Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Historie ZŠ > Archiv článků 2011-2012 > Sdružení rodičů při ZŠ - informace

Sdružení rodičů při ZŠ - informaceDatum konání:
23.11.2011

 Ve středu 23. 11. 2011 se konala schůzka výboru SR při ZŠ Mikulovice, na které bylo projednáváno především finanční hospodaření SR, zapojení rodičů do školních aktivit a byla vznesena řada připomínek a podnětů rodičů k fungování školy, které byly následně s vedením školy diskutovány.

   Výbor odhlasoval příspěvek na SR ve výši 150 Kč na rodinu, splatný do 30. 1. 2012. Důvodem ke zvýšení bylo vytvoření tzv. sportovního fondu na obnovu sportovního vybavení školy. Část příspěvku bude odvedena do tohoto fondu. Do nově vzniklého fondu bylo již nyní převedeno 16 000 Kč na nákup nového lyžařského vybavení, které bude využito pro plánované lyžařské pobyty v tomto školním roce. Aby byla zajištěna alespoň částečná návratnost finančních prostředků, bylo rozhodnuto, že lyžařské vybavení bude možno půjčovat i mimoškolní veřejnosti.

Stanovené poplatky: 350 Kč/ týden pro novou lyžařskou výbavu, 200 Kč/týden pro stávající vybavení. Lyže lze zapůjčit i na kratší dobu za nižší poplatek.

    Kromě lyžařského vybavení budou peníze ze sportovního fondu použity na nákup vybavení a pomůcek do tělesné výchovy pro žáky a do tělocvičny. Finanční prostředky sportovního fondu bude spravovat pokladník SR, tj. pí. Hana Holá, za nákup a spravování sportovního vybavení bude zodpovídat Mgr. František Příhoda.

     Sdružení rodičů se bude dále podílet na tradičních akcích pořádaných školou jako je Vánočním koncert, Velikonoční dílny, Den dětí apod. a další akce pořádané školou a reprezentující školu.

 

     Další podněty od rodičů se týkaly školního stravování, ty byly diskutovány s vedoucí školní jídelny paní Roupcovou. Na stvrzenku o zaplacení bude vypisován počet obědů v měsíci a jejich cena, aby rodiče měli přehled v počtu obědů odebraných a odhlášených. Další problém se týká odebírání obědů do jídlonosiče během krátkodobé nemoci. Do jídlonosiče si žáci mohou odebrat oběd první den nemoci za cenu, kterou za oběd běžně platí. Další den si mohou oběd do jídlonosiče také odebrat, ale za cenu pro cizí strávníky, tj.47 Kč.

Cena oběda pro žáky je cenou dotovanou MŠMT ČR a platí pouze pro dny, kdy žák školu navštěvuje, tedy nikoli během nemoci a jiné nepřítomnosti ve škole.

  Upozornění: od 1. 1. 2012 budou obědy dražší!

Otázka odhlašování oběda během víkendu byla také diskutována s pí. Roupcovou. Podle metodických příruček není možno v neděli večer oběd odhlásit, protože výdejky na potraviny jsou uzavřené v předchozí pracovní den, tedy v pátek.

     Další otázky ohledně místa konání školy v přírodě, zveřejňování předběžných termínů konání zájmových kroužků na konci června apod. byly tlumočeny vedení školy a postupně budete o těchto problémech a jejich řešení informováni. 

 

Zástupci tříd ve SR při ZŠ Mikulovice ve školním roce 2011/12:

1.třída           Anna Fousková, Němčičky                                                      

2.třída           Hana Logerová, Mikulovice                                               

3.třída           Hana Holá, Mikulovice                                 

                     Svatava  Alexová, Plaveč                              

4.třída           Veronika Kloudová, Rudlice   

                     Jana Šobová, Mikulovice

5.třída           Petra Mandátová, Stupešice

                     Dita Becková, Plaveč

6.třída           Ivana Doležalová, Němčičky

7.třída           Marie Procházková, Běhařovice

8.třída           Petra Vitovská, Mikulovice 

                     Eliška Kudrnová, Křepice

9.třída           Iveta Navrátilová, Stupešice


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů