Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava > Školní rok 2019/2020 > 9. třída

9. třída

Sraz na slavnostní rozloučení 17.6. v 15.30 hod. před OÚ Mikulovice.

Ve čt. 11.6. od 7.40 hod. proběhne odevzdání učebnic. Seznam uč.: ucebnice_9.xlsxucebnice_9.jpg.

Dále si přineste 26,- Kč na fotky třídy (i ti co nejsou na fotce).

Předběžný termín slavnostního rozloučení je 17.6. 16.00. 

Studenti, kteří se chystají na přijímací zkoušky:

Cermat zveřejnil vzorové řešení letošního ilustračního testu a další budou postupně zveřejňovat. Můžete se podívat na webu  prijimacky.cermat.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo ještě neprezentoval nebo nemá referát ve škole, prosím o vypracování a zaslání na email jitkavlk@seznam.cz.

domácí příprava TV.docx

PŘÍRODOPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 23.3. - opakování půdy, koloběh vody a jako nové učivo Atmosféra a skleníkové plyny. Do sešitu zapsat - Shrnutí na straně 88  zakreslit zjednodušeně obrázek Vrstvy atmosféry s doplněním přibližné výšky ( z textu ).

23.3. -30.3. - opakování a jako nová látka - Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 90.

30.3. - 6.4. - opakování a jako nová látka - Nerostné suroviny. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 93.

6.4. -13.4. - opakování a jako nová látka - Bez energie si život neumíme představit. Do sešitu napsat - Shrnutí za strany 95.

13.4. - 20.4. - opakování a jako nová látka - Fosilní paliva. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 98.

20.4. - 27.4. - opakování a jako nová látka - Energie bez kouře. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 99.

27.4. - 4.5. - opakování a jako nová látka - Obnovitelné zdroje. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 102.

4.5. - 11.5. - opakování a jako nová látka - Historie Země. Do sešitu přenést tabulku ze strany 103.

11.5. - 18.5. - opakování a jako nová látka - Historie Země. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 105.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nová látka - Historie Země. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 107.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nová látka - Historie Země. Do sešitu napsat - Shrnutí ze strany 111.

1.6. - 8.6. - opakování a jako nová látka - Geologická mapa ČR. Do sešitu napsat - Shrnutí str. 119 a vypsat jednotlivé geologické útvary.

8.6. - 22.6. - opakování.

CHEMIE - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 30.3. - pouze opakování Pravidla pro uhlík a Uhlovodíky.

30.3. - 6.4. - platí nadále opakování. Jako nová látka s opsáním do sešitu - Polymerace ethylenu  - https://xantina.hyperlink.cz/organika/polymerace.html.

6.4. - 31.5. - pouze opakování učiva o uhlovodících.

1.6. - 22.6. - deriváty uhlovodíků.

DĚJEPIS - https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

11. - 23.3. - opakování a jako nové učivo Slovenské národní povstání (Raputová) a Osvobozování Československa Divišová)-  Raputová a Divišová dodají referáty po zahájení výuky a ostatní udělají stručný výtah kapitol do sešitu.

23.3. - 30.3. - opakování a jako nové učivo České květnové povstání (Bulínová) a Porážka fašismu (Kožnar) - Bulínová a Kožnar dodají referáty po zahájení výuky a ostatní udělají stručný výtah kapitol do sešitu. Srovnávací test bude napsán po zahájení výuky a stručném zopakování.

30.3. - 6.4. - opakování a jako nové učivo Svět na rozcestí (Buchtová) a Obnovení ČSR (Apltauer) - Buchtová a Apltauer dodají referáty po zahájení výuky a ostatní udělají stručný výtah kapitol do sešitu.

6.4. - 13.4. - opakování a jako nové učivo Střetávání o moc a podobu ČSR (Kuldán) a Studená válka (Kalina) - Kuldán a Kalina dodají referáty po zahájení výuky a ostatní udělají stručný výtah kapitol do sešitu.

13.4. - 20.4. - opakování a jako nové učivo Únorový převrat 1948 a vytvoření totalitního systému. Smrčková dodá referát po zahájení výuky a ostatní udělají stručný výtah do sešitu.

20.4. -27.4. - opakování a jako nové učivo Svět v pohybu. Kloudová dodá referát po zahájení výuky. Ostatní stručný výtah do sešitu.

27.4. - 4.5. - opakování a jako nové učivo Krize vládnoucího systému. Polák dodá referát po zahájení výuky. Ostatní stručný výtah.

