Horní menu

Aktuality


Výuka pro žáky 1. stupně

Datum konání: 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

dne 25. května 2020 bude zahájena výuka pro žáky 1. stupně.

Žáci mohou přicházet do školy od 7:00 hodin. Po příchodu do školy se žáci přezují a neprodleně budou odcházet do své třídy. Ranní družina je zrušena.

Každý žák si s sebou přinese dvě roušky, igelitový sáček na roušky, svačinu a pití. O nošení roušek v hodinách rozhoduje vyučující. Vyučování bude probíhat do 11:15 hodin a poté budou žáci ve skupinách odcházet na oběd.

Školní jídelna bude v provozu,  pokud bude dostatečný počet zájemců. Po obědě žáci zůstanou ve své třídě do 13:20 hod (odjezdu autobusu). Odpolední družina bude v provozu do 14:00 hodin. Nahlášené odchody jsou závazné a neměnné.

Před nástupem do školy všichni žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění svým třídním učitelům. Formulář je na webových stránkách školy.

Výuka žáků, kteří se rozhodnou zůstat doma, bude pokračovat stejným způsobem (distanční formou přes webové stránky školy).

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy žáky, kteří se necítí dobře. V případě podezření virového nebo jiného onemocnění budou rodiče kontaktováni a dítě si budou muset neprodleně vyzvednout ve škole.

Čestné prohlášení


Publikováno 4. 5. 2020 12:36

Výuka pro žáky 9. třídy

Datum konání: 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

dne 11. května 2020 bude zahájena výuka pro žáky 9. ročníků, kteří se připravují k přijímacím zkouškám. Vyučování bude začínat v 7:40 hod a končit v 11:15 hod (4 vyučovací hodiny). Každý žák si s sebou přinese dvě roušky a igelitový sáček na roušky. Žáci se po příchodu do školy přezují v šatně a neprodleně odchází do své třídy. O nošení roušek v hodinách rozhoduje vyučující. Školní jídelna bude otevřena podle počtu zájemců od  25. května 2020.

Před nástupem do školy všichni žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění svým třídním učitelům. Formulář je na webových stránkách školy. Výuka žáků, kteří se rozhodnou zůstat doma, bude pokračovat stejným způsobem (distanční formou přes webové stránky školy).

Žádáme rodiče, aby neposílali do školy žáky, kteří se necítí dobře.

Čestné prohlášení


Publikováno 4. 5. 2020 12:41

Vrácení úhrady za lyžařský kurz

Datum konání: 30. 4. 2020

V pondělí 20.4.2020 od 8.00 do 10.00 si můžete ve škole vyzvednout celou částku za lyžařský kurz. V případě nevyzvednutí si úhradu můžete po tel. domluvě vyzvednout u paní Kloudové. Nemůžete-li se dostavit do školy, pošlete prosím číslo účtu na adresu Stehlik@zsmikulovice.cz a peníze budou poslány na Váš účet.


Publikováno 15. 4. 2020 19:51

Zápis žáků do 1. třídy

Datum konání: 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nařízení MŠMT bude v tomto roce probíhat zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021bez přítomnosti žáků. Potřebné instrukce a formuláře Vám budou zaslány poštou. Pokud nepocházíte z našeho školského obvodu, kontaktujte vedení školy a potřebné dokumenty Vám budou zaslány.


Publikováno 30. 3. 2020 10:15

Příspěvek do sdružení rodičů a na pomůcky na příští školní rok

Datum konání: 20. 4. 2020

Vážení rodiče,

pokud jste ještě neuhradili příspěvek do sdružení rodičů a na pomůcky na příští školní rok, žádáme Vás o uhrazení do konce května 2020. Platbu můžete provést na číslo účtu Sdružení rodičů při ZŠ Mikulovice 264270995/0300 (do poznámek při platbě uveďte jméno a přímení žáka a v případě sourozenců i jejich jména). Zaplatit můžete také ve škole v úředních hodinách účetní paní Anně Kloudové.


Publikováno 20. 4. 2020 12:05

Platba školného a stravného

Datum konání: 14. 4. 2020

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zastavení plateb školného v MŠ a stravného v MŠ i ZŠ po dobu uzavření školy.

 


Publikováno 14. 4. 2020 11:29

Domácí příprava

Datum konání: 20. 3. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od čtvrtka 19. března se budou na stránkách školy v záložce Domácí příprava objevovat úkoly pro samostudium a procvičování žáků. Tyto materiály budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Konkrétní dotazy směřujte k jednotlivým učitelům.

Domácí práce bude sloužit jako podklad pro celkové hodnocení žáků.

Hodně studijních úspěchů.


Publikováno 19. 3. 2020 13:54

Úřední hodiny pro veřejnost

Datum konání: 19. 3. 2020

Školní jídelna a účetní:

 pondělí  9:00  -  11 hodin

  

Vedení školy:

 pondělí  10:00    12:00 hodin

 

   

 Telefon:

 školní jídelna  721 132 604

účetní               724 837 420

vedení školy    728 815 495 ( ředitel školy)

                         605 845 517 ( zástupce ředitele školy)


Publikováno 19. 3. 2020 10:13

Domácí příprava žáků

Datum konání: 19. 3. 2020

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme podklady pro domácí přípravu žáků. O jejich formě Vás budeme informovat. Měly by být přístupné od čtvrtka 19. března.


Publikováno 17. 3. 2020 11:24

UZAVŘENÍ MŠ

Datum konání: 18. 3. 2020

 

Publikováno 17. 3. 2020 11:47