Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava > Školní rok 2019/2020 > 8. třída

8. třída

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo ještě neprezentoval nebo nemá referát ve škole, prosím o vypracování a zaslání na email jitkavlk@seznam.cz.

 

domácí příprava TV.docx

ZEMĚPIS

Zeměpis 8 roč. 19.3.2020.pdf 

Zeměpis - Výškové stupně v ČR tabulka 24.3..docx

Zeměpis 30.3. - Níže uvedený zápis (Vodstvo ČR) vlep do sešitu a prostuduj. Do obrysové mapy napiš názvy tučně vyznačených řek.

Vodstvo_CR.pdf

Vodstvo ČR - obrysová mapa.PNG

Zeměpis 2.4. - Podívej se na videa na youtube, viz níže.

Videa - vodstvo ČR.docx

6.4. Vypracuj pracovní list - Přehradní nádrže a zašli do 14.4. na adresu bilek@zsmikulovice.cz.

Přehradní nádrže - pracovní list.docx

14.4. Národní parky ČR - vypracuj do 20.4..docx zašli na adresu bilek@zsmikulovice.cz

20.4. Těžba surovin a energetika.docx   Úkoly vypracuj do 27.4. do 12.00

27.4. Obyvatelstvo ČR.docx   Zadané úkoly vypracuj do 4.5. do 12.00 a zašli na mail Bilek@zsmikulovice.cz

11.5. Z mapy v atlase na str. 13 vypiš jaké plodiny se pěstují a jaká zvířata se chovají v jednotlivých zemědělských oblastech ČR (kukuřičná, řepařská, bramborářská, bramborářsko - ovesná, horská a příměstská).

18.5. Průmysl ČR.pdf   Vypracuj pracovní list do 25.5. do 12.00 a zašli na mail Bilek@zsmikulovice.cz

25. 5. Kraje ČR.pdf   Vypracuj pracovní list do 1.6. do 12.00 a zašli na mail Bilek@zsmikulovice.cz  

https://edu.ceskatelevize.cz/zdroje-energie-v-cr-5e4424852773dc4ee4139d29  Podívej se na video.

3.6. Prostuduj prezentaci: Ĺ 10 - Hlavní město Praha_f5c4.pdf   Podívej se na video Praha

Kraje charakteristika.docx

 

 

PŘÍRODOPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 23.3. - opakování oběhová soustava, jako nové učivo - strana 70. Krevní oběh - přečíst a do sešitu nakreslit obrázek.

23.3. - 30.3. - opakování a mízní soustava na stranách 71 - 73. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 73.

30.3. - 6.4. - opakování a jako nové učivo dýchací soustava na stranách 74 - 77. Do sešitu zapsat - Shrnutí str.  77.

6.4. - 13.4. - opakování a jako nové učivo trávicí soustava na stranách 78 - 80. Do sešitu zapsat - Shrnutí str. 80 a nakreslit a popsat obrázek Stavba zubu str. 78 a Mléčný a trvalý chrup str. 79.

13.4. - 20.4. - opakování a jako nové učivo živiny na stranách 81 - 83. Do sešitu zapsat - Shrnutí str. 83 a přenést tabulku vitamínů na téže straně.

20.4. - 27.4. - opakování  a jako nové učivo metabolismus str. 84 a 85. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 85 a udělat tabulku za str. 84 - průměrná spotřeba energie v kJ.

27.4. - 4.5. - opakování a jako nové učivo vylučovací (močová) soustava str. 86 a 87. Do sešitu napsat - Shrnutí str.87 a nakreslit obr. řez ledvinou str. 86.

4.5. - 11.5. - opakování a jako nové učivo kožní soustava str. 88 a 89. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 89.

11.5. - 18.5. - opakování a jako nové učivo nervová soustava str. 90 - 94. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 91 a 94.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nové učivo nervová soustava str.95 - 97. Do sešitu napsat - Shrnutí str.97.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nové učivo smyslová soustava str. 98 - 103. Do sešitu napsat - Shrnutí strany 99, 101 a 103.

1.6. - 8.6. - opakování a jako nové učivo hormonální soustava str. 104 a 105. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 105.

8.6. - 15.6. - opakování a jako nové učivo pohlavní soustava str.  106 a 107. So sešitu napsat - Shrnutí str. 107.

15.6. - 22.6. - opakování a jako nové učivo nitroděložní vývin a období lidského života str. 108 - 111. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 110 a 111.

