Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Domácí příprava 20/21 > 9. třída 2020/2021

 

9. třída 2020/2021

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Kdo nevyplnil test č. II, vyplní Hudební nauka III. Mohou vyplnit i ti, kteří splnili test č. II....dobrovolně. Je přístupný do 26. 3. 23:45 hodin. Pokud nevyplníte ani jeden, píši 5. Najdete v MS Teams.

Vytvoř fotku, ze které bude poznat název nějaké české písně (slušné). Je jedno jaké, může být lidová, populární….fotku zašli na jitkamik@seznam.cz nejpozději do 12. 4. 2021.

Vytvoř co nejoriginálnější houslový klíč – vyfoť – pošli zpět.

 

Kdo neodevzdal referát, pošlete ho na jitkamik@seznam.cz. do 10. 1. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=yu0T7gnpns4&ab_channel=LucieDittrichov%C3%A1 - 22. 3. bude na danou látku test

Do MS Teams budu vkládat odkazy pro rytmizaci a hru na tělo, pro pobavení.

Test otevřít a vyplnit v MS Teams 22. 3. 2021

 

  MATEMATIKA

M9 12.10.2020.docx

M9 19.10.2020.docx

M9 26.10.2020.docx

M9 2.11.2020.docx

M9(12.11.-18.11.2020).docx

M9(19.11.-25.11.2020).docx

M - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - CVIČNÉ TESTY:

PZ -M str.14.jpg PZ -M str.15.jpg PZ -M str.16.jpg PZ -M str.17.jpg

Řešení: Řstr.14-17.jpg

Didaktický test č. 1: DT1(1).jpg DT1(2).jpg DT1(3).jpg DT1(4).jpg DT1(5).jpg

Řešení DT1: ŘDT1(1).jpg ŘDT1(2).jpg ŘDT1(3).jpg

Didaktický test č. 2: DT2(1).jpg DT2(2).jpg DT2(3).jpg DT2(4).jpg DT2(5).jpg DT2(6).jpg

 

M9(4.1.-6.1.2021).docx

M9(7.1.-11.1.2021).docx

M9(11.1.-13.1.2021).docx

M9(14.1.-18.1.2021).docx

M9(18.1.-20.1.2021).docx

M9(21.1.-25.1.2021).docx

M9(25.1.-27.1.2021).docx

M9(28.1.-1.2.2021).docx

M9(1.2.-3.2.2021).docx

M9(4.2.-8.2.2021).docx

M9(8.2.-10.2.2021).docx

M9(11.2.-15.2.2021).docx

M9(18.2.-1.3.2021).docx

 

ENGLISH

11. 10. English 9.1 střídavá distanční výuka podzim 2020.docx

18. 10. English 9.1 podzim 2020.docx

1. 11. Let´s celebrate Halloween

9. 11. English 9.3 podzim 2020.docx

16. 11. English 9.4 podzim 2020.docx

23. 11. English 9.5 podzim 2020.docx

24.11. episemka Passive voice podzim 2020.docx

5.1. English 9.6. leden 2021.docx

7.1. English 9.7 leden 2021.docx

12. 1. English 9.8 leden 2021.docx

14.1. English 9.9 leden 2021.docx

19.1. English 9.10 leden 2021.docx

21.1. English 9.11 leden 2021.docx

Informace z MŠMT o přijímacím řízení najdete na Teams. 9.tř. Obecné. Soubory.

26.1. English 9.12 leden 2021.docx

28.1. English 9.13 leden 2021.docx

2.2. English 9.14 únor 2021.docx

4.2. English 9.15 únor 2021.docx

9.2. English 9.16 únor 2021.docx

11.2. English 9.17 únor 2021.docx

16.2. English 9.18 únor 2021.docx   Soubor obsahuje zadání (HW) na online hodinu dne 18. 2. 2021 - samostatná práce. Odevzdat e-mailem do neděle 21. 2. 2021.

2.3. English 9.19 březen 2021.docx

4.3. English 9.20 březen 2021.docx

9.3. English 9.21 březen 2021.docx

11.3. English 9.22 březen 2021.docx

16.3. English 9.23 březen 2021.docx

 Soubor obsahuje zadání na online hodinu dne 18.3. 2021 - samostatná práce. Printscreen odeslat e-mailem do neděle 21. 3. 2021.

23.3. English 9.24 březen 2021.docx

25.3. English 9.25 březen 2021.docx

30.3. English 9.26 duben 2021.docx

6.4. English 9.27 duben 2021.docx

8.4. English 9.28 duben 2021.docx

13.4. English 9.29 duben 2021.docx

 Soubor obsahuje zadání - odkaz na video a pracovní list - na online hodinu dne 15. 4. 2021.

