Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Historie ZŠ > Archiv článků 2011-2012 > Zpráva ze schůzky výboru SR při ZŠ Mikulovice s vedením školy ze dne 14.3.2012

Zpráva ze schůzky výboru SR při ZŠ Mikulovice s vedením školy ze dne 14.3.2012Datum konání:
14.3.2012

Ve středu 14.3. se v odpoledních hodinách v budově školy konala schůzka rodičů,zástupců tříd ve SR při ZŠ Mikulovice, s ředitelem školy a jeho zástupkyní.

Nejprve byli rodiče seznámeni s postojem vedení školy a zřizovatele k plánovaným změnám ve financování regionálního školství. Změny, které pro školu znamenají nižší dotaci vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídě než je tzv. ideální počet 24 žáků na třídu, měly začít platit k 1.1.2013, ale vzhledem k politické neshodě v Parlamentu ČR je účinnost zákona zatím posunuta k 1.1.2014.Protože změny financování by se dotkly velké části venkovských škol a mohly by vést až k likvidaci řady škol, vznikla proti plánovaným změnám celorepubliková petice, ke které se mohou rodiče svým podpisem připojit a tudíž je celá situace zatím otevřená.Zřizovatel má vůli školu v Mikulovicích zachovat a proto celou situaci monitoruje a spolupracuje na možném řešení i s ostatními obcemi.Jednou z eventualit při snížení finanční dotace je i případná finanční spoluúčast obce a rodičů.

Dalším bodem jednání byla diskuse na téma používání referátů a prezentací při výuce vyšších ročníků. Tento problém je aktuální zejména v 8.třídě, jejíž zástupci z řad rodičů vznesli své připomínky k tomuto systému výuky.Rodiče se s vedením školy dohodli na lhůtě do příští třídní schůzky, ve které by se obě strany měly pokusit nepříjemnou situaci řešit.

Školní šatna a skříňky byly dalším diskutovaným bodem.Na poslední třídní schůzce rodiče žáků nižších tříd vznesli připomínky ohledně chování starších žáků, kteří mají skříňky ve stejných řadách, jako mladší žáci a které svým chováním omezují a zabraňují jim v přístupu ke skříňkám.Aby se toto chování omezilo,bylo dohodnuto, že lavičky budou odsunuty z prostor mezi skříňkami a tím se zvětší prostor pro převlékání.Dalším řešením problému se budou zúčastnění zabývat i na dalších schůzkách.

Sběr papíru je kontinuální během školního roku, ale stávalo se, že krabice s papírem se různě povalovaly před vchodem do školy nebo v šatně a proto bylo vybráno jedno sběrové místo, kam se bude všechen papír shromažďovat. Jedná se o prostor pod schody do školní jídelny.Prostor je přístupný kdykoliv a je chráněný před deštěm.

Na schůzce byla domluvena nová výše částky na nákup pracovních sešitů a pomůcek do výtvarné výchovy a to ve výši 300Kč na žáka. Ke zvýšení částky bylo nutné přistoupit vzhledem ke zvýšení DPH a ke snížené státní dotaci na pomůcky. I přes zvýšení částky je cena za pomůcky nižší než kolik by rodiče museli zaplatit při individuálním nákupu.Rodiče musí částku uhradit do 31.5.2012., aby bylo možné v červnu pomůcky koupit. V případě neuhrazení obdrží rodiče seznam nutných pracovních sešitů a pomůcek, které nakoupí sami.

Další schůzka SR s vedením školy se uskuteční 18.4. 2012 po třídních schůzkách.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů