Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Aktuality > Zápis do ZŠ

Zápis do ZŠDatum konání:
17.4.2018

Ředitel ZŠ a MŠ Mikulovice

 

vyhlašuje

 

Z Á P I S

do základní školy

 

pro školní rok 2018/2019.

 

 

Zápis proběhne

 

v úterý 17. dubna 2018

                                      

od 13 do 16 hodin

 

 

 • Zápis do základních škol je povinný (§36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb.

  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

 • Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2011

   do 31. srpna 2012, tedy děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let, dále děti narozené před dnem 1. září 2011, které školu z různých důvodů dosud nenavštěvují.

 • Zákonní zástupci při zápisu předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, pokud se jedná

  o dítě z neúplné rodiny, nebo o dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

 • Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí.

 • K zápisu se musí dostavit i děti, pro které chtějí zákonní zástupci žádat odklad povinné školní docházky.

 • Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů účastnit zápisu,

  bude náhradní termín stanoven po dohodě s rodiči.