(14.5.-17.5.).docxM7(14.5.-17.5.).pdf

Do 17. 5. M7(17.5.-18.5.).docxM7(17.5.-18.5.).pdf

Do 18. 5. M7(18.5.-19.5.).docxM7(18.5.-19.5.).pdf

Do 19. 5. cv. 36 na str. 70 (posílat nemusíte, zkontrolujeme v hodině)

Do 24. 5. M7(21.5.-24.5.).docxM7(21.5.-24.5.).pdf