Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Informace > Časový plán

Časový plán

Časový plán na šk. rok 2019/2020

Pedagogické rady:

1. 29. srpna 2019 
2. 19. listopadu 2019 
3. 21. ledna 2020 
4. 21. dubna 2020
5. 16. června 2020

Třídní schůzky

24. září 2019 (1. tř.)
19. listopadu 2019 (1. - 9. tř.)
21. ledna 2020 (1. - 9. tř.)
21. dubna 2020 (1. - 9. tř.)

Zápis do 1. třídy

7. dubna 2020 – Mgr. M. Hrůzová, Mgr. J. Vlčková, Mgr. V. Poláková, D. Hellmanová

  

                  PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY

 

I.pololetí

ZÁŘÍ:          1. Slavnostní zahájení školního roku za účasti zastupitelů obce, rodičů a žáků 

    (3. 9. 2018)

2. Poučení žáků o bezpečnosti a chování, seznámení s Vnitřním řádem  

    školy, řádem ŠD, ŠJ (4. 9. 2018)

3. Třídní schůzky 1. třídy (18. 9. 2018)

4. Drakiáda (žáci 1. stupně)

5. VIDA! Brno (žáci 2. stupně)

6. Den otevřených dveří (28. 9. 2018- projekt „Připomenutí významných  

   výročí“.)

7. Dračí lodě (8.+9. tř.)

 

                  19. 9.  Fotografování ( vánoční tématika)

 

ŘÍJEN:        1. Práce zájmových kroužků: (od 1. 10. 2018):

Včelařský

Logopedický

Keramický

Anglický jazyk (1. a 2. třída)

Sportovní

Dyslektický

Míčové hry

2. Setkání vých. poradců

3. Podzimní prázdniny (29., 30. 10. 2018)

 

                  Podzimní tvoření s rodiči

 

LISTOPAD:          1. Příprava na vánoční vystoupení (od 1. 11.2018)

2. Schůzka rodičů (20. 11. 2018 v 16:00hod.)

3. Burza škol( žáci 9. třídy)

4. Podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou

 

                              27.11. Divadlo „Rolničky“ (pohádka Krtek a myšička)   

 

PROSINEC:          1. Advent – rozsvěcování ván. stromků

2. „Mikulášský den“ (5. 12. 2018)

3. Vánoční dílničky

4. Vánoční prázdniny (22. 12. 2018 – 2. 1. 2018)

5. Dramatizace pohádky (ŠD)

 

                              Dopoledne s Mikulášem a čerty – nadílka

Odpolední tvoření s rodiči

10.12. Divadelní představení manželé Horákovi

 

LEDEN:                 1. Příjímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou

                                   2. Schůzka rodičů (15. 1. 2019 v 16:00 hod.)

           3. Pololetní hodnocení žáků, rozdávání vysvědčení (31. 1. 2019)

 

 

 

II.               pololetí

 

ÚNOR:                    1. Pololetní prázdniny (1. 2. 2019)

2. Odevzdání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky

3. Divadlo ve Znojmě (19. 2. 2019 – 1. – 3. tř., předškoláci MŠ)

                                   4. Dopravní výchova (4. – 5. tř.)

 

                                   MŠ:  karnevalové dopoledne

 

BŘEZEN:               1. Pěv. soutěž „Mikulovický slavíček“

2. Matematická soutěž Klokánek

3. Divadlo ve Znojmě ( 26. 3. 2019 – 1. – 3. tř., předškoláci MŠ)

3. Zájezd do Anglie (5. – 9. třída)

4. Lyžařský výcvikový zájezd (5. – 9. třída)

5. Projekt „Předškoláci ve škole“

 

DUBEN:                 1. Zápis do ZŠ (2. 4. 2019)

2. Schůzka rodičů (16. 4. 2019 od 16:00 hod.)

3. Konání příjímacích zkoušek do oborů s matur. zkouškou

4. Vel. prázdniny (18. 4. 2019)

5. Plavání (2. a 3. třída od 26. 4. 2019)

6. Projekt „Předškoláci ve škole“

 

 

KVĚTEN:              1. Zápis do MŠ (2. 5. 2019)

2. Vystoupení v DS  Plaveč

3. Ukončení činnosti zájmových kroužků (31. 5. 2019)

4. Divadlo ve Znojmě ( 28. 5. 2019 – 1. – 3. tř., předškoláci MŠ)

5.NPP přichází do škol ( 1. a 2. tř.)

6. Projekt „Předškoláci ve škole“

 

                                   MŠ: Den matek

 

ČERVEN:              1. Den dětí (1. 6. 2019)

                                    2. NPP přichází do škol (3. a 4. tř.)

                                   3. Školní výlety

4. Projekt „Předškoláci ve škole“

 

                                            MŠ: rozloučení s předškoláky