Horní menu

Aktuality


Mimořádné opatření

Datum konání: 11. 3. 2020

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

 I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 Odůvodnění:

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol


představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

 Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

 ministr zdravotnictví


Publikováno 10. 3. 2020 11:19

Bruslení

Datum konání: 29. 2. 2020

Letošní zima je svými teplotami nezimní. Dny, kdy mrzlo se dají  spočítat na prstech jedné ruky a Mikulovické jezero, kam jsme chodili bruslit v minulých zimách nám vyschlo.

K velké radosti dětí bylo opět zprovozněno venkovní kluziště ve Znojmě. Takže nám nic nebránilo v rámci projektu Pohybové gramotnosti mládeže vyrazit několikrát do Znojma a příjemně si zabruslit. Bruslení si mohly postupně vyzkoušet všechny třídy druhého stupně.

IMG_20200113_134704.jpg

Foto bruslení 2020

Foto bruslení 2019


Publikováno 29. 2. 2020 16:22

Sběr papíru

Datum konání: 28. 2. 2020

V pátek 28. února končí sběr papíru.


Publikováno 27. 2. 2020 10:15

Výstava Badatelského klubu

Datum konání: 13. 2. 2020 - 27. 2. 2020

V tomto školním roce u nás ve škole vznikl Badatelský klub, ve kterém se žáci při sestavování modelů seznamovali s historií a technikou. Na začátku si všichni mohli vybrat libovolný model. O každém modelu, který žáci tvořili, zjistili základní technické údaje stroje, dobu vzniku a jeho historický význam. Modelováním se také seznámili s konstrukcí daných strojů.

Modelářství je velmi náročné na přesnost a trpělivost. Ve fotogalerii se můžete seznámit s prvními výtvory. Všechny modely jsou velmi pečlivě provedeny. Žáci celé školy vyhodnocují nejzdařilejší provedení modelu. První cenu, novou stavebnici bojového vozidla, věnovala znojemská prodejna modelů MPM Dolní Česká.

Fotogalerie

 


Publikováno 26. 2. 2020 20:34

O třech princeznách

Datum konání: 13. 2. 2020

Žáci 4. třídy si připravili  ve čtení dramatizaci pohádky „ O třech princeznách“ pro své spolužáky.

 

IMG_20200213_115502.jpg

Fotogalerie


Publikováno 25. 2. 2020 10:58

Výběrové řízení

Datum konání: 10. 2. 2020

Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI

 ŠKOLNÍK 

NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. 3. 2020

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT DO 10. ÚNORA 2020 NA ADRESU ŠKOLY.


Publikováno 24. 1. 2020 11:05

Vánoční tvoření keramického kroužku

Datum konání: 20. 12. 2019

DSC09034.JPG

 

Fotogalerie


Publikováno 20. 12. 2019 13:16

Ročníkové práce

Datum konání: 20. 12. 2019

Žáci 9. třídy v rámci předmětu Komunikace v českém jazyce prezentovali své ročníkové práce.

DSC09032.JPG

Fotogalerie


Publikováno 20. 12. 2019 11:31

Vánoční pásmo v anglickém jazyce

Datum konání: 17. 12. 2019

Žáci se dozvěděli informace o vánočních zvycích v jiných zemích.

DSC09016.JPG


Publikováno 20. 12. 2019 11:11

Koncert v kostele sv. Petra a Pavla

Datum konání: 17. 12. 2019

Koncert.PNG

 


Publikováno 11. 12. 2019 12:42