4.5. - 11.5. - opakování a jako nové učivo Probouzení čs. společnosti. Lakyová referát. Ostatní stručný výtah do sešitu.  

!! REFERÁTY I ZPĚTNĚ POŠLETE NA MOJI ŠKOLNÍ ADRESU - Kraus@zsmikulovice.cz NEBO PŘES SPOLUŽÁKY, KTEŘÍ PŮJDOU 11.5. 2020 DO ŠKOLY. !!

11.5. - 18.5. - opakování a jako nové učivo Ve znamení reformních snah. Chaloupka referát. Ostatní stručný výtah do sešitu.

18.5. - 25.5. - opakování a jako nové učivo Vojenské přepadení Československa. Fousek referát. Ostatní stručný výtah do sešitu.

25.5. - 1.6. - opakování a jako nové učivo Období zlomů a proměn. Lakyová referát. Ostatní stručný výtah do sešitu.

1.6. - 8.6. - opakování a jako nové učivo Normalizace. Smrčková referát a ostatní stručný výtah do sešitu.

8.6. - 15.6. - opakování a jako nové učivo Sametová revoluce. Bulínová referát a ostatní stručný výtah do sešitu.

15.6. - 22.6. - polistopadový vývoj.

 

ČJ - 20200319105953272.pdf

FYZIKA

Fyzika9.docx , Fyz_9_1.JPG

Fyzika 9_2.docxFyz_9_2.jpg

Fyzika9_3.docxFyz_9_3.jpg

Fyzika9_4.docxFyz_9_4.jpg 

Fyzika9_5.docx, Fyz_9_5.jpg

Fyzika9_6.docx, Fyz_9_6.jpg

Fyzika9_7.docxFyz_9_7.jpg

Fyzika9_8.docxFyz_9_8.jpg

 

 

MATEMATIKA

Matematika9_1.docx , Mat_9_1.JPG

Kontrola prvního zadání Mk9_1_1.jpgMk9_1_2.jpgMk9_1_3.jpg

Matematika 9_2.docxMat_9_2.jpg

Kontrola druhého zadání Mk9_2_1.jpgMk9_2_2.jpg

Matematika9_3.docxMatematika9_3.jpg

 Kontrola třetího zadání Mk9_3_1.jpgMk9_3_2.jpgMk9_3_3.jpg

Matematika9_4.docxMatematika9_4.jpg

Matematika9_5.docxMatematika9_5.jpg

Matematika9_6.docxMatematika9_6.jpg

Matematika9_7.docxMatematika9_7.jpg

 

 

ČSP  CSP.JPG CSP_9.docx prirazene_os.xlsx

 

ZEMĚPIS

Zeměpis 9.1.docx

Zeměpis 9.2.docx

Zeměpis 9.3.docx    

Zeměpis 9.4.docx      

Zeměpis 9.5.docx      

Zeměpis 9.6.docx     

Zeměpis 9.7.docx     

Materiály pro zájemce: Panamský průplav.docxSuezský průplav.docxKorintský průplav.docx

Zeměpis 9.8.docx      do 18. 5. 2020

Zeměpis 9.9.docx      do 8. 6. 2020

Zeměpis 9.10.docx    bez omezení

 

 

 

ENGLISH

Pokyny k domácí práci.docx

English 9.1 další 2 testy na https://www.helpforenglish.cz/

Pomůcka pro minulý čas ke cv. E 9.2.docx

English 9.2 zadání.docx

English 9.3 zadání.docx         

aplikace https://quizlet.com/499930876/fraus-9-flash-cards/       slovíčka U5

https://quizlet.com/499933930/fraus-9-flash-cards/?new

English 9.4 zadání.docx             

English 9.5 zadání.docx             

English 9.6 zadání.docx   

https://quizlet.com/503543467/fraus-9-flash-cards/?new    slovíčka U6

English 9.7.docx              

English 9.8.docx              

English 9.9.docx              

English 9.10.docx             do 1. 6. 2020 

English 9.11.docx             do 8. 6. 2020

English 9.12.docx             bez omezení

 

 

ČESKÝ JAZYK: 

ČJ - nový úkol - Úkol do cvičného sešitu.docx

ČJ - pro žáky, kteří se připravují k přijímacímu řízení test. Správné řešení si zkontrolujete po 30.3. 20200323102514700.pdf 20200323102538657.pdf, 20200323102837527.pdf, 20200323102904032.pdf, 20200323102935073.pdf, 20200323103004319.pdf, 20200323103029351.pdf

