Horní menu

Aktuality 

    

 

Vánoční prázdniny

Datum konání: 18. 12. 2020

V rámci vládních opatření „Dny boje proti covidu“ půjdou žáci do školy naposled 18. prosince, čímž se jim o dva dny prodlouží vánoční prázdniny. Rodiče si na 21. a 22. prosince budou moci vzít ošetřovné.


Publikováno 15. 12. 2020 9:23

Výuka od 4. ledna 2021

Datum konání: 17. 12. 2020

Od pondělí 4. ledna 2021 pokračuje prezenční výuka (ve škole) pro žáky 1. - 5. třídy a 9. třídy. Žáci 6., 7. a 8. třídy budou v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od 4. ledna do 8. ledna bude prezenční výuka (ve škole) pro žáky 6. třídy a žáci 7. a 8. třídy budou v distanční výuce (doma).


Publikováno 17. 12. 2020 10:30

Výuka od 30. listopadu

Datum konání: 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 30. listopadu 2020 začíná povinná prezenční výuka pro žáky 1. - 5. třídy a 9. třídy. Žáci 6., 7. a 8. třídy budou v režimu tzv. rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od 30. listopadu do 4. prosince bude prezenční výuka (ve škole) pro žáky 7. a 8. třídy a žáci 6. třídy budou pokračovat v distanční výuce (doma).  Distanční výuka bude probíhat dle zadání v kalendáři v aplikaci Microsoft Teams. Od 30. 11. 2020 bude v kalendáři pro žáky 6. třídy nový rozvrh online hodin. Domácí úkoly budou zadávány na webových stránkách školy v záložce domácí příprava 2020/2021. V budově školy mají žáci povinnost nosit roušky.

Zájemci o školní stravování od pondělí 30. 11. 2020 se musí včas nahlásit u vedoucí školní jídelny.

Školní družina je v provozu od 6.30 do 16.00.


Publikováno 25. 11. 2020 9:14

Výuka žáků 1. a 2. ročníku

Datum konání: 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 bude zahájena výuka pro žáky 1. a 2. třídy. Vyučování bude probíhat podle rozvrhu bez tělesné a hudební výchovy. Tyto hodiny budou nahrazeny českým jazykem a matematikou. Školní družina bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin. Žáci mohou chodit na obědy do školní jídelny, která je v provozu. Po dobu pobytu ve škole je povinnost nosit roušky.


Publikováno 16. 11. 2020 9:14

Zástup za mateřskou dovolenou

Datum konání: 9. 11. 2020

Hledáme učitele matematiky pro 2. stupeň ZŠ jako zástup za mateřskou dovolenou. Předpokládaný nástup v únoru 2021. Žádosti s životopisem zasílejte do 15. prosince 2020 na email zsmik@tiscali.cz.


Publikováno 9. 11. 2020 10:50

Online výuka

Datum konání: 3. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od 9. listopadu bude probíhat online výuka ve formě konzultací pro jednotlivé třídy.

Konzultace budou probíhat za pomoci programu Microsoft Teams. Program funguje i v prohlížeči Google Chrome. Pro lepší fungováni doporučujeme stáhnout aplikaci do počítače

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/download-app .

Do aplikace se žáci přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto údaje najdou v emailu, který si založili ve škole (6. – 9. třída). První stupeň obdrží údaje emailem od třídních učitelů.

Návod na užívání lze nalézt na: https://www.youtube.com/results?search_query=tom%C3%A1%C5%A1+j%C5%AFn

Pokud nastane problém, ozvěte se na email třídního učitele.


Publikováno 3. 11. 2020 11:24

Stravování v MŠ

Datum konání: 2. 11. 2020

Vážení rodiče, pokud Vaše dítě nebude od 2. listopadu navštěvovat mateřskou školu, nahlaste prosím tuto skutečnost telefonicky vedoucí školní kuchyně. (tel. 721 132 604)


Publikováno 27. 10. 2020 11:07

Zapůjčení digitální techniky

Datum konání: 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost zapůjčení digitální techniky (PC, tablet) pro žáky, kteří se nemohou zúčastnit distanční výuky, protože nemají dostatečné vybavení k dispozici. Zájemci se mohou dostavit v pondělí 2. 11. 2020 od 9 - 13 hodin nebo na základě telefonické domluvy v jiném termínu.


Publikováno 26. 10. 2020 9:43

Distanční výuka

Datum konání: 14. 10. 2020 - 2. 11. 2020

Z nařízení vlády bude od 14. 10. 2020 zrušena prezenční výuka ve škole a bude zavedena povinná distanční výuka (výuka na dálku). Všichni žáci 1. stupně a 6. a 7. třídy budou mít zadány úkoly od jednotlivých vyučujících. Ostatní žáci, kteří se nyní účastní distanční výuky, najdou zadané úkoly na stránkách školy v záložce domácí příprava.

Žádáme rodiče, aby sledovali stránky školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace a novinky v domácí přípravě.


Publikováno 13. 10. 2020 9:07

Školní jídelna

Datum konání: 12. 10. 2020

Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Obědy se vydávají v době od 10.45 - 11.15.


Publikováno 9. 10. 2020 10:44