Horní menu

Aktuality


Prázdninové putování po známých-neznámých místech v našem okolí

Datum konání: 1. 9. 2022

 prázdniny ve školní družině.docx


Publikováno 6. 9. 2022 9:11

Zahájení školního roku 2022/2023

Datum konání: 1. 9. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. září v 8.00 hodin.

Předpokládané ukončení  výuky 1. a 2. září:

  1. – 5. třída v 11:15 hodin, 6.– 9. třída v 12:10 hodin

Od 5. září bude zahájena výuka dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Informace rodičům žáků 1. třídy budou poskytnuty 1. září ve škole.

Školní družina je v provozu od 1.září.

Školní jídelna vydává obědy nahlášeným žákům (tel. 721132604) v době od 11.15 – 13.00 hodin.

 


Publikováno 15. 8. 2022 11:16

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině

Datum konání: 30. 6. 2022

Rozhodnutí o přijetí ŠD 2022.23.doc


Publikováno 27. 6. 2022 10:58

Devítka učí prvňáky

Datum konání: 20. 6. 2022

V pondělí 20. června 2022 vyučovali žáci 9. třídy prvňáky. První hodinu si procvičovali český jazyk s Natálií Raputovou, druhou hodinu počítali příklady s Ondřejem Sobotkou a třetí hodinu se prvňáčci učili skládat origami z papíru s jejich přiděleným deváťákem. Nakonec poslední hodinu opakovali s Šimonem Jelínkem. Všichni si tento den velmi užili a je možné, že se tato akce stane každoroční tradicí.

Fotky zde...


Publikováno 27. 6. 2022 14:31

Dvoudenní poznávací zájezd do Budapešti

Datum konání: 15. 6. 2022 - 16. 6. 2022

Je hezké poznávat krásy naší vlasti, ale proč se také nepodívat dál? Protože jsme z menších obcí, chceme se také vypravit do velkoměsta. Ve Vídni jsme byli, někteří si už dříve prohlédli památky Londýna, před několika lety jsme jeli na návštěvu Bratislavy. Letos jsme vybrali hlavní město Maďarska, tedy Budapešť.

Zorganizovali jsme dvoudenní poznávací zájezd pro nejstarší ročníky 2.stupně. Výlet se vydařil, navštívili jsme neznámější památky, prošli nejzajímavější části Pešti i Budy, dozvěděli jsme zajímavosti z historie Uher, ale také ze současnosti Maďarska.

 

Mezi fotografiemi je i jedna s hádankou: Čí nohy také procházely budapešťskými ulicemi?

 

Fotografie z výletu


Publikováno 27. 6. 2022 13:59

Zápis žáků z Ukrajiny (Запис до початкової школи)

Datum konání: 8. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ a MŠ Mikulovice

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8. června 2022 od 13.00 do 14. 00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ Mikulovice

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Mikulovicích dne/дата 16. 5. 2022                                                           

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи


Publikováno 17. 5. 2022 10:31

Výlet žáků 4. - 6. třídy

Datum konání: 7. 6. 2022

Dne 7. června 2022 se naši žáci 4. - 6. třídy vypravili na výlet do Lednicko - valtického areálu.

Jak jsme se měli, můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/-Sl4haeSw9M


Publikováno 7. 6. 2022 21:27

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Datum konání: 3. 6. 2022

Rozhodnutí MŠ o přijetí 2022.doc


Publikováno 1. 6. 2022 10:22

E shop

Datum konání: 2. 6. 2022

Zde je možné si objednat oblečení s logem naší školy.

E-shop


Publikováno 30. 5. 2022 11:51

Dotazník pro rodiče žáků 4. a 8. tříd

Datum konání: 31. 5. 2022

Dotazník

 


Publikováno 27. 5. 2022 11:34