Horní menu

Aktuality


MALÝ FESTIVAL LOUTKY

dne 3. září se první stupeň a šestá třída zúčastnili divadelního představení. Představení proběhlo za podpory skupiny ČEZ.

3.jpg        2.jpg1.jpg

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Datum konání: 19. 3. 2020

Školní jídelna a účetní:

 pondělí  9:00  -  11 hodin

  

Vedení školy:

 pondělí  10:00    12:00 hodin

 

   

 Telefon:

 školní jídelna  721 132 604

účetní               724 837 420

vedení školy    728 815 495 ( ředitel školy)

                         605 845 517 ( zástupce ředitele školy)


Publikováno 19. 3. 2020 10:13

Domácí příprava žáků

Datum konání: 19. 3. 2020

Vážení rodiče,

v současné době připravujeme podklady pro domácí přípravu žáků. O jejich formě Vás budeme informovat. Měly by být přístupné od čtvrtka 19. března.


Publikováno 17. 3. 2020 11:24

UZAVŘENÍ MŠ

Datum konání: 18. 3. 2020

 

Publikováno 17. 3. 2020 11:47

Uzavření mateřské školy

Datum konání: 18. 3. 2020

Od středy 18. března bude mateřská škola do odvolání uzavřena.


Publikováno 17. 3. 2020 11:04

Lyžarský kurz Kunčice 2020 zrušen

Datum konání: 11. 3. 2020

Lyžařský kurz Kunčice 2020 byl vedením školy z důvodů mimořádných opatření zrušen.

Kurzovné bude vráceno po návratu žáků do školy.


Publikováno 10. 3. 2020 14:03

Uzavření Základní školy Mikulovice od 11.3.2020

Datum konání: 11. 3. 2020

vykricnik.jpgVláda ČR po zasedání Bezpečnostní rady státu rozhodla, že z důvodu prevence proti šíření koronaviru budou od 11.3.2020 uzavřeny všechny základní a střední školy.


Proto i naše Mikulovická základní škola bude z důvodu prevence proti šíření koronaviru od 11.3.2020 uzavřena do odvolání.


Provoz Mateřské školy v Mikulovicích zůstává zachován beze změn.

Školní jídelna při ZŠ Mikulovice bude i nadále vařit pro MŠ Mikulovice i pro veřejnost.

Více informací zde:

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 11:53

Mimořádné opatření

Datum konání: 11. 3. 2020

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

 I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 Odůvodnění:

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol


představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

 Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

 ministr zdravotnictví


Publikováno 10. 3. 2020 11:19

Bruslení

Datum konání: 29. 2. 2020

Letošní zima je svými teplotami nezimní. Dny, kdy mrzlo se dají  spočítat na prstech jedné ruky a Mikulovické jezero, kam jsme chodili bruslit v minulých zimách nám vyschlo.

K velké radosti dětí bylo opět zprovozněno venkovní kluziště ve Znojmě. Takže nám nic nebránilo v rámci projektu Pohybové gramotnosti mládeže vyrazit několikrát do Znojma a příjemně si zabruslit. Bruslení si mohly postupně vyzkoušet všechny třídy druhého stupně.

IMG_20200113_134704.jpg

Foto bruslení 2020

Foto bruslení 2019


Publikováno 29. 2. 2020 16:22

Sběr papíru

Datum konání: 28. 2. 2020

V pátek 28. února končí sběr papíru.


Publikováno 27. 2. 2020 10:15

Výstava Badatelského klubu

Datum konání: 13. 2. 2020 - 27. 2. 2020

V tomto školním roce u nás ve škole vznikl Badatelský klub, ve kterém se žáci při sestavování modelů seznamovali s historií a technikou. Na začátku si všichni mohli vybrat libovolný model. O každém modelu, který žáci tvořili, zjistili základní technické údaje stroje, dobu vzniku a jeho historický význam. Modelováním se také seznámili s konstrukcí daných strojů.

Modelářství je velmi náročné na přesnost a trpělivost. Ve fotogalerii se můžete seznámit s prvními výtvory. Všechny modely jsou velmi pečlivě provedeny. Žáci celé školy vyhodnocují nejzdařilejší provedení modelu. První cenu, novou stavebnici bojového vozidla, věnovala znojemská prodejna modelů MPM Dolní Česká.

Fotogalerie

 


Publikováno 26. 2. 2020 20:34