Horní menu

Aktuality


Novější 1 3 13 25 37

Zápis žáků z Ukrajiny (Запис до початкової школи)

Datum konání: 8. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ a MŠ Mikulovice

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. června 2022 od 13.00 do 14. 00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Mikulovice

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Mikulovicích dne/дата 16. 5. 2022                                                           

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи


Publikováno 17. 5. 2022 10:31

Ukončení sběru papíru

Datum konání: 31. 5. 2022

Starý papír je možné odevzdat ve škole do konce května.

papir.png


Publikováno 18. 5. 2022 10:25

Dopravní výchova pro žáky 4. třídy

Datum konání: 18. 5. 2022

V průběhu celého školního roku se žáci 4. třídy účastnili dopravní výchovy. Na konci výuky absolvovali jízdu zručnosti na kole a získali řidičský průkaz pro jízdu na kole.

DSC09346.JPG

 

DSC09350.JPG

DSC09355.JPG

DSC09352.JPG


Publikováno 18. 5. 2022 8:46

Adolf Dudek

Datum konání: 28. 4. 2022

28. dubna do naší školy zavítal ilustrátor dětských knížek a časopisů Adolf Dudek.

Na jeho představení se byly podívat děti z 1. až 5. třídy.

Během cestovatelských pohádek jsme navštívili Grónsko, Indiány, Afriku a Čínu. 

279284243_354135490081219_8875810858169747293_n.jpg

279037179_1378107876026201_2745078305519593077_n.jpg

279227433_1726691000999643_3175486797905339438_n.jpg

279047420_740232024012318_5629707140392117295_n.jpg

279015131_530073812074430_4160292721465386995_n.jpg

279004230_1302634996890235_291916720895571181_n.jpg

279254922_1306153263207068_4110352929078174150_n.jpg

279169285_3264313723804553_194859991908961219_n.jpg

279101542_3228892640728883_7695308131042251761_n.jpg


Publikováno 9. 5. 2022 11:56

Kreativní týden

Datum konání: 13. 4. 2022

Kreativní týden, který uspořádali žáci 9. třídy, se setkal s velkým ohlasem. Všechny třídy i učitelé se aktivně zapojili. Nejvíce bodů získala 4. třída.

Témata: tepláková souprava, každá ponožka jiná, pyžamo, sportovní oblečení, oblečení ve stylu Hawai, 90. léta.

Fotky

 


Publikováno 8. 4. 2022 12:19

Rodičovské schůzky 2022

Datum konání: 12. 4. 2022

V úterý 12. dubna 2022 se budou v 16.00 hodin ve škole konat rodičovské schůzky.

stažený soubor (4).jpg


Publikováno 6. 4. 2022 12:27

Barevné dny 2022

Datum konání: 4. 4. 2022 - 6. 4. 2022

Barevné dny

Pondělí  (11. 4.)  -   bílá a černá

Úterý    (12. 4.)  -   zelená a modrá

Středa   (13. 4.)  -   červená a žlutá

Obrázek1.gif


Publikováno 6. 4. 2022 12:31

Zlepšení kvality vzdělávání

Datum konání: 31. 3. 2022

Publicita.png


Publikováno 23. 3. 2022 8:04

Rodičovské schůzky

Datum konání: 18. 1. 2022

 Vážení rodiče,

v úterý dne 18.1.2022 se budou konat třídní schůzky formou individuálních konzultací ve škole. Přihlásit se rodiče mohou v časovém plánu rodičovských schůzek (viz. níže).

Buňka v tabulce se otevře dvojklikem a poté napíšete Vaše příjmení na Vámi zvolený čas a potvrdíte klávesou ENTER.

 

Časový plán rodičovských schůzek


Publikováno 11. 1. 2022 10:08

Mikuláš

Datum konání: 6. 12. 2021

Letos navštívil naši školu Mikuláš 6. prosince. Se svými pomocníky anděly a čerty rozdával dětem ve třídách sladkosti.

Mikuláš byl přísný, ale objektivní, čerti a čertice někde trochu strašili a andělé všechny děti rozesmáli.

Mikuláš 2022


Publikováno 7. 1. 2022 12:21

Novější 1 3 13 25 37