Horní menu

Drobečková navigace

Aktuality > Základní škola > Aktuality > Zápis do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy základní školyDatum konání:
11.4.2017

Ředitel ZŠ a MŠ Mikulovice

 

     vyhlašuje

ZÁPIS

 do 1. třídy základní školy

pro školní rok 2017/2018.

 

 Zápis proběhne

  

v úterý 11. dubna 2017

od 13 do 16 hodin 

  

  • Zápis do základních škol je povinný (§36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

  • Do první třídy budou zapsány děti narozené v době od 1. září 2010 do 31. srpna 2011, tedy děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku 6 let, dále děti narozené před dnem 1. září 2010, které školu z různých důvodů dosud nenavštěvují.

  • Zákonní zástupci při zápisu předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu, pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo o dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.

  • Zákonní zástupci vyplní dotazník a žádost o přijetí.

  • K zápisu se musí dostavit i děti, pro které chtějí zákonní zástupci žádat odklad povinné školní docházky.

  • Nebude-li se dítě moci ze závažných důvodů účastnit zápisu, bude náhradní termín stanoven po dohodě s rodiči.

  •  

    Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu.