Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Mateřská škola > Školní rok - informace

Školní rok - informace

Mateřskou školu v letošním roce 2023/2024 navštěvuje 43 dětí.

Do školky dochází děti v rozmezí  od 3 let do 7  let z Mikulovic a okolních vesnic. Děti jsou rozmístěny do dvou tříd.

V přízemí se nachází třída ,,Kytiček" . Ve třídě je 22 dětí, z toho 9 předškoláků. O děti se zde starají paní učitelky -Šárka Pekárková, Helena Nahodilová.

V prvním patře je třída ,,Motýlci". Ve třídě je 21 dětí, z toho 9 předškoláků.  O děti se starají paní učitelky-  Hana Příhodová, Monika Krčálová a paní asistentka Romana Valová.

 

Provoz mateřské školy je celodenní a to od 6:15 do 16:15 hodin.

 

 Pracujeme podle školního vzdělávacího programu:

 

„POJĎ SI S NÁMI HRÁT, UČIT SE A MÍT RÁD“ 

V letošním školním roce nabízíme:

 

 • LOGOPEDICKÁ  PREVENCE – bude zařazena během dne do různých činností. 
 • ANGLIČTINA HROU “ - probíhá během dne, děti se seznamují s angličtinou ve všech činnostech, pod vedením učitelek.
 • SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
 • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
 • RYTMICKÉ KROKY– hudební kroužek a hra na flétnu pro děti,  bude začínat od října (ve středu odpoledne). Vede ho Mgr. Ladislava Vrbková. Kroužek je placený (150,- Kč / měsíc).
 • KRŮČEK KE ŠKOLE - podle zájmu

  

Ve školním roce 2023/2024  plánujeme tyto akce:

 • 2 x focení (450Kč/za 1) – dle situace – 20.9. 2022 v 8,00h
 • logopedická depistáž - září
 • v letošním školním roce vybíráme 800,- Kč na kulturní akce (peníze vybíráme do konce října)
 • dále vybíráme 700,- Kč na divadelní představení v Městském divadle Znojmo - 5 představení + autobus (divadlo bylo schváleno na schůzce 31. 8. 20023 všemi přítomnými rodiči)
 • čtení s důchodci a školáky
 • beseda pro rodiče předškolních dětí – dle zájmu rodičů
 • podzimní odpoledne s rodiči – dýňová stezka – 19.10. 2023
 • Martin – 10. 11. 2023
 • mikulášská nadílka v MŠ pro děti
 • advent
 • rozbalování dárečků pod stromečkem
 • konzultační hodiny - leden
 • masopustní průvod a karneval MŠ
 • vynášení smrtky
 • ponožkový den
 • vyšetření školní zralosti – březen
 • barevné dny před Velikonocemi
 • pouť Mareček
 • čarodějnický rej
 • wellness pro maminky – 9. 5. 2024
 • zápis MŠ – 16. 5. 2024
 • dětský den
 • výlet
 • rozloučení s předškoláky