Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Historie ZŠ > Archiv článků 2011-2012

Archiv článků 2011-2012


Štítky:


Novější 1

Schůzka Sdružení rodičů 10.12.2012

Datum konání: 10. 12. 2012

Vážení rodiče,

Je mojí povinností zajistit kontinuální fungování SR při ZŠ Mikulovice, a proto svolávámna pondělí 10.12. od 16.00 hod. schůzku v učebně s interaktivní tabulí v ZŠ Mikulovice, na které bude zvoleno nová vedení SR. Na setkání jsou zváni všichni rodiče.

 

Hana Logerová


Publikováno 12. 9. 2014 9:36
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Finance SR 2012-2013

Datum konání: 31. 1. 2013

Vážení rodiče,

Vzhledem k personálním změnám v pedagogickém sboru ZŠ Mikulovice došlo k tomu, že nikdo s rodičů není zaměstnancem školy a tudíž se komplikuje situace s vybíráním příspěvků pro SR při ZŠ Mikulovice. Společně s vedením školy jsme se rozhodli situaci řešit tak, že příspěvky budou vybírat třídní učitelé, a to každé poslední pondělí v měsíci nebomají rodiče možnost zaplatit příspěvek na třídních schůzkách. Aby se situace ještě dále nekomplikovala několikerým výběrem finančních prostředků, budou příspěvky vybírány v jedné částce. Příspěvek za rodinu ( bez ohledu na počet dětí) do SR činní 200Kč ( 50Kč činí příspěvek do tzv. sportovního fondu) a příspěvek na pracovní sešity a pomůcky do VV je 300Kč na žáka.

Takže rodina s jedním dítětem zaplatí 500Kč

                      se dvěma dětmi zaplatí 800Kč

                      se třemi dětmi zaplatí 1100Kč.

Finanční částky je nutno uhradit do konce 1.pololetí, tj. do 31.1.2013.

Finance od třídních učitelů bude vybírat a spravovat  paní Zuzana Höferová, která je od října pokladníkem SR při ZŠ Mikulovice. Funkci převzala po paní Haně Holé, které jménem SR při ZŠ Mikulovice děkuji za vzorné spravování finančních prostředků.

 

 

Hana Logerová


Předsedkyně SR při ZŠ Mikulovice


Publikováno 12. 9. 2014 9:35
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Placené kurzy pořádané SR při ZŠ Mikulovice ve školním roce 2012/2013

Datum konání: 4. 10. 2012

ANGLIČTINA  „VESELE A HRAVĚ“                           Mgr. Zuzana Höferová

(pro žáky 1. – 3. třídy)

 • žáci si přirozeným a tvořivým způsobem osvojí základy anglického jazyka
 • metodika výuky je zábavná a hravá s využitím materiálů – učebnice a CD, obrazové karty, písně a říkanky, pohybové aktivity, důraz je kladen na komunikaci.
 • kreativní přístup lektorky, výuka je vedena v anglickém jazyceANGLICKÁ KONVERZACE
                                         Ing. Hana Logerová

(pro žáky 8. a  9. třídy, případně mladší zájemce)

 • využití znalostí gramatiky v konverzačních tématech a zdokonalení mluveného projevu
 • porozumění a praktické zvládnutí jazyka v běžných denních situacích
 • náhled do kultury, historie a tradic anglicky mluvících zemí

   

ZÁKLADY  AEROBIKU                                                  Mgr. Zuzana Höferová     

(pro mladší žákyně – 1. stupeň ZŠ)

 • rozvíjení pohybových dovedností: koordinace pohybů, prostorová orientace a pohybová paměť
 • zvládnutí základních kroků aerobiku (důraz na správnou techniku provedení)
 • jednoduché choreografie, taneční a pohybové hry
 • kurz zakončen veřejným představením
   

Podrobné informace lze získat na tel. č. :

p. Höferová – 723110206                                              

p. Logerová – 606171953


Informativní schůzka pro zájemce se uskuteční ve čtvrtek  4. 10. 2012 v 16 hod. učebna 2. třídy