20.4. English 9.30 duben 2021.docx

22.4. English 9.31 duben 2021.docx        Episode 3

27.4. English 9.32 duben 2021.docx

29.4. Odkaz na video a pracovní list na online hodinu dne 29. 4. 2021.najdete zde: English 9.31 duben 2021.docx        Episode 4

4.5. English 9.33 květen 2021.docx

6.5. English 9.34 květen 2021.docx

11.5. English 9.35 květen 2021.docx

13.5. English 9.36 květen 2021.docx

 

ZEMĚPIS

12. 10. Zeměpis 9.1 střídavá dist. výuka podzim 2020.docx

20. 10. Zeměpis 9.1 podzim 2020.docx

1. 11. Zeměpis 9.2 podzim 2020.docx

 10. 11. Zeměpis 9.3 podzim 2020.docx

18.11. Zeměpis 9.4 podzim 2020.docx

25. 11. Zeměpis 9.5 podzim 2020.docx

6.1. Zeměpis 9.6 leden 2021.docx

13.1. Kulturní rozmanitosti lidstva. Terorismus.  

20.1. Zeměpis 9.7 leden 2021.docx

27.1. Zeměpis 9.8 leden 2021.docx

3.2. Zeměpis 9.9 únor 2021.docx

10.2. Zeměpis 9.10 únor 2021.docx

17.2. Zeměpis 9.11 únor 2021.docx

3.3. Zeměpis 9.12 březen 2021.docx

       Zeměpis 9.12 březen 2021 řešení.docx

10.3. Nejzajímavější místa Evropy - prezentace

17.3.      "             "                 "              "             - 2. část, úkol: Zpráva o zajímavém místě v E.

24.3. Cestování po Evropě - plány a zkušenosti

31.3. Zeměpis 9.13 březen 2021.docx

7.4. Zeměpis 9.14 duben 2021.docx

14.4. Zeměpis 9.15 duben 2021.docx

20.4. Zeměpis 9.16 duben 2021.docx

28.4. Zeměpis 9.17 duben 2021.docx

5.5. Zeměpis 9.18 květen 2021.docx

12.5. Referáty žáků

 

PŘÍRODOPIS

4.1. - 8.1. 2021 - Horniny str. 35 a 36 - napsat tři typy hornin, shrnutí a přidat koloběh hornin Scan_20210104_0001.pdf  

11.1. - 15.1. - opakování a vyvřelé horniny str. 56 - do sešitu udělat prostřední obrázek.

18.1. - 22.1. - Hlubinné vyvřeliny str. 57 - vypsat příklady a jejich vlastnosti a použití.

25.1. - 29.1. - Výlevné vyvřeliny str. 58 - 59 - vypsat příklady a jejich vlastnosti a použití.

1.2. - 5.2. - Přeměněné horniny str. 62 - 64 - vypsat způsoby přeměny, příklady a jejich vlastnosti a použití.

8.2. - 12.2 - Usazené horniny - úlomkovité - str. 76 - 78 - udělat stručný výpis , příklady a použití.

15.2. - 19.2. -  Usazené horniny - chemické a organické - str. 78 - 79 - udělat stručný výpis , příklady a použití.

1.3. - 5.3. - Půdy str. 80 - 81 - napsat shrnutí, definici půdy, co je půdní profil a horizont a udělat tabulku půdních druhů. 

8.3. - 12.3. - Půdotvorní činitelé.docx - vyhledat čím se podílí na tvorbě půdy. Na str. 82 - napsat půdní druhy a ochranu půdy. 

15.3. - 19.3. - Zvětrávání str. 65 - 67 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

22.3. - 26.3. - Činnost tekoucí vody a její regulace str. 68 - 70 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

6.4. - 9.4. - Činnost moře str. 70 - 71 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

12.4. - 16.4. - Činnost ledovců str. 72 - 73 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

26.4. - 30.4. - Činnost větru str. 74 a Minerály pouští a Ekologické důsledky rozšiřování pouští str. 75 - přečíst a udělat stručný výpis

                       do sešitu.

3.5. - 7.5. - Voda na Zemi str. 83 - 85 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

10.5. - 14.5. - Atmosféra str. 86 - 88 - přečíst a udělat stručný výpis do sešitu.

 

CHEMIE

4.1. - 8.1. 2021Látkové množství.docx   - napsat do sešitu.