 

CHEMIE - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 30.3. pouze dokonalé opakování - chemická reakce, ch. rovnice, molární hmotnost ch. látek, pravidla pro oxidační čísla a chemické názvosloví - halogenidy, oxidy a sulfidy.

30.3. - 6.4. - platí stále opakování.

6.4. - 31.5. platí stále opakování, zejména názvosloví dvouprvkových sloučenin, výpočtů molárních hmotností sloučenin a pravidel pro oxidační čísla.

1.6. - 8.6. - opakování a příprava, zejména názvosloví, na zahájení výuky od 8.6. 2020.

8.6. - 22.6. - opakování.

DĚJEPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 23.3. opakování a jako nové učivo Počátky a rozvoj českého národního obrození a jeho vyvrcholení - referáty po zahájení výuky dodají Saletová a Stanislav a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

23.3. - 30.3. - opakování a jako nové učivo Počátky a rozvoj slovenského národního obrození a jeho vyvrcholení - referáty dodají po zahájení výuky Černý a Nakládalová. Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

30.3. - 6.4. - opakování a jako nové učivo Revoluce ve Francii (Marek) a Revoluce v Itálii a Německu (Saletová)- Marek a Saletová dodají referáty po zahájení výuky . Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

6.4. - 13.4. - opakování a jako nové učivo České národní hnutí v revoluci (Höfer) a Uhry a slovenské národní hnutí v revoluci (Bindrová) - Höfer a Bindrová dodají referáty po zahájení výuky. Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

13.4. - 20.4. - opakování a jako nové učivo Rozmach průmyslové revoluce (Svoboda) a Změny ve způsobu života lidí (Bursík) - Svoboda a Bursík dodají referáty po zahájení výuky. Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

20.4. - 27.4. - opakování a jako nové učivo Sjednocení Itálie a Německa. Růžička dodá referát po zahájení výuky. Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

27.4. - 4.5. - opakování a jako nové učivo Francie republikou. Ambrosková dodá referát po zahájení výuky. Ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

4.5. - 11.5. - opakování a jako nové učivo Rozklad osmanské říše (Kudrnová) a Carské Rusko (Horák). Kudrnová a Horák referáty a ostatní udělají stručný výtah do sešitu. 

 !! REFERÁTY I ZPĚTNĚ POSLAT NA MOJI ŠKOLNÍ ADRESU - Kraus@zsmikulovice.cz. !!

11.5. - 18.5. - opakování a jako nové učivo Občanská válka v USA. Záboj referát a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nové učivo Změny v Asii a Latinské Americe. Kleveta referát a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nové učivo Vznik Rakousko - Uherska. Kubiš referát a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

1.6. - 8.6. - opakování a jako nové učivo Hospodářský, politický a kulturní vývoj českých zemí v polovině 19.století (Stanislav) a totéž na Slovensku (Malina). Stanislav a Malina referáty a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

8.6. - 15.6. - opakování a jako nové učivo Vliv ústavních svobod na rozvoj dělnického hnutí. Kudrnová referát. Ostatní stručný výtah do sešitu.

15.6. - 22.6. - opakování.

 

VYCHOVA KE ZDRAVÍ - 11. -23.3. - onemocnění a poruchy oběhové soustavy - zápis do sešitu ze stran 68 a 70 učebnice přírodopisu.

23.3. - 30.3. - onemocnění a poruchy mízní soustavy - zápis do sešitu ze strany 73 učebnice přírodopisu.

30.3. - 6.4. - onemocnění a poruchy dýchací soustavy - zápis do sešitu ze strany 77 učebnice přírodopisu.

6.4. - 13.4. - onemocnění a poruchy trávicí soustavy - zápis do sešitu ze strany 80 učebnice přírodopisu.

13.4. - 20.4. - opakování.

20.4. - 27.4. - poruchy metabolismu - zápis do sešitu ze strany 85 učebnice přírodopisu.

27.4. - 4.5. - poruchy vylučovací soustavy - zápis do sešitu ze strany 87 učebnice přírodopisu.

4.5. - 11.5. - poruchy kožní soustavy - zápis do sešitu ze strany 89 učebnice přírodopisu.

11.5. - 18.5. - poruchy nervové soustavy - zápis do sešitu ze strany 94 učebnice přírodopisu.

