Horní menu

Aktuality


 


 

    

 

Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Datum konání: 14. 6. 2021

Rozhodnutí o přijetí ŠD 2021.22.doc


Publikováno 14. 6. 2021 9:54

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

Datum konání: 3. 6. 2021

Rozhodnutí MŠ o přijetí 2021.doc


Publikováno 3. 6. 2021 12:10

Sběr starého papíru ve školním roce 2021/2022

Datum konání: 3. 6. 2021

Sběr papíru bude obnoven v září 2021. Žáci mohou nosit starý papír panu školníkovi na školní dvůr.


Publikováno 3. 6. 2021 10:02

Výběrové řízení na pozici vychovatelka ve školní družině

Datum konání: 21. 5. 2021

 

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Mikulovice vypisuje výběrové řízení na pozici vychovatelka v ŠD na úvazek 0,5. Nástup od 1. září 2021. Žádosti zasílejte do pátku 4. června do 12 hodin emailem na adresu zsmik@tiscali.cz.


Publikováno 21. 5. 2021 9:54

Výuka od 24. 5. 2021

Datum konání: 19. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 končí rotační výuka pro všechny žáky ZŠ. Výuka ve všech třídách bude probíhat podle rozvrhu hodin. Bude zahájena i výuka tělesné výchovy, proto žádáme žáky, aby si připravili pomůcky do Tv. Preventivní antigenní testování probíhá jedenkrát týdně - v pondělí. Zůstává povinnost nosit ochranu dýchacích cest.


Publikováno 19. 5. 2021 11:05

Výuka v období od 17. 5. 2021

Datum konání: 12. 5. 2021

V týdnu od 17. května bude prezenční výuka (ve škole) pro všechny žáky 1. stupně. Žáci 2. stupně pokračují v rotační výuce - prezenční výuka (ve škole) 6. a 9. třída, distanční výuka (doma) 7. a 8. třída.

Testování bude probíhat vždy v pondělí pro žáky 1. stupně a v pondělí a ve čtvrtek pro žáky 2. stupně.


Publikováno 12. 5. 2021 10:54

Úplata za školní družinu ve školním roce 2020/2021

Datum konání: 12. 5. 2021

Žádáme rodiče o úhradu úplaty za školní družinu za 2. pololetí do 11. června 2021. Úplata je krácena vzhledem k přerušení prezenční výuky v souvislosti s epidemiologickými opatřeními.

  • v případě. že má dítě zaplaceno na celý školní rok 2020/2021, bude přeplatek převeden do příštího školního roku 2021/2022 (žákům 5. třídy bude přeplatek vrácen)
  • žáci 1. a 2. třídy hradí 130,- Kč
  • žáci 3., 4. a 5. třídy hradí 90,- Kč

Publikováno 12. 5. 2021 10:48

Výsledek zápisu do ZŠ

Datum konání: 5. 5. 2021

Zápis o přijetí žáků k základnímu vzdělávání byl ukončen dne 30. dubna 2021. Všichni uchazeči byli přijati. Zákonným zástupcům žáků bude doručeno rozhodnutí o přijetí. Bližší informace budou upřesněny před nástupem žáků na stránkách školy. Těšíme se na všechny nové prvňáčky.


Publikováno 5. 5. 2021 10:55

Výuka od 10. května

Datum konání: 5. 5. 2021

V týdnu od 10. do 14. května bude prezenční výuka (ve škole) pro žáky 7. a 8. třídy dle rozvrhu hodin. Zájemci o obědy se musí nahlásit vedoucí školního stravování. Žáci budou 2x týdně testováni (pondělí, čtvrtek), což je podmínkou pro přítomnost na prezenční výuce.

Žáci 6. a 9. třídy pokračují v distanční výuce dle rozvrhu MC Teams.

Žáci 1. stupně pokračují v rotační výuce.


Publikováno 5. 5. 2021 9:03

Výuka v následujících týdnech

Datum konání: 30. 4. 2021

V týdnu od 3. května bude probíhat prezenční výuka pro žáky 4. a 5. třídy. Žáci 1., 2. a 3. třídy a žáci 6. - 9. třídy pokračují v distanční výuce. Preventivní antigenní testování se bude provádět pro žáky 1. stupně 1x týdně - v pondělí.

V týdnu od 10. května by se mohli na základě vládních opatření připojit k rotační výuce i žáci 2. stupně. Nejdříve by nastoupili žáci 7. a 8. třídy a v následujícím týdnu žáci 6. a 9. třídy. Konkrétní informace budou upřesněny v příštím týdnu.


Publikováno 30. 4. 2021 9:26