Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Informace > Typy nadání

Typy nadání

Každé dítě má nějaké nadání . Výchovně-vyučovacím působením je lze probudit a nasměrovat požadovaným směrem. Nemluvíme jen o vysoce nadaných dětech, ale také o všech dětech, jež mají jakýkoliv stupeň a typ nadání, který by měla škola vysledovat a dále rozvíjet.

Rozlišujeme 6 základních typů nadání:

 1. Inteligenční
  matematický, lingvistický, přírodovědný

 2. Tvořivý
  umělecký, technický

 3. Umělecký
  výtvarný, hudební, dramatický

 4. Praktický
  technologický, praktický

 5. Motorický
  taneční, sportovní, pohybový

 6. Sociální 
  osobnostní, interpersonální, vedení


Škola bude usilovat o vyhledání této dispozice a její další nasměrování. Je důležité, aby se odpovídající péče dostala všem dětem bez rozdílu. ZŠ při své pedagogické činnosti spolupracuje s řadou organizací a institucí, které jsou velkým zdrojem cenných informací a zkušeností.