18.5. - 25.5. - poruchy nervové soustavy - zápis do sešitu ze strany 97 učebnice přírodopisu.

25.5. - 1.6. - poruchy smyslové soustavy - zápis do sešitu ze strany 101 a 103 učebnice přírodopisu.

1.6. - 8.6. - poruchy hormonální soustavy - zápis do sešitu ze strany 105 učebnice přírodopisu.

8.6. - 15.6. poruchy pohlavní soustavy - zápis do sešitu ze strany 107 učebnice přírodopisu.

15.6. - 22.6. poruchy vývinu člověka - zápis do sešitu ze strany 110 učebnice přírodopisu.

 

 

ČJ - 20200319111124349.pdf

FYZIKA

Fyzika8.docx

Fyzika 8_2.docx

Fyzika8_3.docx

 Fyzika8_4.docx

Fyzika8_5.docx

 Fyzika8_6.docx

Fyzika8_7.docx

Fyzika8_8.docx

Fyzika8_9.docx

 

ENGLISH zadávání úkolů bude probíhat na již založené e-mailové adrese.

Pokyny k domácí práci.docx

MATEMATIKA: zadávání úkolů bude probíhat na již založené e-mailové adrese.

 

ČESKÝ JAZYK:

ČJ - nový úkol - Úkol do cvičného sešitu.docx

ČJ - úkoly - 23. - 30.3. 1_20200323101250053.pdf, 20200323101235469.pdf, 20200323101623358.pdf

ČJ - úkoly - 30.3.- 6.4. 20200330095240775.pdf  20200330095654802.pdf  20200330095753491.pdf

ČJ - úkoly - 6.4. -13.4. Napiš grafickou stavbu souvětí.docx   Scan_20200408_0010.pdf  Scan_20200408_0012.pdf  Scan_20200408_0013.pdf 

ČJ - úkoly -13.4. - 20.4. Odkládání povinností.docx - 2 korekturní cvičení

ČJ - úkoly - 20.4. - 27.4. kontrola obtížnějších cvičení - Scan_20200421_0001.pdf  Scan_20200421_0002.pdf  Scan_20200421_0003.pdf  Scan_20200421_0004.pdf  Scan_20200421_0005.pdf  Scan_20200421_0006.pdf  Scan_20200421_0007.pdf 

Nové úkoly - Scan_20200421_0010.pdf  Scan_20200421_0011.pdf  Scan_20200421_0012.pdf  Scan_20200421_0013.pdf

ČJ - úkoly - 27.4. - 4.5. Scan_20200428_0010.pdf  Scan_20200428_0011.pdf  Scan_20200428_0012.pdf

ČJ - úkoly - 4.5. - 11.5. Urči větné členy.docx  Znázorni grafickou stavbu souvětí.docx

ČJ - úkoly - 11.5. - 18.5. Scan_20200513_0005.pdf  Scan_20200513_0006.pdf 

ČJ - úkoly - 18.5. - 25.5. Scan_20200519_0001.pdf  Scan_20200519_0002.pdf  Scan_20200519_0003.pdf

ČJ - úkoly - 25.5. - 1.6. Scan_20200526_0001.pdf  Scan_20200526_0002.pdf  Scan_20200526_0003.pdf

ČJ - úkoly - 1.6. - 8.6. Scan_20200602_0001.pdf  Scan_20200602_0002.pdf

ČJ   8.6 do školního sešitu doplnit nové učivo  20200608103609295.pdf  20200608103635453.pdf

ČJ 15.6. do školního sešitu doplnit nové učivo 20200615102340303.pdf  20200615102437116.pdf

ČJ - poslední úkol doplnit do sešitu 20200622095250594.pdf

 

Deutsch

Die Hausaufgabe  23. 3. - 27.3..docx

Die Hausaufgabe (2) 30. 3. - 3. 4..docx

Die Hausaufgabe 6. 4. - 10. 4..docx

Die Hausaufgabe 14. 4. - 17. 4..docx

Die Hausaufgabe 20.4. - 24. 4..docx

 Die Hausaufgabe 27.4. - 30. 4. docx

Die Hausaufgabe 4.5.- 8.5. docx

Die Hausaufgabe 11.5. - 15. 5.docx

Die Hausaufgabe 18. 5. - 22. 5.docx

Die Hausaufgabe 25.5. - 29. 5.docx

Die Hausaufgabe 1. 6. - 5. 6. docx