Řešení testu č.1: 20200330094439808.pdf 20200330094458522.pdf

Nový test č.2: 20200330094542749.pdf  20200331_162950.jpg  20200330094626443.pdf  20200330094643569.pdf  20200330094712521.pdf  20200330094733719.pdf  20200330094850979.pdf 

Řešení testu č.2: Scan_20200408_0001.pdf  Scan_20200408_0002.pdf

Nový test č.3.  Scan_20200408_0003.pdf  Scan_20200408_0004.pdf  Scan_20200408_0005.pdf  Scan_20200408_0006.pdf  

Scan_20200408_0007.pdf  Scan_20200408_0008.pdf  Scan_20200408_0009.pdf

Řešení testu č. 3:   Scan_20200415_0001.pdf  Scan_20200415_0002.pdf 

Nový test č. 4: Scan_20200415_0003.pdf  Scan_20200415_0004.pdf  Scan_20200415_0005.pdf  Scan_20200415_0006.pdf  

Scan_20200415_0007.pdf  Scan_20200415_0008.pdf  Scan_20200415_0009.pdf

ČJ - úkoly pro všechny -  20200323101812873.pdf, 20200323101832827.pdf

ČJ - úkoly 30. 3. - 6. 4. 20200330095240775.pdf  20200330095753491.pdf  20200330095901597.pdf  20200330095918440.pdf

ČJ - úkoly 6.4. - 13.4. Scan_20200408_0010.pdf  Scan_20200408_0012.pdf  Scan_20200408_0013.pdf  Napiš grafickou stavbu souvětí.docx

ČJ - úkoly 13.4. - 20.4. Odkládání povinností.docx  - 2 korekturní cvičení

ČJ - úkoly 20.4. - 27.4. kontrola obtížnějších cvičení - Scan_20200421_0001.pdf  Scan_20200421_0002.pdf  Scan_20200421_0003.pdf  Scan_20200421_0004.pdf        Řešení korekturních cvičení najdete v úkolech pro 8.třídu.

Řešení testu č. 4:  Scan_20200421_0001.pdf  Scan_20200421_0002.pdf

Nový test č. 5:  Scan_20200421_0003.pdf  Scan_20200421_0004.pdf  Scan_20200421_0005.pdf  Scan_20200421_0006.pdf  Scan_20200421_0007.pdf  Scan_20200421_0008.pdf  Scan_20200421_0009.pdf

Nové úkoly - Scan_20200421_0010.pdf  Scan_20200421_0011.pdf  Scan_20200421_0012.pdf  Scan_20200421_0013.pdf

ČJ - 27.4. - 4.5. nové úkoly Scan_20200428_0010.pdf  Scan_20200428_0011.pdf  Scan_20200428_0012.pdf

Řešení testu č. 5. Scan_20200428_0001.pdf  Scan_20200428_0002.pdf

Nový test č. 6. Scan_20200428_0003.pdf  Scan_20200428_0004.pdf  Scan_20200428_0005.pdf  Scan_20200428_0006.pdf  Scan_20200428_0007.pdf  Scan_20200428_0008.pdf  Scan_20200428_0009.pdf

ČJ - 4.5. - 11.5. nové úkoly  Napiš grafickou stavbu složitého souvětí.docx  Urči větné členy.docx  Znázorni grafickou stavbu souvětí.docx

Řešení testu č. 6 Scan_20200428_0001.pdf  Scan_20200428_0002.pdf  Scan_20200428_0003.pdf

PRO VŠECHNY - VŠICHNI ŽÁCI SPLNÍ OSOBNĚ VE ŠKOLE ÚKOL Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY - REFERÁT ( pondělí, středa nebo pátek od 9.30 hod do 11.30 hod.) NUTNO SPLNIT DO KONCE KVĚTNA !!

 

DEUTSCH

Die Hausaufgabe 1. 6. - 5. 6..docx

Die Hausaufgabe 25. 5. - 29. 5.

Die Hausaufgabe 18. 5. - 22. 5.docx

Die Hausaufgabe 11. 5. - 15. 5.docx

Die Hausaufgabe 4. 5. - 8. 5. docx

Die Hausaufgabe 27.4.- 30.4.docx

Die Hausaufgabe 20.4. -24. 4..docx

Die Hausaufgabe 14. 4. - 17. 4.docx

Die Hausaufgabe 6. 4. - 10. 4..docx

Die Hausaufgabe 2 /30. 3. - 3. 4.docx

Úkoly 23. 3. - 27. 3..docx: