Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Aktuality

Aktuality


Výuka v následujících týdnech

Datum konání: 30. 4. 2021

V týdnu od 3. května bude probíhat prezenční výuka pro žáky 4. a 5. třídy. Žáci 1., 2. a 3. třídy a žáci 6. - 9. třídy pokračují v distanční výuce. Preventivní antigenní testování se bude provádět pro žáky 1. stupně 1x týdně - v pondělí.

V týdnu od 10. května by se mohli na základě vládních opatření připojit k rotační výuce i žáci 2. stupně. Nejdříve by nastoupili žáci 7. a 8. třídy a v následujícím týdnu žáci 6. a 9. třídy. Konkrétní informace budou upřesněny v příštím týdnu.


Publikováno 30. 4. 2021 9:26

Výuka od 26.4. do 30. 4. 2021

Datum konání: 26. 4. 2021

V týdnu  od 26.4. do 30. 4. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Žáci 4. až 9. třídy budou pokračovat v distanční výuce. Od 3. května bude výuka probíhat dle aktuálních vládních nařízení, o kterých Vás budeme informovat.


Publikováno 23. 4. 2021 9:07

Příspěvek do sdružení rodičů na školní rok 2021/2022

Datum konání: 23. 4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k omezení prezenční výuky v tomto školním roce se bude vybírat na příští školní rok 2021/2022 pouze příspěvek na pomůcky (sešity, pomůcky do Vv) ve výši 300,- Kč na žáka.  Žádáme Vás o uhrazení této částky do konce května na účet Sdružení rodičů při ZŠ Mikulovice číslo 264270995/0300 (do poznámek při platbě uveďte jméno a příjmení žáka) nebo hotově ve škole paní Kloudové.


Publikováno 23. 4. 2021 9:17

Mimořádné opatření MZ

Datum konání: 8. 4. 2021

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol - školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy).

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 

  1. a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  3. c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. e) příslušníci ozbrojených sil,
  6. f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  9. i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pokud budete mít zájem, aby Váš syn/dcera nastoupila v pondělí 12. 4. do školy, prosím kontaktujte vedení školy. Jedná se o žáky 4. a 5. třídy.


Publikováno 8. 4. 2021 10:34

Prezenční výuka od 12. dubna 2021

Datum konání: 7. 4. 2021

Vážení rodiče,

 

od pondělí 12. dubna se začnou v rotační formě vracet do školy žáci 1. stupně ZŠ.

V pondělí nastoupí k prezenční výuce (ve škole) žáci 1., 2. a  3. třídy.

Žáci 4. a 5. třídy budou pokračovat v distanční výuce, stejně jako i žáci 6. – 9. třídy.

V dalším týdnu od 19. do 23. dubna nastoupí k prezenční výuce žáci 4. a 5. třídy  a žáci 1., 2. a 3. třídy budou na distanční výuce.

 Žáci si vezmou s sebou roušku nebo respirátor.

Školní družina bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin.

Školní jídelna je také v provozu a vedoucí školního stravování žádá všechny zájemce o obědy, aby se včas nahlásili. Žáci na distanční výuce si mohou i nadále odebírat obědy do jídlonosičů.

 Ve škole se budou žáci   2x týdně  testovat  neinvazivními antigenními testy. Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole. Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák pod dohledem zaměstnance školy. U mladších žáků 1. stupně bude možná účast zákonného zástupce.

Účast na testování bude podmínkou přítomnosti žáka na prezenční výuce ve škole.

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a od této doby neuplynulo více než 90 dní. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).


Publikováno 7. 4. 2021 10:54

Zápisový lístek pro žáky 9. třídy

Datum konání: 18. 3. 2021

Žádáme rodiče žáků 9. třídy, kteří si ještě nevyzvedli zápisový lístek ke vzdělávání ve střední škole, aby tak učinili do 6. dubna 2021. Formulář si můžete vyzvednout ve škole od 7.00 do 14.00 hodin.


Publikováno 18. 3. 2021 10:03

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Datum konání: 18. 3. 2021

Vážení rodiče,

přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, bude vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením zápis v distanční podobě.

Zápis k povinné školní docházce se bude konat dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Potřebné instrukce a formuláře Vám budou zaslány poštou. Pokud nepocházíte z našeho školského obvodu, kontaktujte vedení školy a potřebné dokumenty Vám budou zaslány.

 

Vyplněné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

     -     e-mailem

     -     poštou

     -     osobním podáním ve škole

     -     schránka u vchodu do budovy školy

 

K žádosti o odklad školní docházky dokládá zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 


Publikováno 18. 3. 2021 9:58

Uzavření ZŠ a MŠ

Datum konání: 27. 2. 2021

Vážení rodiče,

nařízením Vlády České republiky bude od pondělí 1. března 2021 zrušena prezenční výuka v ZŠ i MŠ.

Žáci 1. a 2. ročníku přecházejí  na distanční výuku podle rozvrhu v MC Teams. Ostatní ročníky pokračují ve výuce jako dosud. 

Školní jídelna zůstává v provozu. Žáci si mohou odebírat obědy za dotovanou cenu od 11:00 do 12:30 hodin.

Vedoucí školního stravování žádá všechny zájemce o obědy, aby se nahlásili v pondělí telefonicky nebo osobně ve školní jídelně.


Publikováno 27. 2. 2021 20:57

Jarní prázdniny

Datum konání: 22. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v týdnu od 22. do 26. února jsou jarní prázdniny. Od 1. 3. bude probíhat i nadále výuka pro žáky 3. - 9. třídy distančním způsobem. Rozvrh hodin naleznete v aplikaci MS Teams. Pokud by došlo k nějakým změnám, budeme se snažit Vás včas informovat.

Vedení školy


Publikováno 19. 2. 2021 10:56

Zimní výzdoba školy

Datum konání: 27. 1. 2021

foto výzdoba.docx


Publikováno 27. 1. 2021 11:12