Aktuality


Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Datum konání: 25. 6. 2019

Rozhodnutí ŠD 19.PNG


Publikováno 25. 6. 2019 9:58

Dopravní výchova

Datum konání: 18. 6. 2019

Žáci 4. a 5. třídy se účastní výukového programu společnosti BESIP. Jedná se o deset hodin, které absolvují během celého roku, v červnu dostanou "Řidičský průkaz cyklisty" po provedení řádného testu a praktické zkoušky.

DSC08880.JPG

 

Fotogalerie


Publikováno 19. 6. 2019 13:22

Voda a lidé - partneři pro život

Datum konání: 13. 6. 2019

Naše žákyně se umístily na vítězných místech ve výtvarné soutěži Voda a lidé - partneři pro život, organizované Vodárenskou akciovou společností. Aneta Bindrová získala 3. místo a Lucie Kudrnová dokonce Cenu starosty města Znojma. Gratulujeme!!!

VODA 2.jpg

VODA 1.jpg


Publikováno 14. 6. 2019 12:54

Den dětí 2019

Datum konání: 3. 6. 2019

DSC08847.JPG

Fotogalerie

 


Publikováno 4. 6. 2019 11:13

Národní park přichází do škol

Datum konání: 29. 5. 2019

Ve středu 29. května přijela Ing. Svatava Holubová s přednáškou Národní park přichází do škol zaměřenou na rostliny a živočichy našich biotopů. Po besedě následovaly aktivity, do kterých paní instruktorka zapojila všechny děti. Nakonec si společně zazpívali písničku a tím program skončil.

20190529_081536.jpg

Fotogalerie


Publikováno 31. 5. 2019 10:39

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Datum konání: 24. 5. 2019

Rozhodnutí MŠ o přijetí 2019.PNG


Publikováno 24. 5. 2019 8:37

Přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

Datum konání: 22. 5. 2019

V období hlavních letních prázdnin bude provoz mateřské školy přerušen a to v termínu od 1. 7. – 16. 8. 2019.

Mateřská škola bude v době hlavních letních prázdnin v provozu v termínech: 19. 8. – 31. 8. 2019.

Docházku do jiné mateřské školy je možno sjednat v MŠ Plaveč v termínu od 1. 7. – 19. 7. 2019.


Publikováno 22. 5. 2019 8:31

Ochutnávkový koš mléčných výrobků

Datum konání: 9. 5. 2019 - 10. 5. 2019

Žáci ochutnávali mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol.

DSC08546.JPG

Fotogalerie


Publikováno 15. 5. 2019 8:00

Animační dílna inspirovaná příběhem obrazu

Datum konání: 26. 4. 2019

Žáci 6. třídy se zúčastnili v rámci předmětu Multimediální výchova zajímavého projektového dne. V univerzitním kině Scala absolvovali vzdělávací program zaměřený na rozvoj filmové audiovizuální výchovy ve školní výuce s názvem: Animační dílna inspirovaná příběhem obrazu. Pomocí techniky ploškové animace vytvořili krátký film, který je inspirova­ný příběhem obrazu „Obležení Brna Švédy“ ze sbírky Muzea města Brna. Žákům byla přiblížena nejenom tato historická událost, kdy hrdinství Brňanů zvítězilo nad přesilou švédského vojska, ale byli i obeznámeni s principy a technologií vzniku animovaného filmu. Žáci pracovali v malých skupinách nad zadanými úkoly, na konci programu vytvořily všechny skupiny společný film.

Program začal v historické expozici Muzea města Brna, přímo před originálem obrazu, kde se o výklad postaral erudovaný pracovník. Následně dílna pokračovala v Univerzitním kině Scala.

 

 -5.jpg

Fotogalerie


Publikováno 6. 5. 2019 8:40

Den Země

Datum konání: 24. 4. 2019

V rámci Dne Země proběhl v naší škole projektový den. Žáci nejprve zhlédli film s ekologickou tématikou a následně problematiku zpracovali výtvarně.

DSC08534.JPG

Fotogalerie


Publikováno 6. 5. 2019 12:38