Publikováno 12. 9. 2014 9:33
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam žáků odměněných za šk. rok 2011/2012

1. třída : 
Josef Chaloupka – za vynikající prospěch a plnění školních povinností
Matěj Apltauer – za 1. místo ve sběru starého papíru
Andrea Smrčková – za 2. místo ve sběru starého papíru

2. třída :
Aneta Hrůzová – za vynikající prospěch a chování
Natálie Hellingerová – za 3. místo ve sběru starého papíru
Adéla Šlapáková- za 7. místo ve sběru starého papíru

3. třída:
Markéta Holá – za vynikající prospěch
Adam Černý – za 4. místo ve sběru starého papíru
Hynek Horák - za 6. místo ve sběru starého papíru

4. třída:
Dominika Černá – za vynikající prospěch a plnění školních povinností
Magdaléna Šobová – za reprezentaci školy 
Adéla Cahová – za 1. místo ve výtvarné soutěži

5. třída:
Lenka Kozdasová – za vynikající prospěch a plnění školních povinností
Martina Mandátová - za 1. místo ve výtvarné soutěži
Patrik Dvořák – za 5. místo ve sběru starého papíru

6. třída:
Karolína Bindrová – za vynikající prospěch a účast ve výtvarné soutěži, za 8. místo ve sběru starého papíru

7. třída:
Josef Bulín – za vynikající prospěch a vzornou reprezentaci školy
Miroslava Huňová - za reprezentaci školy

8. třída:
Petra Viklická – za 2. místo ve včelařské soutěži

9. třída:
Jiří Zima – za pomoc při řešení technických problémů
Radim Vala - za 8. místo ve sběru starého papíru


Publikováno 12. 9. 2014 9:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Schůzka sdružení rodičů 28.8.2012

Datum konání: 28. 8. 2012

Vážení rodiče,

Sdružení rodičů při ZŠ Mikulovice si Vás dovoluje pozvat na setkání rodičů před zahájením školního roku 2012/13, které se uskuteční v úterý 28.8.2012 v 17.00 v KD Mikulovice.


Na programu jednání bude:
- financování zájmových kroužků

- financování  pracovních sešitů a pomůcek do VV

- umístění automatu na sladkosti ve škole

- spolupráce rodičů se školou atd.
 

Všechny podněty do diskuse jsou vítány.


Publikováno 12. 9. 2014 9:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Otevřený dopis řediteli školy

Otevřený dopis řediteli školy


Publikováno 12. 9. 2014 9:31
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Oznámení

Datum konání: 31. 5. 2012

Vážení rodiče,

do čtvrtka 31.5.2012 je nutné uhradit příspěvek 300 Kč na nákup pomůcek, protože se blíží termín hromadné objednávky. Na webových stránkách SR jsou vyvěšené seznamy pomůcek pro jednotlivé třídy, podle nichž nakoupí pomůcky rodiče, kteří nechtějí využít výhod hromadného nákupu.Pracovní sešity jsou již nakoupené ve škole, kde si je tito rodiče vyzvednou a uhradí.

Pomůcky budou učitelé při výuce vyžadovat a pokud je žáci mít nebudou, bude toto klasifikováno jako nesplnění školních povinností.

 
Sdružení rodičů při ZŠ Mikulovice


Publikováno 12. 9. 2014 9:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro jednotlivé třídy

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 2. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 3. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 4. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 5. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 6. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 7. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 8. třídu

Seznam sešitů a pomůcek do VV pro 9. třídu


Publikováno 12. 9. 2014 9:28
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pravidla odměňování žáků ZŠ Mikulovice

Datum konání: 26. 4. 2012

Odměna za vynikající prospěch:

1.-5.třída – knižní odměna s věnováním

6.-9.třída – poukaz na zvýhodněný nákup knih
 

Odměna za reprezentaci školy:

umístění do 5.místa v okresním kole olympiády – hodnotná věcná odměna

za účast žáci obdrží poděkování za reprezentaci a drobný upomínkový dárek

 

Odměna za sběr papíru, bylin apod. :

věcné upomínkové dárky firem, pro něž je sběr organizován 
 

Jakýkoliv mimořádný čin a výkon bude odměněn.

