Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městys Mikulovice
Mikulovice 1
671 33 Mikulovice

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna
 • Školní jídelna - výdejna

Zaměstnanci ZŠ

Zaměstnanci MŠ + kontakt

Zaměstnanci ŠJ - kontakt

Kontakty ZŠ

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace
  Mikulovice 134
  671 33 Mikulovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace
  Mikulovice 134
  671 33 Mikulovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  ředitel Ing. Ivo Bílek: pevná linka: 515 252 127, mobilní telefon: 728 815 495

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsmikulovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace
  Mikulovice 134
  671 33 Mikulovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms.mikulovice@seznam.cz (MŠ)

  Další kontakty na zaměstnance
 • 4.8 Datová schránka

  446u8tr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181842310/0300

6. IČO

 75002434

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zsmik@tiscali.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 446u8tr

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace, Mikulovice 134, 671 33 Mikulovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou a Mateřskou školou, Mikulovice u Znojma, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.