11.1. - 15.1. -  Výpočty z chemických rovnic - procvičování.  !! Vypočítat do sešitu  2 g.docx

                                                                                                Řešení pošlete na můj školní email. První tři ohodnotím.

18.1. - 22.1. - Procvičování výpočtů z chemických rovnic. a jako nová látka Rychlost chemických reakcí.  

                       Vypočítejte hmotnosti reaktantů a produktů v.docx  První tři budou ohodnoceni.

25.1. - 29.1. - Jako nová látka Rychlost chemických reakcí - Rychlost chemických reakcí.docx.  Redoxní reakce - Redoxní reakce.docx 

1.2. - 5.2. - Výpočty koncentrace - vzorec Základní vzorec.docx

                   Do 5.2.2021  vypočítejte  Vypočítejte hmotnost NaOH.docx   

8.2. - 12.2 - Kontrola výpočtů. Uhlovodíky  -  ORGANICKÁ CHEMIE.docx

15. - 19.2. - ALKANY.docx   

1.3. - 5.3. -  Cykloalkany.pdf   

8.3. - 12.3. - Alkeny a alkiny.pdf   

15.3. - 19.3. - Areny ( aromatické uhlovodíky ). Příklady jsou benzen a naftalen - najít a nakreslit strukturní vzorce a napsat vlastnosti a

                      použití těchto dvou sloučenin.

22.3. - 26.3. - Zdroje uhlovodíků a jejich zpracování -  najít a udělat zápis.

29.3. - 31.3. - Krakování a výroba benzínu - najít a udělat zápis.

12.4. - 16.4. - Polymerace - Polymerace.pdf  

19.4. - 23.4. - Uhlovodíkový zbytek - vznik a význam - najít a udělat zápis.  R = uhlovodíkový zbytek.pdf  - do sešitu.

26.4. - 30.4. - Halogenderiváty uhlovodíků - najít a udělat zápis.

3.5. - 7.5. - Alkoholy a fenoly - najít a udělat zápis.

10.5. - 14.5. - Karbonylové sloučeniny - najít a udělat zápis.

 

DĚJEPIS

4.1. - 8.1. 2021 - Rozklad světového hospodářství a hledání cesty z krize - ( referát - Malina ) a Nacismus v Německu ( referát - Höfer ) a

                            ostatní stručný zápis do sešitu.

11.1. - 15.1. - Československý spojenecký systénajít a udělat zápis.m - ( referát - Záboja ostatní stručný zápis do sešitu.

18.1. - 22.1. - Obrana demokracie - ( referát - Nakládalová ) a Edvard Beneš prezidentem ( referát - Kudrnováostatní stručný zápis

                       do sešitu.

25.1. - 29.1. - Fašismus na postupu ( referát - Kleveta ) a Zápas o ČSR a Hitlerovy útoky ( referát - Marek ), ostatní stručný zápis

                       do sešitu.

1.2. - 5.2. - Bude válka ? + Mnichovský diktát ( referát - Stanislav ) a Na cestě k válce ( referát - Kudrnová ), ostatní stručný zápis

                   do sešitu.

8.2. - 12.2 -  Rozbití ČSR ( referát - Marek ) a Vypuknutí 2. světové války ( referát - Bursík ), ostatní stručný zápis do sešitu.

15. - 19.2. - Válečné události 1940 -1941 ( referát - Černý ) a Pod ochranou a ve stínu Německa ( referát - Saletová ), ostatní stručný

                    zápis do sešitu.

1.3. - 5.3. - Počátky čs. odboje ( referát - Kubiš ) a Čs. hnutí odporu 1939- 1941 ( referát - Ambrosková ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

8.3. - 12.3. - Formování protihitlerovské koalice ( referát - Záboj ) a Heydrichiáda ( referát - Horák ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

15.3. - 19.3. - Přelom ve válce ( referát - Svoboda ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

22.3. - 26.3. - Druhá fronta - ( referát - Růžička ) a Čs. odboj v letech 1943-44 ( referát - Bindrová ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

6.4. - 9.4. - SNP ( referát - Malina ) a Osvobozování ČSR ( referát - Stanislav ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

12.4. - 16.4. - Květnové povstání ( referát - Höfer ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

26.4. - 30.4. - Porážka fašismu ( referát - Kleveta ) a Svět na rozcestí ( referát - Nakládalová ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

3.5. - 7.5. - Obnovení ČSR ( referát - Nakládalová ) a Střetávání o moc a podobu ČSR ( referát - Bursík ) a ostatní stručný zápis do

                   sešitu.