 

V Mikulovicích 26.4.2012


Publikováno 12. 9. 2014 9:23
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zpráva ze schůzky výboru SR při ZŠ Mikulovice s vedením školy ze dne 14.3.2012

Datum konání: 14. 3. 2012

Ve středu 14.3. se v odpoledních hodinách v budově školy konala schůzka rodičů,zástupců tříd ve SR při ZŠ Mikulovice, s ředitelem školy a jeho zástupkyní.

Nejprve byli rodiče seznámeni s postojem vedení školy a zřizovatele k plánovaným změnám ve financování regionálního školství. Změny, které pro školu znamenají nižší dotaci vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídě než je tzv. ideální počet 24 žáků na třídu, měly začít platit k 1.1.2013, ale vzhledem k politické neshodě v Parlamentu ČR je účinnost zákona zatím posunuta k 1.1.2014.Protože změny financování by se dotkly velké části venkovských škol a mohly by vést až k likvidaci řady škol, vznikla proti plánovaným změnám celorepubliková petice, ke které se mohou rodiče svým podpisem připojit a tudíž je celá situace zatím otevřená.Zřizovatel má vůli školu v Mikulovicích zachovat a proto celou situaci monitoruje a spolupracuje na možném řešení i s ostatními obcemi.Jednou z eventualit při snížení finanční dotace je i případná finanční spoluúčast obce a rodičů.

Dalším bodem jednání byla diskuse na téma používání referátů a prezentací při výuce vyšších ročníků. Tento problém je aktuální zejména v 8.třídě, jejíž zástupci z řad rodičů vznesli své připomínky k tomuto systému výuky.Rodiče se s vedením školy dohodli na lhůtě do příští třídní schůzky, ve které by se obě strany měly pokusit nepříjemnou situaci řešit.

Školní šatna a skříňky byly dalším diskutovaným bodem.Na poslední třídní schůzce rodiče žáků nižších tříd vznesli připomínky ohledně chování starších žáků, kteří mají skříňky ve stejných řadách, jako mladší žáci a které svým chováním omezují a zabraňují jim v přístupu ke skříňkám.Aby se toto chování omezilo,bylo dohodnuto, že lavičky budou odsunuty z prostor mezi skříňkami a tím se zvětší prostor pro převlékání.Dalším řešením problému se budou zúčastnění zabývat i na dalších schůzkách.

Sběr papíru je kontinuální během školního roku, ale stávalo se, že krabice s papírem se různě povalovaly před vchodem do školy nebo v šatně a proto bylo vybráno jedno sběrové místo, kam se bude všechen papír shromažďovat. Jedná se o prostor pod schody do školní jídelny.Prostor je přístupný kdykoliv a je chráněný před deštěm.

Na schůzce byla domluvena nová výše částky na nákup pracovních sešitů a pomůcek do výtvarné výchovy a to ve výši 300Kč na žáka. Ke zvýšení částky bylo nutné přistoupit vzhledem ke zvýšení DPH a ke snížené státní dotaci na pomůcky. I přes zvýšení částky je cena za pomůcky nižší než kolik by rodiče museli zaplatit při individuálním nákupu.Rodiče musí částku uhradit do 31.5.2012., aby bylo možné v červnu pomůcky koupit. V případě neuhrazení obdrží rodiče seznam nutných pracovních sešitů a pomůcek, které nakoupí sami.

Další schůzka SR s vedením školy se uskuteční 18.4. 2012 po třídních schůzkách.


Publikováno 12. 9. 2014 9:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Novější 1