Horní menu

Aktuality 

    

 

Jarní prázdniny

Datum konání: 22. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 22. do 26. února jsou jarní prázdniny. Od 1. 3. bude probíhat i nadále výuka pro žáky 3. - 9. třídy distančním způsobem. Rozvrh hodin naleznete v aplikaci MS Teams. Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme se snažit Vás včas informovat.

Vedení školy


Publikováno 19. 2. 2021 10:56

Zimní výzdoba školy

Datum konání: 27. 1. 2021

foto výzdoba.docx


Publikováno 27. 1. 2021 11:12

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Datum konání: 26. 1. 2021

Vážení rodiče žáků 9. třídy,

na níže uvedených odkazech si žáci mohou stáhnou přihlášku ke studiu a prohlédnout si vzor vyplnění přihlášky. Dále zde žáci naleznou informace k vyplnění přihlášky a přijímacímu řízení. Pokud si nebudou vědět rady s vyplněním a odevzdáním přihlášky, mohou se obrátit na výchovnou poradkyni.

Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf

Přihláška vzor

Vysvětlivky k přihláškám.pdf

Celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf


Publikováno 26. 1. 2021 11:07

Otevření mateřské školy

Datum konání: 21. 1. 2021

Z důvodu pominutí karanténních opatření bude od čtvrtka 21. ledna mateřská škola otevřena.


Publikováno 20. 1. 2021 9:56

Varování Policie ČR

Datum konání: 18. 1. 2021

Vážení rodiče,

dostali jsme informaci od Policie ČR, že se vyskytly případy, kdy řidič stříbrného automobilu WV Passat nabízel malým dětem svezení. Žádáme Vás, abyste upozornili své děti o této skutečnosti a poučili je o bezpečném chování. Pokud je to možné, vyzvedávejte si své děti po skončení vyučování před školou.

Děkuji, ředitel školy.


Publikováno 18. 1. 2021 10:55

Úplata za školní družinu

Datum konání: 18. 1. 2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která omezuje provoz školní družiny, se bude úplata za 2. pololetí vybírat následovně:

1. a 2. třída - 200,- Kč splatné do konce února                                                                                                                                                      3., 4. a 5. třída - dle rozsahu omezení provozu ŠD bude úplata za 2. pololetí vyúčtována v polovině června.


Publikováno 18. 1. 2021 10:43

Uzavření mateřské školy

Datum konání: 14. 1. 2021

Z důvodu karantény bude z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Brno mateřská škola od 14. ledna 2021do odvolání uzavřena.


Publikováno 13. 1. 2021 14:38

Třídní schůzky

Datum konání: 12. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se nebudou konat třídní schůzky, ale máte možnost si domluvit konzultace s jednotlivými učiteli přes jejich emailovou adresu, která je uvedena na webových stránkách školy v záložce kontakty.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí, které končí 28. ledna 2021, bude žákům vydán po nástupu do prezenční výuky. Pokud máte zájem si ho vyzvednout dříve, než žáci nastoupí k prezenční výuce, je třeba se domluvit s třídním učitelem.


Publikováno 12. 1. 2021 9:53

Výuka od 11. 1. do 22. 1. 2021

Datum konání: 11. 1. 2021

Od 11. 1. 2021 budou pokračovat žáci 3. - 9. třídy v distanční výuce. Žáci 1. a 2. třídy budou mít výuku ve škole. Žáci na distanční výuce si i nadále mohou odebírat obědy do jídlonosičů.


Publikováno 8. 1. 2021 10:37

Výuky od 4. ledna 2021

Datum konání: 30. 12. 2020

 

Od pondělí 4. ledna 2021 bude prezenční výuka (ve škole) pouze pro žáky 1. a 2. třídy.

Žáci 3. - 9. třídy budou mít distanční výuku(doma). Rozvrh online hodin najdou žáci v aplikaci  MC Teams (kalendář).

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. a 2. třídy.

Školní jídelna zůstává v provozu. Žáci na povinné distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat, ale nemohou se stravovat ve školní jídelně.


Publikováno 30. 12. 2020 19:01