10.5. - 14.5. - Studená válka - ( referát - Ambrosková ) a ostatní stručný zápis do sešitu.

 

ČESKÝ JAZYK

4.1. - 8.1. - do cvičného sešitu přepište cv. 3 a 4 / str. 53 (kontrola ve čtvrtek 7.1.) a Tvarosloví_20210104_0001.pdf  (kontrola 12.1.)

11.1. - 15. 1. - do cvič. sešitu přepište cv. 1 a, b / str. 67, 68 ( kontrola 19.1.).

18.1. - 22.1. - Porozumění textu_20210116_0001.pdf  (kontrola 21.1.)

25.1. - 29.1. - do cvič. sešitu přepište cv. 2 a 3 / str .68 ( kontrola 26.1.) Skladba_20210121_0001.pdf    ( kontrola 28.1.)

1.2. - 5.2. - do cvičného sešitu přepište cv. 4 a, b /str. 69 (kontrola 2.2.) 

                   Literární výchova_20210129_0001.pdf   Slohová výchova_20210129_0001.pdf   (kontrola 4.2.)

8.2. - 12.2 - Diktáty (kontrola 9.2.) Scan Diktát.pdf ,  Didaktický test 1_20210204_0001.pdf   (kontrola 11.2.)

15.2. - 19.2. - do cvič. sešitu přepište cv. 5 a, b / str.69 ( kontrola 16.2.),  Didaktický test 10_20210211_0001.pdf  ( kontrola 18.2.)

1.3. - 5.3. - Scan pro 9.pdf  (kontrola 2.3.),  Didaktický test 9_20210219_0001.pdf  (kontrola 4.3.)

8.3. - 12.3. - SVČ - šk.sešit_20210305_0001.pdf přepsat do šk. sešitu, do cvič. sešitu přepište cv. 5 c / str.70 ( kontrola 9.3 .),  

                     Did. test 2 pro 9_20210305_0001.pdf  ( kontrola 11.3.)

15.3. - 19.3. - Básnická pojmenování.pdf  ,Slohové postupy.pdf, do cvič. sešitu cv.6 / str.70 (kontrola 16.3.)

                      Did. test 3 pro 9_20210311_0001.pdf  (kontrola 18.3.)

22.3. - 26.3.- do cvič. sešitu cv. 7/ str.71 (kontrola 23.3. i s testem č.3), Did. test 4 pro 9_20210319_0001.pdf  (kontrola 25.3.)

29.3. - 31. 3. - Did. test - porozumění.pdf  (kontrola 30.3.)

6.4. - 9.4. - Sloh. výchova_20210402_0001.pdf  (kontrola 6..4.),  Liter. výchova_20210402_0001.pdf  (kontrola 8.4.)

12.4 - 16.4. - do cvič. sešitu přepište cv. 8 / str.71 (kontrola 13.4.), Cermat test 1_20210408_0001.pdf  (kontrola 15.4.)

19.4. - 23.4. - Did. test 5_20210416_0001.pdf  (kontrola 20.4.),  Předpony.pdf  (kontrola 22.4.) 

26.4. - 30.4. - Did. test 6 pro 9_20210422_0001.pdf  (kontrola 27.4.), přečíst - Vsuvka- učebnice str.135, promyslet cv.2 / str.136,

3.5. - 7.5. -  Doplň čárky.pdf  (kontrola 4.5.), Mě, mně.pdf  ( kontrola 6.5.)

10.5. - 14.5. - Scan_20210507_0001.pdf   (kontrola cv. z 6.5. + polovina doplňovačky v pondělí 10.5., zbytek ve čtvrtek 13.5.) 

 

FYZIKA

Fyzika9_1.docx

Fyzika9_2.docx

Fyzika9_3.docx

Fyzika9_4.docx

polovodice_atom.docx

DEUTSCH

Die Hausaufgabe 19. 10. - 23. 10.docx

Die Hausaufgabe 2.docx 2. 11. -6. 11.

Die Hausaufgabe 9. 11. - 13. 11..docx (zadání najdete i v aplikaci Microsoft Teams

Die Hausaufgabe 16.11. . 20. 11.docx 

 Die Hausaufgabe 5.1.- 10.1. docx

Die Hausaufgabe 12.1. - 16. 1.docx

Die Hausaufgabe 2.2 - 6. 2.docx

Die Hausaufgabe 6.4.- 10.4.docx

Die Hausaufgabe 26. 4. - 3. 5.docx

 .